1-234 spośród 234
 • Świat bajek Czarneckiego 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 2
   
 • Światowy Światowid 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomość nie stanowi własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Nieruchomość nie stanowi własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • ROWER-owy park & ride Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zbyt wysokie koszty stojaków i monitoringu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Istnieje inna możliwość pozyskania środków na realizacje tego zadania, m.in. ze środków Rad Osiedli. We wskazanej lokalizacji Poznań Główny znajdują się stojaki rowerowe ustawione ze środków miasta Poznania i Rady Osiedla
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • Modernizacja przejścia podziemnego budowa zjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Podobne zadanie jest już w trakcie realizacji.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miasto planuje realizację przejścia NAZIEMNEGO na wysokości byłego dworca PKS.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • Remont nawierzchni drogi rowerowej przy ul. Mieszka I, wraz z poprawą bezpieczeństwa zjazdów Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wątpliwości budzi zakres remontów i szerokość mniejsza niż obecna i wymagana przy projektowaniu dróg rowerowych wg oficera rowerowego.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Ulica Bolka Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice lub Zarządu Dróg Miejskich.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Budowa ronda 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Ulica Szeligowskiego stanowi główny ciąg komunikacyjny łączący kilka osiedli o dużym zaludnieniu z centrum miasta. Wprowadzenie ronda znacznie ograniczy przepustowość.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zbyt bliska lokalizacja od skrzyżowania ze światłami. Możliwość alternatywnego wyjazdu z os. Batorego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany z serwisu PBO17 na prośbę Wnioskodawcy

  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krzywoustego 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • Sygnalizacja świetlna przy zbiegu ul. Naramowickiej z Lubczykową i Łopianową 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krzywoustego 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Oświetlenie na Malcie Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • Wielkie zakupy dla całego Rejonu 12. (150 ławek, 90 koszy) oraz ukwiecenie Ostrowa Tumskiego, Śródki 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Opracowywana jest koncepcja rewitalizacji Ostrowa Tumskiego. Ponadto koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt powinien znaleźć się w kategorii ogólnomiejskiej, ponieważ obejmuje więcej niż jeden rejon.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Droga dla karetek pogotowia 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Karetki pogotowia (jako pojazdy uprzywilejowane) mają prawo przejeżdżania przez znajdujące się obok proponowanej lokalizacji przejście dla pieszych. Takie rozwiązanie jest wystarczające i zapewnia przejazd karetkom. Ponadto koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • Ścieżka na kampus Morasko - poszerzenie chodnika oraz nowa trasa pieszo-rowerowa 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem nie stanowią własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna. Wskazana lokalizacja nie stanowi własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Regulamin PBO17 rozdz. 1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem nie stanowią własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Czyste buty i nogawki na Jeżycach 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt jest źle skalkulowany (kwota 4.000,- PLN na całoroczne wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie jest niewystarczająca) i niefunkcjonalny,Przy nawierzchni zróżnicowanej na Osiedlu (płytki chodnikowe , pozbruk trudno zadanie realizować.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Bałtyckiej pomiędzy ul. Syrenią, a ul. Do Spalarni Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • Enklawa Zieleni na Katowickiej 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchmość znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie w sprawie zbycia terenu w przetargu na zasadach ogólnych.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Nieruchmość znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie w sprawie zbycia terenu w przetargu na zasadach ogólnych.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Maltańska ścieżka zdrowia 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak jednostki nadzorującej.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zbyt ogólnie określa założenia programowe kursów. Wiek grupy docelowej-seniorów powinien zostać zmieniony na 60+. Obecnie seniorzy mają możliwość skorzystania z kursów oferowanych w ramach projektów z funduszy unijnych. Na terenie naszego osiedla trwają właśnie zapisy. Projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla wspiera kursy komputerowe. Była niska frekwencja. Proponujemy zastosować bardziej systemowe rozwiązania.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Kursy dla seniorów nie powinny być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Powinny być finansowane przez osiedla lub domy kultury
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Ten projekt jest już w pewnym sensie nieaktualny. Przez lata funkcjonował w naszym mieście. Dziś można znaleźć ogłoszenia o wolnych miejscach na bezpłatne kursy komputerowe. Dodatkowo szkoły ponadgimnazjalne w ramach osiedlowej współpracy prowadziły takie zajęcia dla swoich mieszkańców – seniorów ( przykładem z osiedla Stare Winogrady jest ZSŁ). Projekty takie były prowadzone ze środków unijnych przez różne organizacje pozarządowe, szkoły. Zgłaszający projekt podał bardzo wygórowane stawki, w internecie są podane znacznie niższe oto kilka przykładów: http://eskk.pl/kursy-komputerowe http://kursykomputerowe.pl/cennik/ http://www.newsweek.pl/postanowienia-2002/ile-zaplacimy-za-kursy,28757,1,1.html - proszę zwrócić uwagę na kurs komputerowy Jeśli miałaby to być akcja dla seniorów prowadzona niezarobkowo, to można w szkołach pozyskać na ten cel salki za darmo.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Marginalny problem i niezasadne wydatkowanie środków miejskich.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Na rynku istnieje bardzo duża oferta nieodpłatnych kursów komputerowych, np. ze środków UE dla programu 50+. Projekt zakłada bardzo duże koszty osobowe -196 tyś. i wynajęcia sal -222 tys. koordynacja i monitoring -111 tyś. Zapis jest mało czytelny.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się we władaniu Prezydenta Miasta Poznania.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla Zielony Dębiec nie rekomenduje projektu. W ocenie Rady projekt ma charakter prywatny i służy właścicielom ogródków działkowych a nie dobru wspólnemu. Projekt nie zaspakaja potrzeb lokalnych.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • Przyłącze kanalizacji ul. Gęsia 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Komunalnej: proponuje odstąpić od dalszego procesowania nad tym wnioskiem Uzasadnienie: Budowa kanalizacji w ul. Gęsiej została ujęta w planie inwestycyjnym AQUANET S.A. w latach 2017-2021 w zadaniu nr 5-05-11-073-1 „Poznań - sieć sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej” Zadanie to będzie równolegle realizowane z zadaniem nr 3-05-12-045-0 „Poznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzka-Przepiórcza, Giżyckiej i Kaczej”
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Kiedy pojedzie... Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Siłownia na dworze 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Działka nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Działka nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Niestety teren, na którym miałaby powstać siłownia, nie jest działką miejską.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • Wieża widokowa na północy Poznania w okolicach Góry Moraskiej i rezerwatu Meteoryt Morasko 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w zawiązku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przewidziany pod inny cel.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Remont przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Wszyscy chętni na strzelnicę Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt sprawia wrażenie komercyjnego.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Podążaj za kolorowymi liniami w mieście Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Estrada Poznańska nie rekomenduje projektu z uwagi o efekt wizualny takiego oznakowania. Ponadto Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta zwraca uwagę, iż ze względu na przepisy w przestrzeni miasta stosuje się wiele rozwiązań kolorystycznych (czerwone ścieżki rowerowe, intensywnie żółte oznakowania dla niedowidzących, niebieskie koperty dla samochodów osób niepełnosprawnych). Dlatego tak ważna jest kolorystyczna powściągliwość choćby w zakresie miejskiej infrastruktury. W efekcie dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni. Ogłoszony też został w ostatnim czasie przetarg na nowy System Informacji Miejskiej, który obejmie informację turystyczną i historyczną. Trudno byłoby więc w tym momencie w narzucać projektantom formułę myślenia o jego fragmencie w postulowanej wersji. W świetle powyższych opinii rekomendacja Wydziału Kultury jest negatywna dla projektu. Rekomendacja Miejskiego Konserwatora Zabytków negatywna: projekt zdecydowanie niekorzystnie wpłynie na chronione wartości zabytkowe przedmiotowych zespołów i założeń architektoniczno-urbanistycznych, wprowadzając chaos wizualny.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wprowadzenie chaosu kolorystycznego. Psucie estetyki najbardziej uczęszczanych miejsc Poznania. Zmniejszenie czytelności oznaczeń najważniejszych - służących bezpiecznemu poruszaniu się po mieście.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Kolorowe linie będą ingerowały w formę zabytkowych obiektów i zespołów. Wprowadzą chaos wobec istniejących już oznaczeniach dot. np. zwężeń chodników na rzecz dróg rowerowych i innych planowanych oznakowani, np. dla niewidomych, słabowidzących oraz niepełnosprawnych. Warto nadmienić, że w dzisiejszej dobie mamy GPS oraz najróżniejsze aplikacje na komórki w tym i trasy turystyczne.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt niedopracowany i niefunkcjonalny. Nie wpisuje się w estetykę miasta w efekcie jego realizacji dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • Laptopy dla Filii 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Powołując się na opinię p. Anny Gruszeckiej Dyrektora Biblioteki Raczyńskich Wydział Kultury nie rekomenduje zadania do realizacji. Opinia Biblioteki Raczyńskich wobec tego projektu jest negatywna ponieważ: 1. W 2015 r. z komputerów w Filii 56 skorzystały 744 osoby, co stanowi średnio 3 osoby dziennie. Ilość osób korzystających dziennie z komputera od kilku lat notuje spadek, co jest spowodowane upowszechnieniem dostępu do internetu w domu(między rokiem 2012 a 2015 liczba korzystających spadła o blisko połowę). 2. Projekt nie wskazuje precyzyjnie, po czyjej stronie ma pozostawać opłata za korzystanie z internetu. 3. Biblioteka nie ma w zadaniach statutowych pośredniczenia w dokonywaniu zakupów przez internet, a takie uzasadnienie jest podane dla realizacji projektu. Aby dokonywać zakupów należy posiadać elektroniczne konto bankowe, a co za tym idzie własny dostęp do internetu i nie należy tego wiązać ze sprzętem i dostępem bibliotecznym. 4. Dyskusyjna pozostaje sprawa ewentualnego uszkodzenia sprzętu , instalowania niepożądanych programów, serwisowania oraz dochodzenia roszczeń w przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia sprzętu.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zarząd podzielił opinię Wydziału merytorycznego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • Modernizacja boiska do piłki nożnej na Winiarach 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Utrzymanie ww. boiska winno należeć do zadań właściciela/zarządcy. Zdaniem Rady Osiedla zaproponowana w projekcie modernizacja nie jest zadaniem który winien być zgłoszony do PBO.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Poznański Porzundek – zwiększenie środków na sprzątanie miasta oraz utrzymanie zieleni Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Fundusze na sprzątanie miasta i utrzymanie zieleni powinny pochodzić z budżetu Miasta .
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak lokalizacji wykonania projektu uniemożliwiąca ocenę skutków.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla jest to zadanie własne Miasta i nie powinno być realizowane ze środków PBO.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: O utrzymanie porządku (psie odchody, mycie chodników) powinni dbać przede wszystkim właściciele.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie powinien być finansowany z PBO, ale z budżetu "zasadniczego" Miasta czyli środków przyznanych ZDM, ZZM, ZTM czy innym jednostkom. Obowiązkiem Miasta jest zapewnienie koszy i ich systematyczne opróżnianie, mycie ulic, zapewnienie odpowiedniego finansowania Straży Miejskiej, dbanie o zieleń. Natomiast sprzątanie psich odchodów to obowiązek ich właścicieli. Tutaj właściwym wydaje się stałe i wytrwałe edukowanie mieszkańców, a nie finansowanie sprzątania z PBO. Projekty finansowane z PBO mają mieć wartość dodaną, tworzyć coś nowego czego jeszcze w mieście nie ma. To mają być pomysły i przedsięwzięcia innowacyjne na zasadzie zróbmy coś nowatorskiego, śmiałego, atrakcyjnego, ciekawego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla miasto Poznań przeznacza środki na utrzymanie czystości i jest odpowiedzialne za jego stan. Tereny nie należące do miasta nie powinny być utrzymywane w czystości z budżetu miasta .
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W chwili obecnej istnieją i są powołane Jednostki i Agendy Miejskie do tych działań. Ten projekt jest niepotrzebny.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie jest zapisane w zadaniach miasta, wniosek jest błędnie skalkulowany- dodatkowe patrole SM - na zadanie przewidziano kwotę 20000 zł- czyli pozwoli to na zatrudnienie w mieście doda jednego strażnika/czki. Realizacja założeń projektu realnie nie poprawi wizerunku miasta Ustawienie w centrum dodatkowych donic z kwiatami lub kupienie donic, które można powiesić na latarniach – to wysokie koszty utrzymania tego działania w latach przyszłych , a tego projekt nie przewiduje, podobnie jak posadzenie nowych drzew ( brak projektu ) .
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt za mało precyzyjny. Za przedstawioną kwotę nie jest możliwe zapewnienie porządku w całym mieście.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt obejmuje zadania jednostek miejskich i nie powinien być przedmiotem PBO.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • Aplikacja mobilna pokazująca pozycje autobusów i tramwajów na mapie, jako uzupełnienie systemu PEKA (wirtualny monitor) Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie zostało wycofane na prośbę wnioskodawcy

  Jedziesz po równym - wymiana bruku na przyjazny rowerzystom 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Zbudowanie kładki pieszo-rowerowej Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Teren nad kótrym miałaby powstać kładka nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Teren nad którym miałaby powstać kładka nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: podjęliśmy decyzję, że nie będziemy rekomendować do realizacji wniosków obarczonych negatywną opinią jednostek miejskich - szczególnie w kwestii własności gruntów.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Żółwi dom Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opinia Rady Osiedla Jeżyce: w maju 2016r. Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę, w sprawie wystąpienia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wnioskami dotyczącymi kierunku rozwoju Starego Zoo. W uchwale wnioskuje się m.in. o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego. Wniosek o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego tego miejsca, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego jest motywowany, po pierwsze, tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. Po drugie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Proponujemy zatem, aby: zwiększyć liczbę trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią; założyć na fragmencie ogrodu ogród społeczny; utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci; częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!! Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • Szachty grunwaldzkie – rewitalizacja doliny Strumienia Junikowskiego oraz otoczenia stawów pocegielnianych na Junikowie 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Staw Baczkowski i Staw Stara Baba stanowią własność prywatną - nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazane tereny nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • Poznański Rejon Wspinaczkowy 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie ze względów bezpieczeństwa.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Plac do Street Workoutu w Parku Kasprowicza 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Kwiatowe Aktywne i Zdrowe - siłownia pod chmurką 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • Królewska Przystań Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Projekt utworzenia tymczasowej przystani na Cyplu rzeki Warty jest realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wydział rozpoczął prace związane z projektowaniem i utworzeniem przystani w przedmiotowej lokalizacji. Planowany sposób zagospodarowania terenu nie uwzględnia pomników/rzeźb zaproponowanych we wniosku. Podstawa: regulamin PBO17, Rozdział 3, punkt 3, lit. c.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt jest już realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomosciami. Aktualnie trwają prace projektowe a w budżecie Miasta na 2017 przewiduje się uwzględnienie środków na realizację projektu. Podstawa opinii negatywnej - Zasady PBO17 Rozdz.3 pkt.3 lit.c
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁOwanych 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • Centrum Rekreacji i Sportu "Osiedle Przyjaźni" 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomości zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, tym samym nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Negatywna opinia wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Choć projekt jest funkcjonalny i zgodny z infrastrukturą i na pewno wpłynie na otoczenie i zaspokoi potrzeby lokalne to powinien zostać wycofany z uwagi na stan prawny – gruntów. Taki projekt to zadanie na grant osiedlowy

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Hetman Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Podana została przybliżona lokalizacja, jaką jest "np. Park Rataje". Park Rataje posiada bardzo zróżnicowaną strukturę własności. Dużą część Parku stanowią grunty prywatne. Znajdują się tam co prawda nieruchomości miejskie (w stosunku do niektórych prowadzone są nadal postępowania zwrotowe) tym niemniej WGN rekomenduje projekt negatywnie - Park Rataje stanowi zwartą tkankę przestrzenną, w stosunku do której były organizowane już nie raz konkursy i i tworzone koncepcje na jego zagospodarowanie. Koniecznie w tej kwestii powinien wypowiedzieć się Zarząd Zieleni Miejskiej.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Ratujmy łazarski odcinek Głogowskiej: remont frontowej elewacji kamienicy przy dawnej kawiarni Hortex – Głogowska 29 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej jednak Wydział Gospodarki Nieruchomościami ze względu na istniejące ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym negatywnie opiniuje projekt.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Remont frontowej elewacji kamienicy nie zmieni wizerunku tej części Łazarza, potrzebny jest kompleksowy projekt rewitalizacji tej części osiedla. Projekt niedoszacowany i bardzo ogólnikowy.Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, istnieje ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Nite Roll - Szkółka Rolkowa 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Projekt ma charakter komercyjny. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz. 2 pkt.14a
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Uporządkowanie okolic Zespołu Szkół Licealno – Technicznych na Dębcu 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Podwórzec. Woonerf na Różanej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla Wilda popiera woonerfy, jednak uważa, że projekt powinien być na początku skonsultowany z mieszkańcami ul. Różanej i ulic przyległych oraz z placówkami oświatowymi mieszczącymi się przy ul. Różanej. Konsultacje te mogłyby wskazać, czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne. Ponadto zdaniem ROW projekt nie jest doprecyzowany i nie zakłada alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Budowa placu zabaw na terenie osiedla Marlewo 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w zawiązku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu. Ponadto działka objęta jest postępowaniem zwrotowym toczącym się przed Organem I Instancji.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu. Ponadto działka objęta jest postępowaniem zwrotowym toczącym się przed Organem I Instancji.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: podjęliśmy decyzję, że nie będziemy rekomendować do realizacji wniosków obarczonych negatywną opinią jednostek miejskich - szczególnie w kwestii własności gruntów.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Podtrzymujemy negatywną opinię WGN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • "Przystanek bez dymka" - widoczne oznaczenie przystanków i stref wokółprzystankowych symbolem zakazu palenia Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu. Ponadto naniesienie na nawierzchnię przystanku piktogramów niekorzystnie wpłynie na wygląd przestrzeni publicznej. Dodatkowo piktogramy te byłyby być ścierane przez osoby po nich chodzące, podczas sprzątania, odśnieżania itp.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Droga rowerowa przy Dolnej Wildzie aż do centrum 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Regulacja ruchu pieszego w ciągu ulicy Łęgi Dębińskie, budowa bezpiecznego przejścia na ulicy Dolna Wilda Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Mini park przy ul.J.Burszty 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo–część B” (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.). Zgodnie ze Studium 92% powierzchni działki oznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym, projekt opiniujemy negatywnie, do czasu uchwalenia miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo–część B” (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.). Zgodnie ze Studium 92% powierzchni działki oznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym, projekt opiniujemy negatywnie, do czasu uchwalenia miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie zawiera żadnej koncepcji, która mogłaby przybliżyć dokładny przebieg i lokalizację małej architektury. Projekt zlokalizowany jest blisko cieku Górczynka, który dotychczas nie został wystarczająco zabezpieczony, co może wiązać się z niekontrolowanym niszczeniem małej architektury podczas wysokich stanów wody. Ze względu na niejasne stosunki własnościowe w obrębie działek obejmujące swym zakresem propozycje zawarte w projekcie, sugerujemy w pierwszej kolejności uregulować stosunki uwarunkowania formalno-prawne. Przy zastosowaniu się do niniejszego, proponujemy ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • Garbarostrada - droga rowerowa wzdłuż ul. Garbary Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Planowane jest wyznaczenie na całej długości ul. Garbary bus pas z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie zostało wycofane na prośbę Wnioskodawcy.

  Remont boiska przy Gimnazjum nr 12 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia "przedgródka" przylegającego do secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zakłada punktową naprawę ogrodzenia , przeznaczony dla małej grupy odbiorców, nie poprawi znacząco wizerunku ulicy.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie zostało wycofane na prośbę wnioskodawcy.

  Uruchomienie pierwszego w Poznaniu Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • "Stary mur jak Nowy - renowacja muru przy ul. Czartoria" 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Wnioskodawca zgodził się na zmianę kształtu i tytułu projektu. Bardziej właściwym do zaopiniowania tego elementu projektu podczas procedury odwołania jest BKPiRM. Ostatecznie BKPiRM zaopiniował tak zmieniony projekt negatywnie. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Patryk Pawełczak, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Ewa Siwińska (BKPiRM)
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • Wildeckie Lato Kulturalne 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • EDIE – parkingi dla rowerzystów i motocyklistów umożliwiające przechowywanie rzeczy i akcesoriów. Polski wynalazek Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie widzimy potrzeby instalacji w przewidzianych lokalizacjach. Brak kontroli prawidłowego wykorzystania.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla uważa, że na terenie osiedla nie ma miejsc do zamontowania opisanych rozwiązań
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: na naszym Osiedlu najpierw muszą powstać chodniki i ścieżki rowerowe.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W Poznaniu stworzenie takiego miejsca nie jest uzasadnione.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada uznała że takie parkingi nie są potrzebne, oraz że przy realizacji tego projektu ucierpi estetyka miasta.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Takie rozwiązanie za kwotę 117.000 miałoby służyć tylko 50 rowerzystom. Poza tym nie powinno być stawiane na obszarach objętych ochroną konserwatorską. To byłoby dobre rozwiązanie na parkingach rowerowych typu Park&Ride. W tkance miasta taka propozycja powinna być rozważana w sąsiadujących obiektach z dużymi parkingami rowerowymi, gdzie można stworzyć ogólnodostępne przechowalnie.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie iluzoryczne, mało precyzyjne i mało istotne.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt proponuje rozwiązania w miejscach które de facto nie istnieją na osiedlu (parkingi wokół Areny), nierealna kalkulacja
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Mało precyzyjna lokalizacja. Istnieje ryzyko, że będą w tych miejscach przebywać osoby bezdomne.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Duże koszty utrzymania. Wskazane jest konkretne urządzenie (zgłaszającego).
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • Strzeszyniada 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • Dzieci dzieciom - ładnie mówię, prosto chodzę. Logopedia i gimnastyka korekcyjna dla wszystkich poznańskich przedszkolaków Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Ratujmy Stare Bimby – odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg” Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • Warsztaty z bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu dla młodzieży i dorosłych Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu młodzież powinna nabywać podczas realizacji procesu dydaktycznego w szkole. Projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Koszty realizacji projektu wydają się zbyt niskie w stosunku do jego skali. Projekt nie precyzuje liczby uczestników. Ponadto, projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego. Projekt nie jest funkcjonalny, nie jest zgodny z istniejącą infrastrukturą, nie wpłynie pozytywnie na otoczenie oraz nie zaspokoi potrzeb lokalnych.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak określenia ilości faktycznych beneficjentów projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla zadanie jest w części realizowane w szkołach. Jeżeli wymiar godzinowy jest niewystarczający należy wnioskować do organów prowadzących o zmiany.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwestia odpowiedzialnego korzystania z internetu to kwestia wychowania.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada uznała że projekt ma następujące niedopatrzenia i niejasności: - W roku są 52 tygodnie. 100 lekcji po dwie w tygodniu to daje 50 tygodni zajęć. Czyli przez wakacje też będą zajęcia? - Wątpliwe aby we wszystkich szkołach znajdował się sprzęt odpowiedniej jakości do prowadzenia webinarium w komfortowy dla uczniów sposób. - Zajęcia nie mogą być przymusowe więc pytanie czy dyrektorzy i uczniowie są chętni? - "Fiszkoteka" jest płatna. Na jaki okres uczniowie dostaną dostęp do niej? Dodatkowo Rada stwierdza że projekt jest przygotowany ewidentnie pod jedną firmę w związku z powyższym łamie Zasady PBO17 rozdz. 2 pkt. 14a ("brakujące licencje zostaną dostarczone bezpłatnie przez firmę Sonbou Marcin Młodzki")
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Ze względu na wysokość stawki godzinowej – 100 zł – nie rekomendujemy projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Korupcjogenne działania pozorowane
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Jest to zbyt niszowy problem, by przeznaczać na to środki budżetu obywatelskiego. Młodzież uczy się informatyki w szkołach.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt sprawia wrażenie komercyjnego. Istnieje szeroka oferta tego typu szkoleń dostępna dla szkół bezkosztowo. Liczne oferty różnych podmiotów oferujące szkolenia dla dorosłych mają problemy z rekrutacją uczestników. Poza tym nie doprecyzowano, które szkoły na terenie miasta byłyby objęte projektem.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Montaż budek lęgowych dla małych ptaków na terenach zielonych miasta Poznania Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Budowa terenu reakreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Podolańskiej 44, 44a, 44b 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego)

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Ponadto zastrzeżenie formalne projekt ten nie dotyczy terenu Osiedla Jeżyce.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego)

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • Dostępna kultura w Galerii Jak 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Huśtawka Krystyny Feldman Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie spełnia wymogów formalnych: Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Muzyka nad Grunwaldem 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt został wycofany na prośbę wnioskodawcy

  Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 9 - Stare Miasto

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Carsharing - poznański samochód miejski Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Zakup samochodów nie jest inwestycją, która będzie realizowana na nieruchomościach będących w zasobie Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Za 1 mln zł nikt nie wprowadzi takiego systemu, to brzmi jak mrzonka. Podróżowanie takim samochodem poza Poznań, to nie jest argument dla samego Poznania. Wynajem samochodów już istnieje. Brak wielu szczegółów , co do prowadzenia wypożyczalni, jaka jednostka czy wydział miałby się tym zajmować , brak wskazania miejsca, obsługi i serwisowania. Podana kwota nie wskazuje żadnych składowych.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakup samochodów nie jest inwestycją, która będzie realizowana na nieruchomościach będących w zasobie Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Wildostrada Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 26 Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: We wskazanej lokalizacji istnieje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Usytuowanie w tym miejscu tak dużego obiektu sportowego wzbudza nasze wątpliwości. Ponadto projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projet wycofano, ponieważ nie jest zgodny z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Zgodnie z Rozdziałem 2, pkt. 14g: w ramach PBO nie mogą być zgłaszane projekty, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia.

  Badania profilaktyczne poczytalności prezydenta Jacka Jaśkowiak Projekt ogólnomiejski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Park im. Kazimierza Nowaka 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zarząd podzielił opinię Jednostki merytorycznej - opinia ZZM
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • Cmentarze komunalne Poznania - utwardzenie kostką brukową alejek na Miłostowie i Junikowie Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Zasługujesz, żeby być w Centrum Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • Mobilne urządzenie do pomiaru czystości powietrza Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Badania powietrza prowadzone są – w zależności od potrzeby oceny emisji lub imisji, poprzez: - pomiary emisyjne określające wielkość ładunku wprowadzanego do środowiska wykonywane za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej przez użytkownika instalacji (przedsiębiorca, stacja kontroli pojazdów itp.) oraz kontrolnie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ); - pomiary imisyjne określające rzeczywistą jakość powietrza poprzez wielkość ładunku znajdującego się w powietrzu, wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) ( art. 88 Poś). Ocena stanu jakości powietrza wykonywana jest przez WIOŚ, a nadzorowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie wyników imisyjnych stacji pomiarowych, które dla Poznania są w pełni zgodne z przepisami i standardami międzynarodowymi. W Poznaniu system monitorowania winien obejmować 3 punkty pomiarowe, a obecnie funkcjonują 4 stacje pomiarowe, przy czym na stacji zlokalizowanej przy ul. Polanka monitorowany jest pył PM 10 oraz PM 2,5 metodą automatyczną oraz pył PM 2,5 metodą manualną, w związku z tym punkt ten liczony jest jako 2 oddzielne stanowiska pomiarowe. Oznacza to, że zgodnie ze sztuką w Poznaniu ilość stacji jest wystarczająca do oceny jakości powietrza i przekracza wymagania dla w pełni wiarygodnego określenia jakości powietrza. Ponadto, dla określenia rozkładu przestrzennego substancji wykorzystuje się nie dodatkowe, kosztowne i skomplikowane stanowiska pomiarowe, lecz modele symulacyjne pozwalające na modelowanie w oparciu o odczyty ze stacji pomiarowych. Prowadzenie pomiarów i badań w zakresie stanu jakości powietrza poza państwowym monitoringiem środowiska, przez jednostki do tego nieuprawnione jest niezgodne z obowiązującymi metodami referencyjnymi i skutkuje nieuwzględnianiem ich wyników – tym samym dofinansowanie ich prowadzenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z przepisami art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, udzielanie dotacji celowej na prowadzenie eksploatacji „mobilnego urządzenia do pomiaru czystości powietrza” jednostce odpowiedzialnej z mocy prawa za monitoring stanu środowiska tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska – który jest jednostką finansów publicznych – jest niedopuszczalne. Nadmienić należy, że tego rodzaju ograniczenia wynikające z przepisów prawa nie dotyczą środków uzyskanych przez wnioskodawcę z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy wskazać, że wykazana we wniosku kwota 100 tys. zł, po konsultacji z WIOŚ, okazuje się być znacząco niedoszacowana. Wg informacji uzyskanych w ww. instytucji, koszt zakupu stacji spełniającej wymagania PMŚ, szacuje się na ok. 600 tys. zł - w tym samego pyłomierza na ok. 100 tys. zł. Do tego należy dodać koszty eksploatacji, które w wymiarze rocznym wynoszą ok. 100 tys. zł (energia elektryczna ok. 6 tys. zł, materiały eksploatacyjne ok. 20 tys. zł, przegląd ok. 10 tys. zł, naprawy 10 tys. zł., łączność ok. 2 tys. zł., dojazdy ok. 3 tys. zł, obsługa – 1 etat ok. 40 tys. zł.). Aby lepiej informować społeczeństwo przygotowywana jest (obecnie w fazie końcowej) aplikacja, która w sposób kroczący każdorazowo będzie informowała o ekoprognozie (zawierającej rozkład godzinowy i przestrzenny) na najbliższe 3 dni oraz przedstawiała wyniki ze stacji pomiarowych w Poznaniu w odniesieniu do wartości normowanych prawem. W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dagmara Woźniak, Piotr Szczepanowski, Grażyna Ratajska, Anna Feja, Katarzyna Gajda
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • Wymiana nawierzchni boisk do piłki nożnej z podbudową i drenażem 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Negatywna opinia ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne, a koszty utrzymania w skali roku 29.000 zł to jakieś nieporozumienie. Projekt w trakcie opiniowania!!!!!

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Bezpieczna droga nowych możliwości 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 15 000 000 zł).
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Analizując projekt można odnieść wrażenie, iz wnioskodawcy zalezy jedynie na remoncie jednej ulicy. Ponadto, przeprowadzenie proponowanego w projekcie remontu nie wpłynie na poprawę dostępu do pobliskich terenów rekreacyjnych.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej. Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.2
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Negatywna ocena wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne. Nie do przyjęcia koszty utrzymywania – rocznie 90.000 zł. Projekt w trakcie opinowania!!!

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • Świerkowa Ambasada Ratowania Życia i Zdrowia 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Remont łącznika ulic Stablewskiego, Potworowskiego, części miejskiego modernistycznego osiedla mieszkaniowego z 1929 r. 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną z oszacowaniem kosztów projektu na kwotę łączną 500.000 zł. w związku z dookreśleniem obszaru prac po spotkaniu z wnioskodawcą i ponownej dodatkowej weryfikacji projektu.
   Zespół Obradował w składzie Dyr. Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Dyr.Patryk Pawełczak, Katarzyna Bolimowska
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Centrum Sportów Bezwzrokowych w Poznaniu 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste)

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Zdjęcia do dowodu osobistego za złotówkę 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna . Wykonywanie zdjęć do dowodów nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Z uwagi na fakt bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących zdjęcia zachodzi niebezpieczeństwo, że fotografie wykonane przez automat bez obsługi nie będą spełniać wymogów formalnych wskazanych powyżej. W związku z tym klienci będą wykonywać fotografie wielokrotnie co związane bedzie z niezadowoleniem i konfliktami z klientami. Z doświadczenia wiemy, że nawet fotografie wykonane przez profesjonalnego fotografa nie zawsze spełniają wskazane wymogi i w procesie produkcji dokumentów są odrzucane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA. Ponadto jeśli będzie to kabina jednoosobowa powstaje problem z fotografiami dla dzieci zwłaszcza niemowlaków.. Od początku roku przyjęto ok. 52000 wniosków o wydanie dowodów osobistych i ok. 10000 wniosków prawa jazdy - tak duża liczba wniosków generuje koszty ekspolaotacyjne nie uwzględnione w projekcie. Należy liczyć się też z tym, że zdjęcia będą robione nie tylko z przeznaczeniem na dowód osobisty czy praw jazdy ale nawet jako zwykłe zdjęcia jakie robi się w tego typu kabinach. Darmowe zdjęcia do dowodów mogą też spowodować wzrost liczby klientów z gmin sąsiednich. Niedopuszczalne jest wskazanie konkretnej firmy której automat miałby być ustawiony w budynku UMP ponieważ powinno zostać poprzedzone odpowiednim postępowaniem przetargowym.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Darmowa nauka języków obcych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji, gdyż spodziewana jest zmiana w systemie oświatowym zakładająca likwidację gimnazjów, których po części dotyczy projekt, ponadto placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży dostatecznie bogata ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak wskazania liczby rzeczywistych beneficjentów projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla opiniuje negatywnie z uwagi na wprowadzane zmiany w systemie oświaty.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Proponowany zakup licencji powinien być przeprowadzony w trybie przetargu, a we wniosku wskazuje się firmę Sonbou Marcin Młodzki. Wydział Oświaty nie powinien lansować jednej i wskazanej firmy.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Niewłaściwe podejście do edukacji językowej.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Placówki oświatowe zapewniają dzieciom i młodzieży bogatą ofertę edukacyjną w zakresie nauki języków obcych.Aplikacja i samokształcenie jest nieefektywne w sytuacji, kiedy nie można monitorować i weryfikować postępów nauki. Ponadto aplikacje i materiały do takiej formy nauki są ogólnodostępne w internecie.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Ograniczenie tylko do jednego języka. Niezrozumiały zapis dot. licencji.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt sprawia wrażenie komercyjnego. Nauka języków przez internet wyklucza uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i sieci internet. Poza tym planowane są zmiany w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt o charakterze komercyjnym. Nie uwzględnia reformy szkolnictwa. Wchodzi z zakres zadań własnych oświaty.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Zdjęcia do prawa jazdy za darmo 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Komunikacji
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji. Nie jest zogdny z Zasadami PBO17 - Rozdz.3 pkt. 3a i 3d oraz rozdz. 2 pkt 14a. Wykonywanie zdjęć do prawa jazdy nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Ponadto projekt ma charakter komercyjny. Powodem negatywnego zaopiniowania wniosku jest również zawyżony koszt samego urządzenia. Wnioskodawca okreslił koszt na poziomie 79500 natomiast w oparciu o oferty na zakup fotobudki koszt wynosi 25000. Koszt utrzymania urządzenia w kolejnych 5 latach przekroczy wartość 30% wartości całego projektu. Ponadto nie ma pewności, że zdjęcia będą wykonywane zgodnie z wytycznymi MSW dot. wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz zdjęć paszportowych. Nie ma pewności, że robiąc zdjęcia w takiej formie robić je będą mieszkańcy Poznania i wykorzystywać zgodnie z zamierzeniem.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla Nowe Winogrady Południe nie zgadza się w inwestowanie w projekt typowo komercyjny, a z takim zadaniem wydaje się mamy do czynienia. Poza tym koszt samego urządzenia na tle konkurencyjnych firm wydaje się mocno zawyżony. Dlatego nie rekomendujemy zadania do realizacji.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód projekt powyższy nie zasługuje na uwzględnienie - środki budżetu obywatelskiego nie powinny służyć finansowaniu takich projektów
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Mieszkaniec sam sobie nie jest w stanie zrobić „profesjonalnego” zdjęcia zgodnego z wymogami. Można sądzić, że autor projektu chce sprzedać Miastu fotokabinę firmy FunFotos. Jeśli jest to tak doskonały sprzęt, to Miasto powinno rozważyć zakup takiego urządzenia, ale w trybie przetargu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • Rewaloryzacja Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • "Poznańskie legendy" - szlak kulturowy 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Przywrócenie stylizowanych na przedwojenne lamp uliczne wolnostojących na Śródce 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • Cmentarz przy ul. Szczawnickiej/Lutyckiej - parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wokół Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • --- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany ze wzlędów formalnych (Zasady PBO17 - Rozdział 2, pkt. 1 i 5)

  Zieliniec-gdzie jesteś? 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • Skwer Kościelna 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Bezpieczna droga do szkoły 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Psi Raj w Parku Wodziczki 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Park Wodziczki objęty jest zaopiniowaną przez mieszkańców koncepcją zagospodarowania, która nie zakłada lokalizowania na jego terenie ogrodzonego wybiegu dla psów.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Proponowane ogrodzenie wybiegu dla psów i jego lokalizacja od strumienia przy moście PST do ul. Puławskiego (wzdłuż cieku Bogdanka) może powodować jego zalanie i uszkodzenie przy podniesieniu poziomu wody (najczęściej przy większych opadach. Wobec powyższego Rada nie rekomenduje ww. projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: "Bieżąca woda" prawdopodobnie nie nadaje się do picia. Teren na którym się ma znaleźć inwestycja jest terenem zalewowym w związku z tym żywotność tej inwestycji będzie prawdopodobnie dosyć niska. Dodatkowo teren jest podmokły co zwiększy koszty związane z budową małej architektury. Wbrew słowom wnioskodawcy uznajemy że opróżnianie nowych śmietników, koszy na psie odchody oraz utrzymanie porządku oraz w funkcjonalnym stanie bramek wjazdowych, furtek z odpowiednimi śluzami dla zwierzaków, równoważnie, kładki, tuby, itp spowoduje znaczący wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Możliwość zalewania w przypadku gwałtownych opadów. Inna przyjęta koncepcja zagospodarowania terenu. Zbyt wysokie koszty zarówno zadania, jak i roczne koszty eksploatacji.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Warszawskiej (nowe wiaty, nowe barierki, instalacja kamer, malowanie, czyszczenie) 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • Zieleniec przy ul. Dolna Wilda 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • Nowe życie latarni 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • Aplikacja mobilna - przewodnik po Jeżycach i Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Istnieje duże ryzyko prawidłowej realizacji projektu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Pieszo po Poznaniu - Urbanator dla mieszkańców Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak tu spójności i logiki z wprowadzanym w mieście systemem ITS. Kwota bardzo wysoka. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się eksperci z dziedziny transportu i zarządzania ruchem.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Aktywny Pacjent Onkologiczny – darmowe zajęcia aktywizujące oraz rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych leczonych w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Rewitalizacja terenów po Cegielni - budowa toru pumptack przy ul. Mieleszyńskiej 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwała nr LIV/727/V/2009 z dnia 12.05.2009 r.). Zgodnie ze „Studium...” przedmiotowe działki stanowią teren oznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową niską. Teren przygotowywany jest do zbycia po uchwaleniu miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu, w związku z czym Wydział projekt opiniuje negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwała nr LIV/727/V/2009 z dnia 12.05.2009 r.). Zgodnie ze „Studium...” przedmiotowe działki stanowią teren oznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową niską. Teren przygotowywany jest do zbycia po uchwaleniu miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu, w związku z czym Wydział projekt opiniuje negatywnie.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Mural na przystanku PST Kurpińskiego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • Ścieżka pieszo-rowerowa do M1 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • Renowacja Alei Wielkopolskiej 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Bezpieczny chodnik na gruntach miejskich przy ul. Teofila Mateckiego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Jak nowe - dofinansowanie wymiany szyldów lokali handlowych i usługowych przy głównych arteriach miasta Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Dodatkowo: 1. Projekt jest niezgodny z Zasadami PBO 2017 w zakresie punktu 12 (rozdział I), to znaczy jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skrabu Państwa. 2. Cel zasadniczy zgłoszonego projektu, to znaczy poprawa estetyki elewacji budynków w zakresie szyldów, powinien zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 2-3 lat w związku z przygotowanym projektem tzw. uchwały reklamowej, która powinna został przyjęta przez Radę Miasta i wejść w życie w 2018 roku.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Projekt trudny do wyegzekwowania od przedsiębiorców - tym bardziej,że związany z zainwestowaniem 30 % kosztów inwestycji. Uważamy, że pomysłodawcy powinni przeprowadzić wstępne konsultacje z osobami, których pomysł dotyczy i dopiero wtedy zgłosić projekt do PBO.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • Akademickie Mistrzostwa Poznania Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Rowerowe Ogrody 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie ma charakteru rozwiązania kompleksowego. Trudności techniczne dot. p. 2. Stworzenie niebezpieczeństwa wypadków - dot. p. 3.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • Rozbudowa Kina Muza przy ul. św. Marcin 30 Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną
   Zespół Obradował w składzie Zbigniew Madoński, Maciej Piekarczyk, Patryk Pawełczak, Piotr Wrześniewski
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak prawnego administratora nieruchomości.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • Budowa torów łuczniczych dla mieszkańców Sołacza i miasta Poznania przy ul. Urbanowskiej 41 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren którego dotyczy projekt przekazany został podmiotowi zewnętrznemu w trybie wieloletniej umowy dzierżawy oraz projekt nie gwarantuje pełnej bezpłatnej dostepności do obiektu dla mieszkańców miasta.
   Nie złożono odwołania
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla projekt winien być zgłoszony jako ogólnomiejski. W tej formie projekt (zdaniem Rady) nie stanowi pierwszoplanowej potrzeby dla mieszkańców Osiedla Ogrody.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wysokie koszty realizacji projektu. Nie dotyczy społeczności lokalnej.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Puchną ci nogi lub ręce? – jest na to sposób! – Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska) 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • Bezpłatny parking rowerowy 9 - Stare Miasto
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Niebieskie molo, strefa plażowa oraz plac zabaw jest w gestii prywatnego dzierżawcy i to on powinien sfinansować ten remont. "Montaż sieci ławek i koszy na śmieci do segregacji odpadów" wchodzi w kolizję z zeszłorocznym projektem PBO "Plażojada".

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Renowacja Domu Weterana na Szelągu (Domu Pomocy Społecznej Ugory) - arcydzieła poznańskiego modernizmu 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Wniosek wycofany na prośbę projektodawcy

  Kasztelański Fitness 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Centrum rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i seniorów na Świerczewie przy ul. Korfantego 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • Jarochowskiego - odnowa chodników i zieleni 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie wycofano na prośbę wnioskodawcy przysłaną w dniu 24.10.2016 (po zakończeniu etapu opiniowania)

  Platforma widokowo-rekreacyjna nad Jeziorem Kierskim 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Siłownia przy Żurawińcu 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • Modernizacja kortów Sekcji Tenisowej KS Warta Poznań 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie kwestii korzystania z nieruchomości przez KS Warta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Niewyjaśniona kwestia użytkowania nieruchomości przez KS Warta.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Centrum rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i seniorów na Świerczewie przy ul. Kołłątaja i Buczka 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
   Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Park i miasteczko ruchu rowerowego 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Dla przedmiotowego terenu zostało zgłoszone zadanie nr 60 „Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto” i dla tego zadania Osiedle wydało pozytywną rekomendację, ponieważ jest on bardziej korzystny dla otoczenia.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Forteczna zabawa na okrągło Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • Rekreacja na Strzeszynie 2 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • Bieganie jako forma aktywizacji kobiet powracających do aktywności fizycznej po ciąży Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Budowa drogi rowerowej ul. Mieszka I na odcinku od ul. Słowiańskiej do Parku Wodziczki Projekt ogólnomiejski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • Modernizacja miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę