Park im. Kazimierza Nowaka


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Park im. Kazimierza Nowaka
Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Parku im. Kazimierza Nowaka z terenów należących do WGN-u, ZKZL-u, ZDM-u oraz do MOPR-u, a leżącym pomiędzy ulicami Husarską, Cześnikowską i Kanclerską. Teren ten powstał podczas budowy osiedli w latach 60-tych XX wieku. Niestety popadł on w zapomnienie i degradację, podobnie jak infrastruktura drogowa na tym terenie. Większość mieszkańców, którzy mieszkają tu od początku ubolewa nad stanem zieleni i brakiem miejsca do odpoczynku dla seniorów i rodzin z dziećmi. Jest to też szlak pieszy, który prowadzi do przystanku tramwajowego Grochowska, a brak oświetlenia sprawia, że nie jest to miejsce bezpieczne dla mieszkańców tej okolicy i przechodniów udających się do pracy. Dlatego proponuję by zamienić ten teren w miejski park, oddając go w zarządzanie ZZM.

Celem projektu jest zapewnienie całorocznego dostępu mieszkańcom Grunwaldu do odnowionego terenu. Proponowane rozwiązanie mają sprawić, że mieszkańcy uzyskają większy komfort i bezpieczeństwo, poprzez: - zmodernizowanie przestrzeni publicznej i zainstalowaniu mebli miejskich, które sprzyjają integracji mieszkańców i stworzą klimat do miłego spędzania czasu w przestrzeni wspólnej; -mała architektura- wygodna ale także pobudzająca wyobraźnie użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych do gier i zabaw; -zróżnicowane gatunki zieleni zapewnią atrakcyjność tej przestrzeni o każdej porze roku; -ławki przystosowane do użytku przez osoby starsze, dadzą możliwość siedzenia w cieniu pod drzewem w gorące dni; -w najbardziej newralgicznych punktach nastąpi wymiana lub naprawa nawierzchni, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom; - zainstalowane zostanie oświetlenie dające poczucie bezpieczeństwa, tak aby przyjemnie chodziło o każdej porze roku; -nastąpi odnowienie istniejącej zieleni; -integracja okolicznych mieszkańców podczas organizowania różnych spotkań np. kino plenerowe, festyn. Dobrze zaprojektowaną przestrzeń ma zapewnić profesjonalna pracowania architektoniczna Atelier Starzak Strebnicki, którzy przeprowadzili wiele takich realizacji w kraju i za granicą. Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy i stworzyliśmy razem kosztorys tego przedsięwzięcia. A Poznań stając się miejscem przyjaznym dla rowerzystów i pieszych powinien bardziej uczcić Kazimierza Nowaka wielkiego polskiego rowerowego podróżnika.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Husarska, Cześnikowska, Kanclerska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce obok Domu Pomocy Rodzinie
Potencjalni odbiorcy projektu
Analiza grup beneficjentów wykazuje, że największy udział w grupie odbiorców będą miały następujące grupy społeczne: 1.Rodziny z dziećmi- możliwość odpoczynku wśród zieleni i skorzystania z elementów do zabawy. 2. Seniorzy czyli duża część mieszkańców, zamieszkująca okoliczne tereny, dla których brak jest miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą. 3. Mieszkańcy okolicznych terenów ale także z okolic ulic Rycerskiej, Marcelińskiej, Swoboda, Bułgarska, gdyż przez ten teren biegnie szlak pieszy z przystanku Grochowska (tramwaje 1,6,13,15) autobusy (69,82), szczególnie pomocne będzie tu oświetlenie w okresie zimowym. 4. Osoby, które chcą tworzyć lokalne imprezy integrujące społeczność lokalną (kino plenerowe, festyny, koncerty). Dla wszystkich grup odbiorców planuje się utwardzenie ścieżek i odnowienie terenu zielonego. Wśród beneficjentów inwestycji będą zarówno mieszkańcy okolicy tj. Husarskiej, Cześnikowskiej i Kanclerskiej, jak i mieszkańcy z dalszych zakątków Grunwaldu. Atrakcyjność miejsca przyciąga wielu mieszkańców, którzy do tej pory siedzieli w domach bo nie było np. ławek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zlokalizowany na Grunwaldzie obszar posiada, ze względu na duży zasób zieleni, naturalny potencjał atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego dla okolicznych mieszkańców. Problemem jest brak infrastruktury rekreacyjnej (jeżeli kiedykolwiek tu była to nastąpiła jej destrukcja w 100 %), uniemożliwiające korzystanie z terenu w sposób aktywny i bezpieczny. Teren ten mimo wieloletnich zaniedbań, jest miejscem spacerów i naturalnym szlakiem pieszym dla mieszkańców poruszających się z przystanku tramwajowego Grochowska (do pracy i z powrotem) z okolic ulic: Rycerskiej, Bułgarskiej, Swoboda, Marcelińskiej. Wiele osób starszych mieszkających w okolicach ulic: Grochowska, Husarska, Cześnikowska, Kanclerska, Rycerska, nie jest w stanie przedostać się do innych terenów zielonych Miasta Poznania. Dlatego ubolewają nad degradacją okolicznych terenów zielonych, które stanowiłyby dla nich naturalne miejsce odpoczynku. Podobnie rzecz się ma odnośnie rodzin z dziećmi, które nie mają w okolicach otwartych terenów zielonych. Te argumenty świadczą o bardzo dużym zainteresowaniu okolicznych mieszkańców tym terenem i ogromnym potencjale w nim drzemiącym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1.Naprawy / wymiany zniszczonych nawierzchni -żwirek przy niektórych drzewach. 125000
2. Pielęgnacja istniejącej zieleni. Nasadzenie nowych roślin-Trawa i kompozycje traw ozdobnych. 80000
3. Zainstalowanie oświetlenia na terenie powstałego parku. 84000
4. Mała architektura (ławki, kosze, stojaki, elementy do zabaw, itp). 150000
5. Oczyszczenie obiektu z graffitti. 15000
6. Wynagrodzenie studia projektowego - Atelier Starzak Strebnicki ( w tym proces partycypacyjny, wszelkie fazy projektowe, zaprojektowanie zieleni, przygotowanie materiałów przetargowych, nadzór autorski). 38600
SUMA: 492600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Plan Parku im. Kazimierza Nowaka 20160822_165931.jpg
Realizancje przestrzeni miejskiej przez Atelier Starzak Strebicki ASSPASC_przykladowe realizacje parkow.pdf
Portfolio Atelier Starzak Strebicki ASSPASC_krotkie portfolio.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marcin Mikołajczak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości częściowo znajdują się w administracji Przedszkola nr 40 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Proszą o gruntowne uzasadnienie dlaczego zgłoszony projekt nie jest możliwy do realizacji w ciągu dwóch lat? Proszę o spotkanie na ten temat z osobami odpowiedzialnymi za podjęcie tej decyzji. Teren ten jest od wielu lat zaniedbany, nikt nie ma planu na jego realizację. Dookoła mieszkają osoby starsze i rodziny z dziećmi, którzy przemieszczają się przez ten teren. Jest on sprzątany zarówno przez WGN jak i przez ZKZL dwa lub trzy razy w roku. W tym roku interwencja musiała sięgnąć samego Wiceprezydenta Wiśniewskiego ponieważ było już na tym terenie tak niebezpiecznie. Dopiero wtedy zostało trochę to wszystko uprzątnięte i przycięte. Nie wiem też dlaczego o wszystkim decyduje ZTiZ jeżeli większość tego terenu należy do WGN i to on wydał pozytywną opinię na te temat. Przez wiele lat władze miejskie i urzędnicy obiecywali mieszkańcom, że po tym jak Wspólnoty mieszkaniowe przejmą tereny zielone dookoła siebie to Miasto zrobi porządek w tym parku i to wszystko uporządkuje. Oczywiście wspólnoty przejęły tereny a temat terenu miejskiego do uprzątnięcia został zamieciony ale pod dywan. Jeżeli jest to budżet obywatelski i maja o tym decydować mieszkańcy to proszę, żeby to było im umożliwione. Jeżeli się nie uda zebrać głosów to inna sprawa, jeżeli się uda to urzędnicy powinni ten pomysł zrealizować. Z poważaniem Marcin Mikołajczak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 492600 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zarząd podzielił opinię Jednostki merytorycznej - opinia ZZM
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd podzielił opinię Jednostki merytorycznej - opinia ZZM
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarządu Osiedla Grunwald Południe w dniu 21.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.