Zieleniec przy ul. Dolna Wilda


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zieleniec przy ul. Dolna Wilda
Opis projektu

Jako cel projektu przyjęto stworzenie przestrzeni spacerowej, wypoczynkowej i rekreacyjnej, integralnym ze znajdującym się w pobliżu osiedlem bloków mieszkalnych. Aby stworzyć to miejsce atrakcyjnym dla mieszkańców osiedla i nie tylko zaprojektowano sieć szerokich dróg pieszo-rowerowych które zapewnią spacerowanie po parku w każdym kierunku. Wypoczynek i rekreacje zapewnią rozległe trawniki otoczone ozdobnymi krzewami i bylinami, oraz dwa place zabaw dla najmłodszych oraz starszych dzieci. Dobrym miejscem do odpoczynku są również ławki zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych. Całość parku zostanie oświetlona lampami solarnymi. Zostanie wybudowany wybieg dla psów z elementami do zabawy i psią ubikacją.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

zieleniec zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Orzechowa, Dolna Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zieleniec jest zlokalizowany na działkach obr/ark 60/19 działka 18/12; 3/67; 2/22 będących z zarządzie ZZM
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy bloków mieszkalnych i domów zlokalizowanych na Dębcu oraz mieszkańcy Wildy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych ogródkach działkowych - etap II.Projekt wpisuje się w oczekiwania mieszkańców na stworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych których brak na terenie osiedla. Mieszkańcy osiedla swoje poparcie dla tego projektu wyrazili w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Obecnie trwają prace nad projektem wykonawczym który jest w fazie uzgodnień pomiędzy biurem projektowym a Zarządem Zieleni Miejskiej oraz pomysłodawcą projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Montaż ławek z oparciem - 30 szt 2. Kosze na odpadki - 15 szt 3. Stojaki na rowery - 8 szt 4. Lampy solarne - 30 szt 5. Place zabaw dla maluchów i starszych dzieci 6. Wybieg ogrodzony dla psów z torem agility (urządzenia zabawowe dla psów), ławki, psi pakiet. 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja zagospodarowania terenu SKMBT_C22016082508150.pdf
Wizualizacja parku SKMBT_C22016082508151.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Kempski

Adres email

krzysztof.kempski@onet.eu

Telefon

602643991

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 60000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 125000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Zielony Dębiec na sesji w dniu 04.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.