Kiedy pojedzie...


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kiedy pojedzie...
Opis projektu

Jesteśmy grupa miłośników działających pod nazwą Poznańskiego Portalu Komunikacyjnego KM-Poznań.pl, którzy starają się przedstawiać pomysły na poprawę warunków podróżnowania komunikacją publiczną w Poznaniu. Jakiś czas temu w ramach projektu ITS w zachodniej części naszego miasta pojawiły się ułatwienia dla pasażerów komunikacji miejskiej -zamontowano na przystankach tramwajowych oraz autobusowych elektroniczne tablice informujące o przyjeździe pojazdu na przystanek.Proponujemy montaż podobnych tablic we wschodniej części miasta Poznania wyświetlających rzeczywisty czas przyjazdu tramwajów i autobusów. Tablice chcielibyśmy zlokalizować na najbardziej obleganym ciągu komunikacyjnym w tej części miasta tj. odcinek Rondo Starołęka - Rondo Śródka. Tablice miałyby być zunifikowane z tymi już obecnie działającymi oraz posiadały by możliwość podpięcia ich pod system ITS, gdyby kiedyś miał być rozbudowany na kolejne dzielnice. Chcesz wiedzieć za ile przyjedzie Twój tramwaj? Głosuj na nasz projekt!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Zamenhofa - Jana Pawła II

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki tramwajowe i autobusowe
Potencjalni odbiorcy projektu
Pasażerowie komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponujemy zakup 25 tablic elektronicznych, które pomogą pasażerom w lepszym zaplanowaniu podróży z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Wskazane przez nas lokalizacje tablic charakteryzują się dużymi potokami pasażerskimi. Przy ich wyborze kierowaliśmy się zaplanowanymi modernizacjami tras tramwajowych na najbliższe lata, po których takie tablice się pojawią (Górny Taras Rataj, Trasa Kórnicka, trasa tramwajowa na ul. Unii Lubelskiej). Przedstawiamy propozycje lokalizacji: - Rondo Starołęka - os. Rzeczypospolitej - os. Piastowskie - Wioślarska - Rondo Rataje - Kórnicka - Baraniaka - Rondo Śródka
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 25 tablic wraz z montażem i kosztami utrzymania. 1500000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1000
Dodatkowe załączniki
projekt tablicy projekt tablicy.jpg
projekt tablicy2 projekt tablicy2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Gawin

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zarządcą terenów jest Zarząd Dróg Miejskich. Właściwym do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 45000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.