"POZnajnik" - Multimedialny Przewodnik po Jeżycach i Zachodnim Klinie Zieleni (aplikacja mobilna i tradycyjna książka)


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"POZnajnik" - Multimedialny Przewodnik po Jeżycach i Zachodnim Klinie Zieleni (aplikacja mobilna i tradycyjna książka)
Opis projektu

Ile razy zdażyło Ci się podczas spaceru, wycieczki rowerowej czy wypoczynku na łonie przyrody przeoczyć ciekawe miejsce czy niezwykły okaz przyrody? Wzorem Krakowa i Łodzi chcemy zaproponować stworzenie Multimedialnego Przewodnika po Jeżycach i Zachodnim Klinie Zieleni (z możliwością rozszerzenia na cały Poznań) w postaci aplikacji mobilnej, prezentującej informacje o mijanych miejscach w kontekście przyrodniczym, historycznym, ekologicznym i kulturalnym. Na mapie wskażemy nie tylko miejsca relaksu – kawiarnie, plaże czy stanowiska grillowe ale także miejsca dla miłośników przyrody - punkty obserwacji ptaków, stare drzewa czy miejsca historii – forty wojskowe. Uzupełnieniem aplikacji będzie możliwość uruchamiania gier miejskich czy kluczy do rozpoznawania roślin i ptaków . Dla osób lubiących tradycyjne środki przekazu - klasyczny przewodnik w postaci książki. Miejsca opisane w POZnajniku zostaną w terenie w specjalny sposób oznakowane (Wrocław ma swoje krasnoludki, to my np. Pyrki), tak aby każdy z łatwością je odnalazł.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce, Zachodni Klin Zieleni

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

----------
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy całego Poznania korzystający z uroków Zachodniego Klina Zieleni i Jeżyc. Goście przyjeżdżający do naszego miasta w celach turystycznych, służbowych i rekreacyjnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest zgodny z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie. Wpisuje się w programy strategiczne: Cyfrowy Poznań, Ekologiczny Poznań i Sportowy Poznań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
kalkulacja w postaci załącznika 925000
SUMA: 925000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50000
Dodatkowe załączniki
POZnajnik logo POZnajnik.png
POZnajnik kalkulacja kosztów PBO2017_POZnajnik_kalkulacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 925000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 925000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 250000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt odpowiada w pełni na potrzeby mieszkańców Poznania oraz turystów wypoczywających w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: RO Krzyżowniki-Smochowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: RO Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.