Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110
Opis projektu

Przebudowa istniejącego ogrodu przy Przedszkolu nr 110 Wesoły Domek. W ramach przebudowy przewiduje się demontaż istniejących urządzeń zabawowych, wydzielenie strefy dzieci młodszych oraz dzieci starszych, montaż nowego wyposażenia placów zabaw wraz z piaskownicami, budowę boiska wielofunkcyjnego do gier z syntetycznej nawierzchni bezpiecznej a także modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę nawierzchni.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Świt 16a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przedszkole w środku osiedla, między blokami z lat 60-tych
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice oraz rodzeństwo przedszkolaków a także mieszkańcy osiedla w ramach festynów, dni otwartych i innych wydarzeń np. koncertów organizowanych przez przedszkole.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu jest tak samo istotne jak wyposażenie sal dydaktycznych. Aktywność dzieci na placu zabaw czy boisku ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny najmłodszych. Dzięki zabawie z rówieśnikami dzieci nawiązują nowe przyjaźnie, uczą się współpracy a także życia w społeczności. Korzystanie z placu zabaw wpływa na dziecięcą wyobraźnię oraz wyzwala kreatywność. Czas spędzony na placu zabaw na świeżym powietrzu uczy dzieci kontrolować swoje ciało, poznawać jego graniczenia, zdobywać nowe umiejętność a także wspomaga odporność organizmu. Aby tak było potrzebne jest stworzenie atrakcyjnego a przede wszystkim bezpiecznego placu zabaw, na którym dzieci będą mogły bawić się bez obaw. To właśnie bezpieczeństwo i rozwój wychowanków przedszkola stanowi nadrzędny cel projektu. Wymiana zepsutych urządzeń i budowa nowych, równych chodników mają bezpośrednio przyczynić się do prawidłowego rozwoju bawiących się na placu zabaw dzieci.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kostka brukowa 30750
Mała architektura z dostawą i montażem 220976
Nawierzchnia bezpieczna z dostawą i montażem 80215
Pozostałe (w tym wykonanie podbudowy, prace porządkowe) 41089
SUMA: 373030
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Dyrektora rekomendacja_przedszkole.pdf
Stan chodnika 20160721_115011.jpg
Stan boiska 20160721_114940.jpg
Wizualizacja Wizualizacje_m.pdf
Plan zagospodarowania Plan zagospodarowania.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Monika Kowalczyk

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Wydział rekomenduje projekt tylko i wyłącznie pod warunkiem niekomercyjnego/ niezarobkowego wykorzystywania obiektu w godzinach lekcyjnych na cel wskazany we wniosku. Właściwym zarządcą terenu jest Dyrekcja Szkoły.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie rekomendujemy wniosek.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 373030 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 4000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 373030 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.