Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu
Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu przy ulicy Ławica 3. Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na zakup i montaż urządzeń sportowych tj; metalowych zestawów wielofunkcyjnych i urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla młodszych i starszych uzytkowników. Efektem planowanych działań inwestycyjnych jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw i odpoczynku dla okolicznych mieszkańców , a w tym uczniów szkoły. Choć zasięg oddziaływania jest lokalny, ze względu na charakter miejsca będzie obejmował kilka tysięcy użytkowników.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ławica 3, 60-186 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W stanie istniejącym szkoła nie posiada placu zabaw , ale spełnia wymóg dotyczący dysponowania odpowiednio zabezpieczonym terenem pod jego utworzenie wielkości 986 m2. Wyznaczony przesz szkołę teren pod szkolny plac zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Lokalizacja placu umożliwia swobodny dostęp do korzystania z niego również po zakończeniu zajęć szkolnych. Teren ten jest odpowiednio zabezpieczony (znajduje się w obszarze ogrodzenia szkoły), jest płaski i wolny od przeszkód terenowych i budowli. Teren biologicznie czynny, nie zabudowany. Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy okolicznego osiedla Ławica, Bajkowe, Edwardowo oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła jest jedyną taka placówką pomiędzy ulicami Bułgarską , a granicą miasta. Stanowi więc jednocześnie miejsce spotkań mieszkańców i pełni istotną rolę w życiu społecznym osiedli Edwardowo, Ławica, Bajkowe. Ponieważ szkoła cieszy się dobrą opinią większość mieszkańców korzysta z jej oferty edukacyjnej, stąd żywe zainteresowanie z ich strony stanem szkoły.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż urządzeń zestawów wielofunkcyjnych i urządzeń siłowni zewnętrznej. 49000
SUMA: 49000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1000
Dodatkowe załączniki
Zagospodarowanie terenu- park sportowo-rekreacyjny przy SP 58 w Poznaniu. Zagospodarowanie ternu- park sportowo-rekreacyjny przy SP 58 w Poznaniu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Szyfter

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem terenu jest Dyrekcja Szkoły
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 49000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 49000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.