Budowa terenu reakreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Podolańskiej 44, 44a, 44b


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Budowa terenu reakreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Podolańskiej 44, 44a, 44b
Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogrodzonego boiska wraz ze strefą fitness o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych. Boisko wyposażone będzie w bezpieczną nawierzchnię oraz dwie bramki z koszami. Na części terenu zostanie wydzielona przestrzeń na strefę fitness wyposażoną w dwa urządzenia do ćwiczeń: stepper i ergometr wioślarski, pozwalające użytkownikom podnieść tężyznę fizyczną. Teren rekreacyjno-sportowy zostanie doświetlony dwiema lampami ulicznymi. Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Podolany poruszających się po zmroku w ciągu ulicy Podolańskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego, na której zlokalizowany jest przystanek autobusowy, zamontowane zostaną dwie lampy uliczne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren osiedla mieszkaniowego przy ulicy Podolańskiej 44, 44a, 44b w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka gruntowa oznaczona geodezyjnie obręb Golęcin, ark. 25, dz. 15/76
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla przy ulicy Podolańskiej 44, 44a, 44b, oraz okolicznych nieruchomości, na terenie których brak tego typu obiektów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ideą projektu jest zapewnienie miejsca umożliwiającego starszym dzieciom i osobom dorosłym aktywne spędzanie wolnego czasu, gdyż na terenie osiedla znajduje się tylko plac zabaw przeznaczony dla małych dzieci. Montaż dwóch lamp przy ulicy Podolańskiej zapewni bezpieczeństwo jej użytkownikom, ponieważ obecnie brak tam oświetlenia ulicznego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
3. Budowa oświetlenia ulicy Podolańskiej (2 lampy) 18000
1. Budowa boiska z wydzieloną strefą fitness 71320
2. Budowa oświetlenia boiska (2 lampy) 18000
SUMA: 107320
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1079
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

jarek_kaczmarek63@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego)
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Ponadto zastrzeżenie formalne projekt ten nie dotyczy terenu Osiedla Jeżyce.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego). Ponadto zastrzeżenie formalne projekt ten nie dotyczy terenu Osiedla Jeżyce.
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarządu Osiedla Jeżyce w dniu 26 września 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego)
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa (stanowi przedmiot użytkowania wieczystego)
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.