Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego
Opis projektu

Strefa SKATEPARK RAMPA jest wielofunkcyjnym miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy deskorolek, rolek, hulajnóg jak i rowerów wyczynowych. Jest to typ skateparku osiedlowego, co oznacza, że może przebywać na nim kilkanaście osób jednocześnie.

Skatepark może być wykonany metodą monolityczną, betonowy. Monolityczna płyta elementów jest wtapiana w nawierzchnię, natomiast drobne elementy, poręcze czy ławki przykręcane do betonu, co pozwala uzyskać jednolity kształt, trwałość i zapewnić bezpieczeństwo. Jego budowa może trwać od 10 do 14 tygodni, w zależności od warunków pogodowych.

Na skatepark składa się wiele elementów: quarter pipe; zestaw: box, schody i poręcz łamana; quarter i wall ride; fun box; box; rainbow; pole jam; C- quarter pipe.

Propozycja lokalizacji Strefy SKATEPARK RAMPA to rejon ul. Szpaków w Poznaniu, w pobliżu dużego parkingu przed Szkołą Podstawową nr 55 w Poznaniu, w sąsiedztwie planowanej przez POSiR budowy street workoutu. Powinien mieć wielkość ok. 400 m2, kształt może być nieregularny.

 - mieszkańcom Poznania i okolic, gościom – rosnąca liczba użytkowników stref rekreacji Jeziora Maltańskiego, stawu Olszak, szlaku rowerowego Doliny Cybiny itp.

 - mieszkańcom os. Kobylepole - ok 1,2 tyś. mieszkańców

 - mieszkańcom os. Przemysława - ok 4,8 tyś. mieszkańców

 - mieszkańcom os. Antoninek - 3.5 tyś. mieszkańców

 - mieszkańcom Zielińca - ok 2 tyś. mieszkańców

SKATEPARK RAMA MALTY stanie się z pewnością kolejnym atrakcyjnym punktem strefy okołomaltańskiej aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Poznania oraz miejscem integracji dla młodzieży pobliskich osiedli. Odciąży zdecydowanie ruch wokół Jeziora Maltańskiego - użytkownicy rolek, hulajnóg, rowerów BMX z łatwością dotrą do strefy SKATEPARK RAMPA MALTY, korzystając z systemu bardzo atrakcyjnych ścieżek spacerowo-rowerowych przy Jeziorze Maltańskim i stawu Olszak.

notatka GP: w wyniku przeprowadzonej rozmowy odwoławczej wnioskodawca zgodził się na zmianę opisu projektu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szpaków 1, Poznan

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka 17/8, Arkusz 09 obręb 8 Kobylepole
Potencjalni odbiorcy projektu
użytkownicy deskorolek, rolek, hulajnóg jak i rowerów wyczynowych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
SKATEPARK RAMPA MALTY jest odpowiedzią na rosnącą popularność sportów ekstremalnych wśród młodzieży, w tym jazdy na deskorolce, hulajnogach, rolkach i rowerach BMX. Do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane strefy – skateparki, których jest za mało w Poznaniu. SKATEPARK RAMPA MALTY w otoczeniu bujnej zieleni i stref rekreacyjnych Malty oddalony jedynie o ok 2 km od Jeziora Maltańskiego - jest przedłużeniem czy też rozbudowaniem atrakcji okołomaltańskich. Najbliższa strefa skateparku znajduje się przy rondzie Starołęka, ok 7 km od Malty. Z powodu braku miejsc specjalnie przygotowanych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, niejednokrotnie zniszczeniu ulegają osiedlowe drogi, place, chodniki, murki. Korzystanie z nieprzygotowanych miejsc i nawierzchni stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Potrzeba tworzenia skateparków w mieście jest jednoznaczna z potrzebą tworzenia stref integracji młodzieży i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. SKATEPARK RAMPA MALTY byłby nie tylko kolejnym punktem atrakcji Poznania, ale przede wszystkim bardzo ciekawą alternatywą dla integracji społecznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt, przygotowanie terenu, budowa skateparku 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3000
Dodatkowe załączniki
koncepcja koncepcja bo 4.jpg
vademecum skateparku VADEMECUM SKATEPARKI - budowa i projektowanie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości nie została powierzona żadnej jednostce organizacyjnej miasta Poznania - właściwym do zaopiniowania jest POSiR
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną
  Zespół Obradował w składzie Zbigniew Madoński, Maciej Piekarczyk, Patryk Pawełczak, Piotr Wrześniewski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Sportu opiniuje projekt negatywnie gdyż teren wskazany przez wnioskodawce częściowo jest przeznaczony pod realizację inwestycji planowanej przez POSiR (boisko trawiaste i urzadzenie do streetworkout'u) a pozostałe tereny wokół na działce 17/8 są mocno zarośnięte co powoduje że ewentualne koszty realizacji projektu przekraczałyby możliwości budżetu obywatelskiego.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Proponowana lokalizacja Skateparku nie zakłóci realizacji inwestycji Street workout i boiska. Wręcz przeciwnie, uzupełni te inwestycje o dodatkową atrakcję dla dzieci i młodzieży, która ma zupełnie inne przeznaczenie, niż 2 realizowane przez POSiR. Co więcej może być alternatywą spędzania wolnego czasu dla dziewczynek, bo z boiska czy ze Street workout-u raczej nie będą korzystać. Skatepark ma znajdować się po lewej stronie od Street workout-u (po tej samej stronie, patrząc od ścieżki), naprzeciwko planowanego boiska (stosowną mapę przedstawię na spotkaniu). Teren, który ma zająć Skatepark jest w większej części polaną porośniętą trawą (zdjęcia z terenu będą przedstawione na spotkaniu). W znacznej mniejszości powierzchniowej są to krzewy i drzewa. W naszej ocenie nie ma podstaw do obaw, że koszty uporządkowanie terenu będą wysokie. Ważne podkreślenie jest fakt, że wzdłuż ścieżki, przy której jest planowany Skatepark istnieje już oświetlenie. We wniosku koszty projektu opiewały na kwotę 500 tys zł i uwzględniały: projekt, przygotowanie/uporządkowanie terenu i budowę Skateparku. Uszczegółowiając : planowany, szacowany przez projektanta koszt budowy Skateparku to 410 tys zł. Pozostałe 90 tys to duża kwota, by zrobić projekt budowlany i uporządkować teren. Jesteśmy przekonani, że założona w projekcie z duża rezerwą kwota 500 tys zł w zupełności wystarczy na realizację inwestycji Skatepark Rampa Malty. Nie ma możliwości, by budżet został przekroczony.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje projekt negatywnie gdyż teren wskazany przez wnioskodawce częściowo jest przeznaczony pod realizację inwestycji planowanej przez POSiR (boisko trawiaste i urzadzenie do streetworkout'u) a pozostałe tereny wokół na działce 17/8 są mocno zarośnięte co powoduje że ewentualne koszty realizacji projektu przekraczałyby możliwości budżetu obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt trafia w potrzeby. Brak uwag. Administratorem jest POSIR Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Brak prawnego administratora nieruchomości.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak prawnego administratora nieruchomości.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.