Cmentarze komunalne Poznania - utwardzenie kostką brukową alejek na Miłostowie i Junikowie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Cmentarze komunalne Poznania - utwardzenie kostką brukową alejek na Miłostowie i Junikowie
Opis projektu

Projekt przewiduje utwardzenie kostką brukową alejek na Miłostowie i Junikowie. Inwestycja dotyczy nie głównych, ale mniejszych ciągów komunikacyjnych wewnątrz pól i kwater oraz pomiędzy nimi. Za kwotę 1,5 mln zł można utwardzić ok. 7,5 tys. m². Oznacza to 3,75 km dróżek o dwumetrowej szerokości, po których swobodnie będą się poruszać nie tylko piesi, ale także karawany pogrzebowe. Na każdym z obu miejskich cmentarzy dzięki projektowi powstaną blisko dwa kilometry takich alejek. Jednocześnie warto wykonać prosty system odprowadzania wody z opadów (rynny ściekowe, studzienki do gruntu) w miejscach, które tego wymagają. Na pofałdowanym terenie Miłostowa podczas intensywnych deszczów woda spływa alejkami i wdziera się pomiędzy groby. Nanosi piasek i nieczystości, wymywa ziemię spod nagrobków, niszczy otoczenie mogił. Przysparza to poznaniakom dodatkowej pracy i kosztów. Obecnie stan alejek na cmentarzach komunalnych jest zły. Cechuje go brak funkcjonalności i estetyki. Wiele jest skrajnie zaniedbanych, wyboistych, zachwaszczonych. Na poboczach walają się śmieci i porzucone elementy starych pomników. W licznych miejscach po opadach tworzą się bajora. W innych normalne przejście utrudniają wydmy piachu. Alejki oraz bezpośrednie otoczenie mogił są rozjeżdżane przez pojazdy obsługi cmentarzy oraz osób odwiedzających groby. Nadmierny ruch samochodowy degraduje nawierzchnię dróg gruntowych, dlatego należałoby go zdecydowanie ograniczyć. Wszystko to skutkuje znacznymi utrudnieniami w poruszaniu się pieszych, a zwłaszcza ludzi starszych, niepełnosprawnych. Inwestycja nie wymaga dużych i kosztownych przygotowań. Do realizacji potrzeba jedynie przeglądu i wytypowania odcinków do utwardzenia oraz wykonania standardowych projektów. Technologia i materiały są powszechnie znane i dostępne. Całość da się zrealizować w jednym roku kalendarzowym. Inwestycja będzie długie lata służyć wszystkim użytkownikom komunalnych cmentarzy, którymi jest większość poznaniaków. Utwardzone ciągi dla pieszych nie będą w bliskiej perspektywie wymagały dodatkowych nakładów na utrzymanie. Wystarczy, że administrator w ramach swoich obowiązków okresowo je posprząta oraz dopilnuje, by nie niszczyły ich pojazdy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cmentarz Komunalny nr 1 Miłostowo oraz Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Głównie te części obu nekropolii, które leżą poza ich centrami.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście odwiedzający miejskie nekropolie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycja przyniesie korzyści społeczne i wizerunkowe. Dbałość o miejsce spoczynku ok. 220 tys. osób pochowanych na obu miejskich cmentarzach jest naszym wspólnym obowiązkiem. Zadbane i funkcjonalne nekropolie mogą stanowić chlubę miasta, świadczyć o jego poziomie. Jednorazowe nakłady przyniosą długotrwały pożytek dla całej lokalnej społeczności. Stan infrastruktury, zieleni, porządku na Miłostowie i Junikowie jest na niskim poziomie, a inwestycje ograniczone i wybiórcze. Dotyczą głównie "lepszych" części cmentarzy - centralnie położonych. Wszyscy klienci mają takie same prawa. Wyższych standardów i lepszej jakości usług oczekują również ci, których bliscy chowani byli przed laty, a ich mogiły leżą na uboczu. Skala problemu jest bardzo duża, obejmuje rozległe obszary w starszych częściach nekropolii, na terenach zalesionych, wzdłuż ogrodzeń. Miasto o nich zupełnie "zapomniało". Dlatego priorytetem powinno być gruntowne uporządkowanie tych terenów, w tym systematyczne utwardzanie nawierzchni alejek. Proponowana inwestycja znacząco poprawi obecny stan i usunie przynajmniej część niedogodności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- Sporządzenie standardowej dokumentacji projektowej i wykonawczej = 10 000 zł - Realizacja robót drogowych = 1 490 000 zł 1500000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Socha

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek zasadny. Informacja dodatkowa: Spółdzielnia Pracy Universum, która obecnie zarządza i utrzymuje cmentarze komunalne miasta Poznania wyraziła gotowość udzielenia pomocy w zakresie wytypowania konkretnych miejsc, na których najbardziej taka inwestycja jest potrzebna.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Rapior, Ewa Rawicka, Monika Nowotna, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Zespół Obradował w składzie: Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.