Plac do Street Workoutu w Parku Kasprowicza


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Plac do Street Workoutu w Parku Kasprowicza
Opis projektu

Projekt budowy placu do Street Workout'u zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia kompleksowego treningu całego ciała przy użyciu drążków oraz kółek gimnastycznych, drabinek oraz poręczy. Place te cieszą się w Polsce coraz większą popularnością , natomiast w Poznaniu odczuwa się bardzo duży deficyt miejsc przystosowanych do tego typu aktywności. Realizacja opisanej w projekcie inwestycji, we wskazanej lokalizacji, spowoduje, że będzie to jedyny obiekt usytuowany w bezpośredniej okolicy ścisłego centrum, idealnie wpisujący się w zieleń Parku Kasprowicza - miejsca, które na trening wybiera coraz więcej osób. Doskonały dojazd do parku umożliwia dotarcie nie tylko okolicznych mieszkańców ale też wszystkich osób z Poznania i okolic.

Plac ten jest również doskonałym rozwiązaniem dla licznie przybywajacych na teren Parku Kasprowicza "biegaczy", którzy mogliby uzupełnić swój trening o elementy stretchingu na drabinkach oraz ćwiczenia wzmacniające na drążkach. Plac spełni także oczekiwania policjantów, strażaków czy żołnierzy, którzy w wolnym czasie, będą mogli kompleksowod oskonalić tam swoją sprawność fizyczną.

Bezpośrednie otoczenie urządzeń będzie w 100% bezpieczne dla ćwiczących z racji zastosowania podłoża z miękich płyt EPDM takich jakie możemy spotkać na placach zabaw.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza, okolica ulicy Jarochowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren POSiR Arena
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami tego projektu jest bardzo szeroka grupa osób: mężczyźni i kobiety, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy chętnie spędzają czas wolny na aktywności fizycznej. Plac jest dostosowany zarówno do potrzeb amatorów, którzy dopiero poznają zalety treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, jak i do sportowców, którzy nie mają w okolicy placu do tego typu ćwiczeń.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Street Workout to dyscyplina, która poza zbudowaniem placu, nie wymaga żadnego nakładu finansowego ani specjalnych umiejętności. Każdy może spróbować swoich sił, doskonalić swoje umiejętności i zwiększać sprawność fizyczną. Obecnie na terenie Łazarza nie ma żadnego placu, gdzie dorośli i młodzież mogliby kompleksowo wykonać trening funkcjonalny. Zamiast tego bezskutecznie "okupują" place zabaw dla dzieci. "Street workout" to prężnie rozwijający się nurt w sporcie, który dzięki swojej przystępności a zarazem atrakcyjności przyciąga rzesze zwolenników z różnych grup społecznych. Plac taki pozwoli propagować naturalny dla organizmu sposób budowania sylwetki i sprawności fizycznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Komplet urządzeń wraz z montażem 34440
Przygotowanie terenu pod plac do ćwiczeń 9840
Bezpieczna nawierzchnia (płyty EPDM) 49693
Tablica z regulaminem oraz instrukcją ćwiczeń 1476
Transport 984
Przygotowanie projektu, nadzór budowy 3690
SUMA: 100123
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oferta oraz kosztorys Bud_et Obywatelski 2017 Park Kasprowicza.pdf
Wizualizacja Bobywatelski.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Bartosz Matuszyk

Adres email

matuszykb@gmail.com

Telefon

791932495

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Park Kasprowicza znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - jego administratorem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział sportu opiniuje projekt pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 100123 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 100123 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna rekomendacja- zaspokaja potrzeby lokalne
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.