Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe
Opis projektu

Osiedle Grunwald-Północ jest najbardziej zatłoczonym osiedlem w Poznaniu. Widać to na każdym kroku: samochody nielegalnie (z braku miejsc) parkujące pod blokami, kierowcy objeżdżający okolicę kilkukrotnie w poszukiwaniu miejsca postojowego. Nie musi tak być - wiele osób z Grunwaldu podróżujących codziennie po Poznaniu samochodem mogłoby przesiąść się na rower. Tym bardziej, że w okolicy znajdują się drogi rowerowe wzdłuż ul. Bukowskiej i Bułgarskiej i przyjazna rowerzystom ulica Marcelińska. Faktycznie, z roku na rok rowerzystów wśród mieszkańców osiedla Popiełuszki przybywa. Problemem za to jest przechowywanie rowerów. Nikomu przecież nie chce się codziennie wnosić roweru na trzecie piętro albo znosić do niewielkiej i wąskiej piwnicy. Grunwaldzcy rowerzyści wykorzystują różnego rodzaju drabinki, trzepaki i znaki drogowe aby przypiąć na noc rower, jednak nie jest to bezpieczne i może po prostu zawadzać innym mieszkańcom. Rozwiązaniem są Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe.

Projekt zakłada stworzenie 5 zespołów po 10 zadaszonych stojaków rowerowych (w sumie 50 stojaków w kształcie odwróconej litery "U" umożliwiające bezpieczne przypięcie ramy roweru). Każdy taki parking wyposażony byłby dodatkowo w podstawowe narzędzia do naprawy jednośladu. Parking byłby całkowicie zabudowany z trzech stron i dostatecznie głęboki, aby ochronić rowery przed deszczem lub śniegiem (rozważyć można częściową zabudowę czwartej ściany parkingu lub np. wejście w formie przesuwanych drzwi lub kraty). Każdy parking powinien również posiadać mapę dróg rowerowych w Poznaniu oraz informacje o odległości do najważniejszych miejsc w mieście. Dodatkowym elementem mogłaby być niewielka tablica ogłoszeń, na której rowerzyści mogliby wymieniać się informacjami dotyczącymi np. wydarzeń rowerowych, ogłoszeniami kupna/sprzedaży roweru lub części albo poszukać kompana do wspólnej jazdy. Tym samym parking pełniłby również funkcje integracyjne dla lokalnej społeczności. Istnieje możliwość zamontowania paneli słonecznych na szczycie wiaty i dzięki temu podświetlenie mapy DDR w Poznaniu bądź całego parkingu. W tym wariancie koszty utrzymania znacząco wzrastają.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Grunwald Północ

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Możliwe modyfikacje lokalizacje - w załączniku podane jedynie lokalizacje proponowane
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści z osiedla Grunwald Północ
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie rowerzyści z osiedla przypinają swoje rowery do trzepaków, ławek, drabinek czy innej infrastruktury, ale jest to niewygodne i może przeszkadzać innym mieszkańcom. Stworzenie dobrej jakości, zadaszonych zespołów stojaków sprawi, że będzie można bezpiecznie zostawić rower na dłużej, nawet w złej pogodzie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
5 x parking rowerowy 75000
SUMA: 75000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2500
Dodatkowe załączniki
Proponowane lokalizacje GPR - plansza lokalizacji.png
Prezentacja projektu Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe - prezentacja projektu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agata Jajszczyk

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje (w ramach ciągów komunikacyjnych) znajdują się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 75000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 100000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 12500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.