Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1
Opis projektu
  Projekt zakłada rewitalizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz małej architektury na terenie całego obiektu. Obiekt składa się z dwóch części zabawowej oraz sportowej. Tereny sportowe, to dwa boiska oraz siłownia zewnętrzna ( sfinansowana ze środków RO). Niestety nawierzchnia boisk oraz ich urządzenia zagrażają osobom trenującym, dlatego wymagają one wykonania bezpiecznych nawierzchni. I tak boisko do piłki nożnej wymaga położenia nawierzchni z tartanu o powierzchni 28 x 44 m oraz boisko do koszykówki wymaga również nawierzchni tartanowej - powierzchnia 14 x 24m. Oba boiska są intensywnie użytkowane stąd niezbędnym staje się ich ogrodzenie bandami, tak aby gra nie kolidowała z zabawami dzieci. Ustawić należy nowa małą architekturę tj. kosze na śmieci oraz ławki. 
  Wniosek obejmuje pełna realizacje boiska o wymiarach 25 x 42 m. Aktualny stan boisk stanowi oraz szczegółowe plany stanowią załączniki do wniosku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

u. Solna 2

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Ogrodu Jordanowskiego Nr 1 - szczegóły z załączniku
Potencjalni odbiorcy projektu
Ogród Jordanowski Nr 1 służy do zabawy i rekreacji wielu pokoleniem mieszkańców Starego Miasta i należałoby zapewnić taką możliwość korzystania z niego kolejnym pokoleniom młodych poznaniaków. Obiekt służy zarówno najmłodszym, jak również młodzieży i dorosłym oraz całym rodzinom. Wielokrotnie spotkać można korzystających którzy są mieszkańcami nie tylko Starego Miasta, tak więc beneficjentami są mieszkańcy całego miasta. W godzinach porannych z terenów rekreacyjnych korzystają również dzieci z pobliskich przedszkoli, a uczniowie z nauczycielami korzystają z boisk sportowych. Bardzo często pracownicy Ogrodu wraz z różnymi podmiotami organizują różnego rodzaju zajęcia plenerowe, spotkania i festyny. W tym roku ze środków RO postawiono zadaszenie sceny co chcemy wykorzystać do plenerowych koncertów dla dzieci. Stąd można powiedzieć, że przy ładnej pogodzie jest on wykorzystywany przez cały dzień w ciągu całego tygodnia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie miasta aktualnie funkcjonują dwa Ogrody Jordanowskie, ten przy ul. Przybyszewskiego przeszedł pełną rewitalizacje natomiast zlokalizowany przy ul. Solnej 2 w większości pamięta zamierzchłe czasy. Pragniemy zamontować nowoczesne urządzenia które będą tworzyć plac zabaw, o którym dzieci marzą - plac które będą istną perełką w silnie zdegradowanym Starym Mieście. Wszystkie urządzenie i elementy muszą być wykonane z zastosowaniem najlepszych technologiami i materiałów, przez co będą trwałe, piękne przez długie lata, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Tak więc można powiedzieć że inwestycja ta będzie służyć mieszkańcom nie tylko najbliższej okolicy oraz spowoduje poprawę estetyki ścisłego centrum Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
nawierzchnia z tartanu powierzchnia 25 x 42 m 255717
przygotowanie podłoża 136500
krawężniki 4900
piłkochwyty lub ogrodzenie 45000
bramki 2 X 5 m - 2 szt 4182
mała architektura (ławki, kosze) 8600
SUMA: 454899
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2500
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia boiska Zalacznik Nr 1 stan aktualny.pdf
Mapy Zalacznik Nr 2 lokalizacja.pdf
Karta techniczna nawierzchni Za_acznik Nr 3 karta-techniczna-nawierzchnia-sportowa.pdf
Karta techniczna boiska Zalacznik Nr 4 boiska_specyfikacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Zbigniew Burkietowicz

Adres email

gm3@poznan.interklasa.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowana jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 454899 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 454899 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 12500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.