Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego
Opis projektu

Projekt ma służyć w codziennych podróżach mieszańcom osiedli na zachód od trasy PST. Składa się on z 3 elementów: 1. TRASY ROWEROWEJ. Wygodnej, szerokiej trasy rowerowej położonej w ciągu ulicy Szymanowskiego po jej północnej stronie między ulicami Szeligowskiego i Szymanowskiego. Umożliwi ona bezpieczne i komfortowy dojazd do tramwajów na trasie PST lub dalej, istniejącą trasą rowerową w kierunku centrum. 2. CHODNIKA. Długi ciąg pieszy wzdłuż drogi dla rowerów. 3. PARKINGU ROWEROWEGO PRZY PST. 30 stojaków U-kształtnych dla 60 rowerów. Proste rozwiązanie posłuży osobom, które chcą jeździć tramwajem, ale mają do niego daleko.

Zarówno droga dla rowerów (3 metry szerokości, w miejscach, gdzie jest to możliwe), jak i chodnik (2,5 metry szerokości tam, gdzie jest to możliwe) powinny mieć równą, asfaltową nawierzchnię, a różnicę ich funkcji oprócz odpowiedniego oznakowania powinna wskazywać niewielka różnica wysokości. Lepiej, żeby były wytyczone bliżej pasa zieleni niż jezdni. Należy ponadto zapewnić wygodny dostęp do nowej infrastruktury mieszkańcom osiedli Zygmunta Starego i Bolesława Chrobrego. Dlatego projekt zawiera: + dodanie przejazdu dla rowerów do przejścia dla pieszych najbliżej PST wraz z kilkumetrowym odcinkiem drogi dla rowerów umożliwiającym dojazd z osiedlowej uliczki po stronie południowej; + dodanie przejścia dla pieszych wraz z azylem przy wyjeździe z osiedla Zygmunta Starego na wysokości budynków 12 i 13; + dodanie przejścia dla pieszych wraz z azylem w rejonie wjazdu na parking Lidla (za przystankiem Os. Zygmunta Starego); + wyprofilowanie drogi dla rowerów ułatwiające skręcanie na osiedlowe uliczki, przez które można przejechać rowerem, przecinając ulicę Szymanowskiego.

Jeśli zostaną wolne środki w ramach przewidzianego budżetu, tam, gdzie jest więcej miejsca, można posadzić żywopłot między drogą dla rowerów a jezdnią; jak również postawić ławki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulicy Szymanowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli na zachód od trasy PST. Przede wszystkim mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Zygmunta Starego, ale również osiedli na zachód od ulicy Stróżyńskiego. Skorzystają przede wszystkim osoby jeżdżące na rowerze, korzystające z PST, piesi, ale pośrednio również kierowcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Projekt ułatwia codzienne poruszanie się mieszkańców 2. Ulicą Szymanowskiego trudno i nieprzyjemnie porusza się na rowerze 3. Brakuje chodników, czego dowodem są długie ścieżki wzdłuż jezdni 4. Trasa rowerowa znakomicie podepnie się do szkieletu głównych tras rowerowych w mieście (możliwość swobodnego dojazdu do centrum) 5. Na trasie skorzystają zarówno regularni rowerzyści, jak i osoby, które chcą szybko dotrzeć tylko na tramwaj
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt drogi dla rowerów i chodnika 40000
Realizacja drogi dla rowerów i chodnika (ok. 950 mb drogi dla rowerów i 600 mb chodnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 440000
Parking rowerowy przy PST wraz z ewentualnym utwardzeniem (30 stojaków) 20000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tadeusz Mirski

Adres email

tadeuszmirski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.