Cmentarz przy ul. Szczawnickiej/Lutyckiej - parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wokół


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Cmentarz przy ul. Szczawnickiej/Lutyckiej - parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wokół
Opis projektu

"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...", a jeśli odejdą zapewnijmy im godne miejsce pochówku, a bliskim pogrążonym w żałobie możliwość dojścia w czystych butach, zaparkowania auta lub bezpiecznego dojechania rowerem. Zadanie dotyczy najbardziej zaniedbanego otoczenia cmentarza przy ul. Lutyckiej/ Szczawnickiej, zwanego też Sołackim cmentarzem (Parafia Św. Jana Vianneya), który mieści się na skraju Podolan i pochowani są tam wybitni Poznaniacy z całego miasta. Projekt zakłada zagospodarowanie pasa drogowego wokół cmentarza w postaci chodników, miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej oraz zieleni. Dodatkowo projekt przygotowuje infrastrukturę w okolicy planowanego w przyszłości parkingu typu Park&Riide, który ma obsługiwać stację Kolei Metropolitalnej umiejscowioną przy ul. Druskienickiej/Szczawnickiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

pas drogowy w rejonie ulic Szczawnicka / Lutycka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wg załączonej mapy poglądowej projektu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy całego Miasta, których bliscy spoczywają na cmentarzu przy ul. Szczawnickiej / Lutyckiej. Piesi, rowerzyści, pasażerowie komunikacji miejskiej, kierowcy i pasażerowie korzystający z ulic Lutycka i Szczawnicka w drodze do pracy, szkoły, itd. Przyszli użytkownicy stacji Kolei Metropolitalnej, która ma powstać w rejonie ul. Druskienickiej/Szczawnickiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zarówno cmentarz, jak i teren wokół należą do Miasta Poznań. Wygląd pasa drogowego wokół cmentarza tworzy złą wizytówkę naszego Miasta. Szczególnie widoczne jest to w okolicy Święta Zmarłych - koszmarne korki i brak miejsc parkingowych. Niebezpieczne ulice Lutycka, Druskienicka i Szczawnicka, bez chodników lub utwardzonego pobocza uniemożliwiają dojście do cmentarza pieszo lub dojechanie rowerem. Realizacja projektu od strony ul. Szczawnickiej na podstawie projektu przygotowanego przez ZDM w 2015/16r., o którym informacje zamieszczono w Biuletynie Rady Osiedla Podolany. Realizacja projektu od strony ul. Lutyckiej prawdopodobnie wymaga przygotowania dokumentacji projektowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przebudowa ulicy Szczawnickiej w zakresie wykonania chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych oraz nasadzenia zieleni. 800000
Wykonanie parkingu od strony ulicy Lutyckiej wraz z nasadzeniami zieleni oraz (opcjonalnie) kilkoma stanowiskami do handlu kwiatami, których koszt najmu mógłby pokryć koszty utrzymania terenu wokół cmentarza. 600000
SUMA: 1400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
mapa poglądowa projektu Cmentarz_Szczawnicka_Lutycka_mapa_pogladowa.png
zdjęcia lokalizacji projektu Cmentarz_Szczawnicka_Lutycka_zdjecia.png
fragment projektu przebudowy ul. Szczawnickiej 002. Plan sytuacyjny - Szczawnicka - PW-1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

wesolowska.jadwiga.bo@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1400000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 30000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: RO Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 9; przeciw 0; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak odpowiedniej infrastruktury wokół cmentarza przy ulicy Szczawnickiej stanowi duże zagrożenie dla jego użytkowników ,zarówno dla parkujących jak i poruszających się po ulicy Lutyckiej oraz Szczawnickiej.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.