Dalsza realizacja projektu przebudowy ul. Grudzieniec


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Dalsza realizacja projektu przebudowy ul. Grudzieniec
Opis projektu

Projekt zakłada budowę ośmiu progów zwalniających na ul. Grudzieniec w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Grudzieniec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica Grudzieniec na całej długości
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i zwierzaki okolicy ulicy Grudzieniec oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się w pobliżu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Umieszczenie progów zwalniających na ul. Grudzieniec znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców okolicy, ich zwierzaków, a także dzieci uczęszczających do okolicznych przedszkoli. Ulica Grudzieniec staje się coraz bardziej ruchliwa, a przez to że jest dość długą prostą to kierowcy wykorzystują ją do wyścigów i testowania osiągów samochodów i motocykli co stanowi ogromne zagrożenie dla mieszkańców i innych użytkowników drogi. notatka GP: Po rozmowach wnioskodawcy z wydziałem merytorycznym zmieniono koncepcję z budowy progów zwalniających na: "Dalsza realizacja projektu przebudowy ul. Grudzieniec" oraz kosztorys projektu na kwotę 500 000
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przebudowa ul. Grudzieniec 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kosztorys inwestorski KOSZTORYS_INWESTORSKI Grudzieniec.pdf
Plan sytuacyjny Grudzieniec Plan_sytuacyjny_arkusz1 Grudzieniec.pdf
Plan sytuacyjny Grudzieniec2 Plan_sytuacyjny_arkusz2 Grudzieniec.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maja Witt

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Nawierzchnia ulicy Grudzieniec będzie wykonywana w ramach grantu. Uzasadnienie nie znajduje potwierdzenia w terenie. Zwierzęta nie powinny być wypuszczane bez opieki. Mając na uwadze, że projekt uzyskał już finansowanie z grantu osiedla, nie może być finansowany ze środków PBO 2017
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Nawierzchnia ulicy Grudzieniec będzie wykonywana w ramach grantu. Uzasadnienie nie znajduje potwierdzenia w terenie. Zwierzęta nie powinny być wypuszczane bez opieki. Mając na uwadze, że projekt uzyskał już finansowanie z grantu osiedla, nie może być finansowany ze środków PBO 2017
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 30000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Ogrody proponowana w zgłoszonym projekcie inwestycja nie jest zasadna z uwagi na stosunkowo niewielki ruch na ww. ulicy oraz jej stan, który nie pozwala na rozwinięcie większych prędkości.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Ogrody proponowana w zgłoszonym projekcie inwestycja nie jest zasadna z uwagi na stosunkowo niewielki ruch na ww. ulicy oraz jej stan, który nie pozwala na rozwinięcie większych prędkości.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 12 2
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt swoim zasięgiem wchodzi w planowaną przebudowę ul. Grudzieniec (część zachodnia) która będzie współfinansowana w ramach "Konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli do realizacji w roku 2017". Co do wschodniej części to nie widzimy przeciwwskazań.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt swoim zasięgiem wchodzi w planowaną przebudowę ul. Grudzieniec (część zachodnia) która będzie współfinansowana w ramach "Konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli do realizacji w roku 2017". Co do wschodniej części to nie widzimy przeciwwskazań.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 0; przeciw 10; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Nawierzchnia ulicy Grudzieniec będzie wykonywana w ramach grantu. Brak korelacji PBO z wynikami konkursu grantowego na rok 2017. Uzasadnienie nie znajduje potwierdzenia w terenie. Zwierzęta nie powinny być wypuszczane bez opieki.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nawierzchnia ulicy Grudzieniec będzie wykonywana w ramach grantu. Brak korelacji PBO z wynikami konkursu grantowego na rok 2017. Uzasadnienie nie znajduje potwierdzenia w terenie. Zwierzęta nie powinny być wypuszczane bez opieki.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 7, wstrzymujących się: 1.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.