Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Opis projektu

Projekt zakłada remont kapitalny i przystosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1 na potrzeby nowoczesnej pracowni gospodarstwa domowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Remont przeprowadzony zostanie w oparciu o szacunkowe ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (załącznik 1 do projektu) oraz PRZEDMIAR ROBÓT (załącznik 2). Wyposażenie pracowni gastronomicznej zostało określone w SPECYFIKACJI WYPOSAŻENIA (załącznik 3 do projektu).

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie remont pomieszczeń: - Auli – świetlicy szkolnej, miejsca wypoczynku i rekreacji, - Kuchni – pracowni gastronomicznej, miejsca przygotowywania posiłków, - Korytarza i WC - Części restauracyjnej – miejsca spożywania posiłków, - Piwnicy i szatni przeznaczonej na część magazynową i socjalną (szatnie).

Drugim etapem realizacji projektu będzie zakup oraz montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W siedzibie ZSZ nr 2 w Poznaniu znajduje sie sidziba stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Wielkopolska
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu to szkoła z ponad 60-letnią tradycją w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów pragniemy przystosować pomieszczenia starej kuchni szkolnej do profesjonalnej pracowni gospodarstwa domowego. Głównym celem pracowni gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych będzie przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, a być może również do podjęcia pracy w zawodzie kucharz, pomoc kucharska i cateringowa. Ważnym celem projektu będzie kształtowanie samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych uczniów. Uczestnictwo w zajęciach wzmocni poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności, a także nauczy pracy w zespole. W pracowni uczniowie niepełnosprawni będą pracować pod kierunkiem nauczycieli. Wielu uczestników po raz pierwszy będzie miało okazję samodzielnie pracować w kuchni i przygotowywać sobie posiłek lub innym uczniom. Pracownia, aby była bezpieczna dla osób niepełnosprawnych powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i profesjonalne urządzenia AGD.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont i adaptacja pomieszczeń: - auli – świetlicy szkolnej, miejsca wypoczynku i rekreacji; - kuchni – pracowni gastronomicznej, miejsca przygotowywania posiłków; - korytarza i WC; - części restauracyjnej – miejsca spożywania posiłków; - piwnicy i szatni przeznaczonej na część magazynową i socjalną (szatnie). 152667
Zakup oraz montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej. 41959
SUMA: 194626
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Przedmiar robót. zalacznik_2_przedmiar_robot.pdf
Zestawienie kosztów projektu. zalacznik_1_zestawienie_kosztow_zadania.pdf
Specyfikacja wyposażenia. zalacznik_3_specyfikacja_wyposazenia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Władającym terenem jest Dyrekcja Szkoły.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurtosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 194626 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 194626 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.