"Stary mur jak Nowy - renowacja muru przy ul. Czartoria"


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
"Stary mur jak Nowy - renowacja muru przy ul. Czartoria"
Opis projektu

Projekt zakłada wyczyszczenie oraz oświetlenie zabytkowego muru oporowego tj. czyszczenie muru oraz montaż oświetlenia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Chwaliszewo oraz Czartoria i Most Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dzielnica Chwaliszewo
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy dzielnicy Chwaliszewo oraz osoby spędzające czas nad Wartą i zwiedzające tę piękną dzielnicę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyczyszczenie oraz oświetlenie muru na ul. Czartoria wyeksponuje ten piękny zabytek i poprawi estetykę oraz bezpieczeństwo tego miejsca. Mur jest jedną z pamiątek przypominających o obecności rzeki w Starym Korycie Warty. notatka GP: Elementy projektu - montaż oświetlenia nad Mostem Chrobrego oraz montaż progów zwalniających - usunięte na prośbę wnioskodawcy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż oświetlenia Muru Oporowego. 20000
Wyczyszczenie Muru Oporowego na ulicy Czartoria 10000
SUMA: 30000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1000
Dodatkowe załączniki
oświetlenie w korycie2 - efekt docelowy 2 o_wietlenie w korycie 2.jpg
Czartoria - Mur - stan obecny Czartoria - Mur.PNG
Czartoria - Mur2 - stan obecny 2 Czartoria - Mur2.PNG
oświetlenie w korycie - efekt docelowy o_wietlenie w korycie.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marta Zakrzewska

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Szymon Błażek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Wnioskodawca zgodził się na zmianę kształtu i tytułu projektu. Bardziej właściwym do zaopiniowania tego elementu projektu podczas procedury odwołania jest BKPiRM. Ostatecznie BKPiRM zaopiniował tak zmieniony projekt negatywnie. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Patryk Pawełczak, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Ewa Siwińska (BKPiRM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt jest realizowany w ramach Wartostrady.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry, Chciałabym się dowiedzieć czy wszystkie elementy projektu będą realizowane w ramach Wartostrady/budżetu miasta? Jeżeli nie, proszę o dopuszczenie pozostałych części projektu do dalszego etapu PBO. Pozdrawiam MZ
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt jest realizowany w ramach Wartostrady.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 30000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 300000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt potrzebny w tej części miasta
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.