Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia "przedgródka" przylegającego do secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia "przedgródka" przylegającego do secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki
Opis projektu

Naprawa i odtworzenie ubytków podmurówki z cegły klinkierowej analogicznie jak na ulicy Skrytej, naprawa i rekonstrukcja fragmentów oryginalnego kutego płotu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Matejki 67

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunt przedgródka i chodnik otaczający posesje Matejki 67/Skryta 15 jest własnością komunalną miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Przechodnie, goście targowi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kamienice i chodniki przy ulicy Matejki od paru lat są systematycznie poddawane rewitalizacji finansowanej przez Miasto. Przedgródek znajduje się w rejonie wpisanym do rejestru zabytków, podlega ochronie konserwatora zabytków, przedgródek znajduje się w miejscu licznie uczęszczanym przez mieszkańców Poznania, wystawców i gości targowych MTP oraz wycieczki zmierzające do pobliskiej Palmiarnii i parku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Podmurówka 2500
Naprawa płotu 7500
SUMA: 10000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300
Dodatkowe załączniki
Dwie fotografie przedgródka Fotografie przedgr_dka.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Małgorzata Malinowska

Adres email

malmal@icpnet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Miejski Konserwator Zabytków, po zapoznaniu się ze zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 projektem „Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia przedogródka przylegającego do secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki” (pełny adres inwestycji: ul. Matejki 67 /ul. Skryta 15), uprzejmie informuje, że ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje pozytywnie zamiar renowacji zabytkowego ogrodzenia. Należy zachować, oczyścić i poddać konserwacji elementy metalowe ogrodzenia oraz przywrócić im pierwotną kolorystykę. Dopuszcza się uzupełnienie podmurówki, przy zachowaniu formy historycznej. Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że kamienica wraz z przedmiotowym ogrodzeniem przy ul. Matejki 67 w Poznaniu stanowi element zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta Poznania wpisanych do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982r. i dlatego na planowane prace należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.
  Zespół Obradował w składzie: Miejski Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, Katarzyna Pietrzak, Paula Ciężka
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 300 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 25000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 750 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt zakłada punktową naprawę ogrodzenia , przeznaczony dla małej grupy odbiorców, nie poprawi znacząco wizerunku ulicy.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zakłada punktową naprawę ogrodzenia , przeznaczony dla małej grupy odbiorców, nie poprawi znacząco wizerunku ulicy.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd RO Św. Łazarz z dnia 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.