Wildeckie Lato Kulturalne


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildeckie Lato Kulturalne
Opis projektu

Będą to cykliczne imprezy odbywające się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie, od 30 czerwca do 3 września 2017, po dwa dni w każdy weekend.
Chciałabym aby serce Wildy zaczęło bić rytmem wydarzeń kulturalnych, by stało się miejscem, oswajania ze sztuką, oraz agorą spotkań i wymiany poglądów. Moim celem jest zaktywizowanie mieszkańców dorosłych, stąd chciałabym stworzyć ogólnodostępną, bezpłatną ofertę kulturalną, w ramach której będzie można nie tylko obcować z dziełem sztuki, ale i spotkać się z twórcami, artystami, a w przypadku teatru - porozmawiać i przeanalizować prezentowane spektakle. Projekt będzie miał więc walory edukacyjne, poznawcze, dzięki czemu podnosić będzie kompetencje odbioru sztuki wśród zwykłych ludzi. Przestrzenią działań będzie Teatr, Film, Muzyka i Taniec. Zamierzam zrealizować nie mniej niż 13 plenerowych spektakli teatralnych, 10 koncertów i 4 projekcje filmowe. W ramach dostrzeżenia potencjału poznańskich artystów, w dużej mierze zaprezentowane zostaną ich produkcje, ale nie zabraknie również występów gościnnych. W ramach projektu zaprezentują się m. in. takie zespoły/artyści jak: Teatr Ewolucji Cienia „Zapomniana historia”, „Czas Wilka”, Usta Usta „Cykl”, Circus Ferrus „Serce Polski”, MplusM „Underground”, Akt „Chick Sticks”, Avatar ”Wygnańcy światów”, „ Lucek i Pucek”, Teatr Formy, Hom „Ukryte”, Na Walizkach „Beczka śmiechu”, Teatr A3 „Punch &Jude”, Łata „Morskie opowieści”, Waldemar Rychły – muzyka na żywo do niemego filmu, Kino Malta - 3 pokazy filmowe, zespoły m. in. Cover Garden, Hot Lips, Yerlam, Dixi Company, Undertape. Program został skonstruowany tak, aby integrować mieszkańców, a nie dzielić ze względu na wiek czy wykształcenie, stąd duża różnorodność oferty kulturalnej i taki dobór repertuaru, aby delikatnie podnosić poprzeczkę percepcji sztuki potencjalnego odbiorcy. Liczę na to , że Wildeckie Lato Kulturalne zachęci mieszkańców nie tylko do wychodzenia z domów, ale i do wychodzenia poza utarte schematy własnych przyzwyczajeń w doborze i odbiorze oferty kulturalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Marii Skłodowskiej - Curie przy Rynku Wildeckim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jest to miejsce w samym centrum Wildy, idealnie nadające się do tego typu imprez, co zostało stwierdzone praktycznie dzięki 4 wydarzeniom kulturalnym zrealizowanym jako wersja testowa Wildeckiego Lata Kulturalnego w tym roku
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Wildy , ewentualni goście z innych rejonów Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wilda jest swego rodzaju pustynią kulturalną - nie ma nawet własnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy - w dużej mierze osoby starsze, chcąc skorzystać z oferty kulturalnej muszą poszukiwać jej w innych częściach miasta i przemieszczać się, co nierzadko jest dla nich problemem. Biorąc pod uwagę specyfikę dzielnicy dostrzec trzeba fakt, że niejednokrotnie już samo słowa << sztuka>> odstrasza potencjalnego odbiorcę. Projekt będzie więc nie tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ale również przestrzenią edukacji kulturalnej i przestrzenią oswajania ze sztuką. Ponieważ na Wildzie działa inicjatywa społeczno-kulturalna o charakterze animacyjnym - warsztatowym , adresowana do dzieci (Lato na Madalinie), dlatego chciałabym stworzyć ofertę nastawioną na dorosłych o charakterze widowiskowym, uzupełniając tym samym lukę programową dla mieszkańców, choć nie zabraknie też propozycji familijnych. Zależy mi aby dostęp do Kultury był jak najbardziej otwarty, aby być jak najbliżej ludzi (stąd miejsce w sercu Wildy) , co, mam nadzieję, wpłynie na otwarcie się ludzi na kulturę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Występy teatralne 80600
Koncerty i kino plenerowe 50500
Zaplecze techniczne: scena, nagłośnienie, oświetlenie 25800
ZAiKS 8700
Koszty organizacyjne (zabezpieczenie porządkowe, sanitarne, prąd, sprzątanie terenu, działania promocyjne, obsługa imprez, koordynacja) 24600
SUMA: 190200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Rady Osiedla Wilda ROW_rekomendacja.tif
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wioletta Dadej

Adres email

biuro@fundacjawtn.org

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie, natomiast w kwestii kosztorysu sugerujemy jego uszczegółowienie, z podziałem na koszty merytoryczne, techniczne i promocyjne.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury, Marcin Kostaszuk Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 190200 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 190200 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.