Laptopy dla Filii


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Laptopy dla Filii
Opis projektu

Wyposażenie filii Biblioteki im. Raczyńskich przy ul. Galileusza 8 w dziesięć laptopów z napędem DVD, podstawowym oprogramowaniem z podłączeniem do istniejącego już tam operatora sieci internet lub z modemem, z możliwością wypożyczania do domu. Na takich samych zasadach jak książki czyli bezpłatnie. Laptop z modemem to konieczność zakupu karty SIM z doładowaniem przez bibliotekę lub wypożyczającego. Albo zbiorczy router.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Galileusza 8

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Filia Biblioteki im. Raczyńskich na 1 piętrze.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy os. Kopernika.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualnie w filii biblioteki są tylko dwa stacjonarne komputery na kilkanaście tysięcy mieszkańców osiedla a nie wszyscy mają internet w domu. To także szansa na robienie zakupów w czasie choroby, jeśli byłaby możliwość wypożyczenia laptopa do domu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
10 laptopów z modemami i postawowym oprogramowaniem 10*2000 zł 20000
SUMA: 20000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 500
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Iwona Rajewska

Adres email

iwonaraj1@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Powołując się na opinię p. Anny Gruszeckiej Dyrektora Biblioteki Raczyńskich Wydział Kultury nie rekomenduje zadania do realizacji. Opinia Biblioteki Raczyńskich wobec tego projektu jest negatywna ponieważ: 1. W 2015 r. z komputerów w Filii 56 skorzystały 744 osoby, co stanowi średnio 3 osoby dziennie. Ilość osób korzystających dziennie z komputera od kilku lat notuje spadek, co jest spowodowane upowszechnieniem dostępu do internetu w domu(między rokiem 2012 a 2015 liczba korzystających spadła o blisko połowę). 2. Projekt nie wskazuje precyzyjnie, po czyjej stronie ma pozostawać opłata za korzystanie z internetu. 3. Biblioteka nie ma w zadaniach statutowych pośredniczenia w dokonywaniu zakupów przez internet, a takie uzasadnienie jest podane dla realizacji projektu. Aby dokonywać zakupów należy posiadać elektroniczne konto bankowe, a co za tym idzie własny dostęp do internetu i nie należy tego wiązać ze sprzętem i dostępem bibliotecznym. 4. Dyskusyjna pozostaje sprawa ewentualnego uszkodzenia sprzętu , instalowania niepożądanych programów, serwisowania oraz dochodzenia roszczeń w przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia sprzętu.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Powołując się na opinię p. Anny Gruszeckiej Dyrektora Biblioteki Raczyńskich Wydział Kultury nie rekomenduje zadania do realizacji. Opinia Biblioteki Raczyńskich wobec tego projektu jest negatywna ponieważ: 1. W 2015 r. z komputerów w Filii 56 skorzystały 744 osoby, co stanowi średnio 3 osoby dziennie. Ilość osób korzystających dziennie z komputera od kilku lat notuje spadek, co jest spowodowane upowszechnieniem dostępu do internetu w domu(między rokiem 2012 a 2015 liczba korzystających spadła o blisko połowę). 2. Projekt nie wskazuje precyzyjnie, po czyjej stronie ma pozostawać opłata za korzystanie z internetu. 3. Biblioteka nie ma w zadaniach statutowych pośredniczenia w dokonywaniu zakupów przez internet, a takie uzasadnienie jest podane dla realizacji projektu. Aby dokonywać zakupów należy posiadać elektroniczne konto bankowe, a co za tym idzie własny dostęp do internetu i nie należy tego wiązać ze sprzętem i dostępem bibliotecznym. 4. Dyskusyjna pozostaje sprawa ewentualnego uszkodzenia sprzętu , instalowania niepożądanych programów, serwisowania oraz dochodzenia roszczeń w przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia sprzętu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury, Marcin Kostaszuk Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 20500 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zarząd podzielił opinię Wydziału merytorycznego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd podzielił opinię Wydziału merytorycznego.
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarzadu Osiedla Grunwald Południe w dniu 21.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.