Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli
Opis projektu

.W miejscu zaniedbanego dołu, po dawnym stawie, obok ogrodu kwiatowego na terenie Cytadeli proponuję wykonać prace, które umożliwią w tym miejscu zlokalizowanie okazałej fontanny. Taka budowla uatrakcyjni ten teren i pozwoli na wyeksponowanie rzeźby pt. " MEWY" . To wpisze się nie tylko w charakter tego miejsca, dawniej związanego ze zbiornikiem wodnym, a jednocześnie wyeksponuje piękno ogrodu kwitowego.W poprzednich latach w tym miejscu znajdował się staw, w którym gromadziło się dzikie ptactwo. Od wielu lat obiekt niszczeje, a tak naprawdę wystarczy go odrestaurować i niewielkimi nakładami stworzyć przestrzeń o nowej i bardzo atrakcyjnej jakości, której na terenie tak dużego parku nie mamy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

.Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.Teren przylegający do Ogrodu kwiatów letnich w parku Cytadela.
Potencjalni odbiorcy projektu
Uważam, że teren ten mimo iż znajduje się w zasobie Rady Osiedla Stare Winogrady z uwagi na swoja wyjątkowość będzie pozytywnie odbierany przez wszystkich mieszkańców Poznania i nie tylko.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Należy zauważyć, iż w tym miejscu był zbiornik wodny ze swoistą aranżacją. Niestety lata zaniedbań i obecnie mamy opustoszałą nieckę z rozsypującą się rzeźbą. Prędzej czy później potrzeba nakładów finansowych będzie nieunikniona, aby nie dopuścić do kompletnego zniszczenia tego miejsca. Warto zatem zainwestować w to miejsce i dać mu nowy wizerunek. Stworzenie w tym miejscu fontanny będzie odpowiedzią na oczekiwania i zapytania wielu mieszkańców Poznania - dlaczego tak duży park nie ma fontanny? Więc stwórzmy miejsce z fontanną, bo mamy doskonale przygotowane do tego miejsce,
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja istniejącej przestrzeni. Wykonanie projektu + prace związane z realizacją projektu. 350000
SUMA: 350000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3000
Dodatkowe załączniki
Załącznik zdjęciowy MEWY.jpg
Niecka Niecka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Owsianny

Adres email

opiex@poczta.onet.pl

Telefon

602743347

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 350000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 350000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zlokalizowanie fontanny w tym miejscu jest niewłaściwe. Miejsce na uboczu, gdzie miała by powstać stanie się enklawą brudu i śmieci. Dodatkowo mogło by stać się miejscem kąpieli psów, co za tym idzie siedliskiem zarazków.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zlokalizowanie fontanny w tym miejscu jest niewłaściwe. Miejsce na uboczu, gdzie miała by powstać stanie się enklawą brudu i śmieci. Dodatkowo mogło by stać się miejscem kąpieli psów, co za tym idzie siedliskiem zarazków.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.