Uruchomienie pierwszego w Poznaniu Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Uruchomienie pierwszego w Poznaniu Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych
Opis projektu

Pomóż utworzyć pierwsze w Poznaniu i w całej Wielkopolsce Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci i Osób Starszych. Hospicjum obejmować będzie kompleksową, profesjonalną i całodobową opieką dzieci i osoby starsze u kresu życia niezależnie od rodzaju schorzenia. Zapewniać będzie także opiekę wyręczającą w celu czasowego odciążenia rodziny w sytuacjach losowych. Nadrzędnym celem projektu jest utworzenie wyjątkowego miejsca, w którym otaczać się będzie podopiecznych szczególną troską, gdzie z wrażliwością i profesjonalizmem dbać będzie się o to, aby umieranie pozbawione było niepotrzebnego bólu i cierpienia, w pełnym poszanowaniu godności odchodzącego człowieka. Szczegółowe cele zadania: - uśmierzanie bólu oraz innych trudnych do opanowania objawów somatycznych związanych z chorobą, - łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych, - zabezpieczenie pacjentów w sprzęt medyczny, środki zaopatrzenia medycznego, materiały i środki medyczne, leki, - zapewnienie badań diagnostycznych/ laboratoryjnych, - towarzyszenie w ostatniej drodze.

Proponowane miejsce realizacji projektu to budynek WSWOP "Hospicjum Domowe" w Poznaniu przy ul. W. Engeströma 11. Stowarzyszenie gotowe jest nieodpłatnie udostępnić niezbędne do realizacji projektu pomieszczenia w budynku, w części przeznaczonej na działalność medyczną hospicjum stacjonarnego. W celu uruchomienia działalności konieczne są nakłady finansowe dotyczące adaptacji budynku dla potrzeb Hospicjum, jego wyposażenia i funkcjonowania. Utworzenie nowoczesnego Hospicjum przy ul. Engeströma w Poznaniu z pewnością przyniesie korzyści nie tylko najmłodszym i najstarszym mieszkańcom naszego Miasta ale ma szansę stać się jego wizytówką – symbolem wielkopolskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Tylko dzięki zjednoczonym wysiłkom i wsparciu Poznaniaków uda się zrealizować tę ważną inicjatywę i spełnić marzenie tak wielu osób wymagających kompleksowej opieki i wsparcia u kresu życia.

Projekt przebiegać będzie w 2 etapach: 1.Prace związane z modernizacją i adaptacją budynku oraz jego wyposażeniem. 2. Działalność Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych. Cały projekt realizowany ma być jako działanie non - profit, również w kolejnych latach funkcjonowania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hospicjum ma się mieścić u zbiegu ulic: W Engeströma 11 / Bednarska 19 w Poznaniu (Poznań - Jeżyce)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Hospicjum może zostać utworzone w budynku WSWOP "Hospicjum Domowe" w Poznaniu, które zadeklarowało w oficjalnym oświadczeniu gotowość do nieodpłatnego udostępnienia niezbędnego do realizacji projektu pomieszczeń.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy całego Poznania; dzieci i osoby starsze u schyłku życia, w końcowej fazie nieuleczalnej choroby. Dzieci i osoby starsze w przebiegu nieuleczalnych chorób wymagające całodobowej opieki wyręczającej w celu czasowego odciążenia rodziny w sytuacjach losowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na wzrastającą liczbę chorych wymagających specjalistycznej stacjonarnej opieki paliatywno - hospicyjnej. W przypadku dzieci - brak hospicjum stacjonarnego na terenie całego województwa. W przypadku osób starszych z chorobami nienowotworowymi - brak opieki w ramach NFZ lub znaczne ograniczenie dostępu do tej opieki. Brak jest wystarczającej liczby specjalistycznych placówek opieki stacjonarnej - konieczność oczekiwania w kolejce na przyjęcie do hospicjum. Konieczność oczekiwania na udzielenie pomocy pacjentowi u schyłku życia, obejmującej uśmierzanie bólu i innych dokuczliwych objawów choroby, stoi w sprzeczności z ideą opieki paliatywnej. Brak profesjonalnego wsparcia instytucjonalnego, w tym opieki lekarskiej, pielęgniarskiej psychologicznej i rehabilitacji może prowadzić do rozwinięcia się szeregu zaburzeń o charakterze psychopatologicznym np.: utraty poczucia bezpieczeństwa, depresji, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych oraz schorzeń psychosomatycznych. Brak właściwej opieki generuje powstawanie nowych dysfunkcji, pogłębiania się niesprawności, pojawienie się silnego leku i niepotrzebnego wszechogarniającego cierpienia obejmującego również najbliższych chorego, destabilizując życie i funkcjonowanie całych rodzin.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty działalności Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych od września do grudnia 2017 roku 400000
Koszty wyposażenia i przystosowania sal chorych i pozostałych pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych 517949
Koszty modernizacji i adaptacji budynku dla potrzeb działalności Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Osób Starszych. 582051
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90000
Dodatkowe załączniki
Wyszczególnienie kosztów projektu Wyszczeg_lnienie koszt_w projektu.pdf
Oświadczenie o nieodpłatnym udostępnieniu budynku i stanie prac O_wiadczenia Stowarzyszenia w sprawie nieodp_atnego udost_pnienia budynku i stanu zaawansowania prac.pdf
Pozwolenie na budowę Skan pozwolenie na budow_.pdf
Przykład sali do terapii multisensorycznej przyk_ad sali do terapii multisensorycznej - zdj_cie..jpg
System do higieny, transportu i hydroterapii chorych: wanna i podnośnik WANNA z wozkiem WLH IE-140_2500 cmyk.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Alicja Tuszyńska

Adres email

alicja.tuszynska@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Jako wnioskodawca pismem niniejszym skłądam odwołanie od negatywnej rekomendacji projektu. W uzasadnieniu odwołania załączam Oświadczenie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" z dnia 7.09.2016 o gotowości współpracy Hospicjum z Miastem Poznań przy realizacji projektu w zakresie nieodpłatnego udostępniania niezbędnych do realizacji projektu pomieszceń Hospicjum oraz pismo Stowarzyszenia z dnia 05.10.2016 w prawie statusu jednostki i charakteru prowadzonej przez nia działalności. W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie odwołania i rekomendację projektu mając na uwadze przede wszystkim fakt, iż będzie to jedyna tego typu placówka w Poznaniu. Alicja Tuszyńska NOTATKA GP: załączniki znajdują się w dokumentacji GP
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.