Akademickie Mistrzostwa Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Akademickie Mistrzostwa Poznania
Opis projektu

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski to największy system rozgrywek sportowych w Polsce. Co roku w cyklu rozgrywek uczestniczy blisko 3500 studentów uczelni poznańskich, którzy reprezentują swoje uczelnie i walczą o miano Mistrza Wielkopolski. Rozgrywki składają się z 60 dyscyplin sportowych, które odbywają się podczas 2 rund (zimowej i wiosennej). Głównym założeniem jest promocja aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej w naszym mieście. Najlepsze drużyny w sportach zespołowych otrzymują prawo awansu do Akademickich Mistrzostw Polski reprezentując nasze miasto w najważniejszych imprezach akademickich w Polsce. Podczas rozgrywek systematycznie należy ustalać terminarze, wynajmować obiekty, ustalać obsady sędziowskie, dbać o zabezpieczenie madyczne, promować imprezy, informować media o przebiegu mistrzostw, prowadzić punktację generalną (zbiór punktów ze wszystkich imprez w danym roku) oraz zbierać wyniki i czuwać nad tym by rozgrywki toczyły się w duchu fair play.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Noskowskiego 25

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski odbywają się w całym mieście na obiektach poznańskich uczelni
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednim odbiorcą projektu jest cała społeczność akademicka, która może wystartować w naszych zawodach i rywalizować w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Ponadto należy zwrócić uwagę na możliwość zachęcenia przyszłych studentów (uczniów szkół średnich - w tym przypadku maturzystów) do wybrania miasta Poznania na czas studiów. Całość rozgrywek przyciąga jednak coraz większą ilość zainteresowanych, którzy mogą oglądać mecze i rozgrywki na trybunach i dopingować akademickich sportowców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Coraz większe zainteresowanie oraz wzrost poziomu sportowego zawodników świadczy o tym, że jako stolica Wielkopolski powinniśmy stale podnosić standardy oraz jakość imprez sportowych w Poznaniu. Możliwość dotarcia do coraz większej grupy studentów pozwala nam wyłonić najlepszych sportowców i przygotować ich do reprezentowania naszego miasta w rozgrywkach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Obsługa sędziowska 80000
Obsługa techniczna oraz koordynacja całego cyklu mistrzostw. 85000
Zabezpieczenie medyczne 40000
Promocja 40000
Wynajem obiektów 25000
Sprzęt sportowy, nagrody (w tym medale, puchary i dyplomy) 30000
SUMA: 300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Ulotka promoująca AZS_promo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tobiasz Nowacki

Adres email

tobiasz.nowacki@azs.pl

Telefon

781-905-817

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje projekt pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 300000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 300000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Problem czy jest to projekt inwestycyjmy
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.