Opracowanie koncepcji powszechnego parku międzypokoleniowego integrującego społeczność lokalną i wzbogacającego życie kulturalne miasta Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Opracowanie koncepcji powszechnego parku międzypokoleniowego integrującego społeczność lokalną i wzbogacającego życie kulturalne miasta Poznania
Opis projektu

Opracowaniu uniwersalnej koncepcji powszechnego parku międzypokoleniowego z elementami ogrodu społecznego – ogrodu gdzie w zaplanowany sposób na wydzielonej i zabezpieczonej przestrzeni mieszkańcy sami zajmą się uprawą zieleni miejskiej, z altaną miejską do przechowywania narzędzi, wydzielonych ścieżek i rabat, miejsce będzie również miało wydzieloną przestrzeń na wydarzenia artystyczne, scenę muzyczną i scenę taneczną – w takim miejscu odbywać się będą potańcówki na wolnej przestrzeni, koncerty muzyczne czy spektakle artystyczne, a także odrębną siłownię dedykowaną wyłącznie seniorom, która zapewnia nie tylko ruch, ale przede wszystkim wspomaga procesy rehabilitacyjne oraz przeciwdziała obniżającej się sprawności ruchowej. Park powszechny to park społecznościowy oraz przestrzeń na działania artystyczne. To miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Miejsce dyskusji i działania. To miejsce otwarte na osoby szukające sposobu na życie w zgodzie ze środowiskiem, spragnionych kontaktu z ogrodnictwem, zainteresowanych poznawaniem różnorodnych gatunków kwiatów, warzyw i jadalnych roślin. W Powszechnym Parku Międzypokoleniowym będzie można uprawiać rośliny i uczyć się, jak zmieniać najbliższą okolicę. Jak zazielenić otaczającą nas w mieście betonową kostkę, jak wnieść do naszego otoczenia nie tylko więcej zieleni, ale i jak sprawić, że stanie się ono inspirujące i zachęcające do wspólnych działań sąsiedzkich, do aktywnego życia we wspólnocie, do dbania o ludzi i miejsca w naszym otoczeniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park w korycie Warty
Potencjalni odbiorcy projektu
Adresatami zadania publicznego jest miejska społeczność miasta Poznania od 0 do 100 lat i więcej, oraz mieszkańcy obciążeni dysfunkcjami fizycznymi w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy użyciu kul i balkoników.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Międzypokoleniowy będzie przestrzenią, gdzie można kwestionować utarte schematy i sposoby myślenia o funkcjonowaniu dzisiejszego społeczeństwa i gdzie przedstawiane będą alternatywne formy ekonomii, czy polityki miejskiej. Ogród stworzy szansę do rozmowy i eksperymentowania nowych praktyk życia we wspólnocie. Poprzez działania artystyczne i poprzez wspólne tworzenie parku zbudujemy “nową agorę”, gdzie, dzięki wspólnemu uprawianiu roślin, rozmowie i działaniom artystycznym zastanowimy się nad tym, jak miejsce, w którym żyjemy, jego architektura i rozplanowanie przestrzenne wpływają na nasze relacje z otoczeniem, podejście do relacji społecznych, na uczestnictwo w życiu publicznym i życiu wspólnoty sąsiedzkiej - co chcielibyśmy zmienić w mieście, w debacie publicznej, w organizacji społecznej i jak możemy sami wpłynąć na tę zmianę nawet poprzez małe działania w naszej okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Analiza potrzeb społecznych miasta Poznania ( analiza nadesłanych dokumentów z GUS, Urzędu Miasta Poznania, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów ) 18000
Opracowanie przez wykonawcę postępowania przetargowego Masterplanu 55000
Sporządzenie analizy ekonomicznej 10000
obsługa, administracja koncepcji powszechnego parku międzypokoleniowego integrującego społeczność lokalną i wzbogacającego życie kulturalne miasta Poznania 5000
SUMA: 88000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
przykładowy ogród społeczny OGR_D SPO_ECZNY -1.jpg
przykładowy ogród społeczny OGR_D SPO_ECZNY -2.jpg
przykładowy ogród społeczny OGR_D SPO_ECZNY -3.jpg
przykładowa siłownia dla seniorów SI_OWNIA DEDYKOWANA DLA SENIOR_W-2.png
przykładowa siłownia dla seniorów SI_OWNIA DEDYKOWANA DLA SENIOR_W-5.png
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

pcopoland@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości, obejmujące teren Starego koryta Warty) zostały powierzone do Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Koncepcje nie są poddawane głosowaniu w ramach PBO.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Koncepcje nie są poddawane głosowaniu w ramach PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 88000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 88000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.