Poprawa komunikacji pieszo-rowerowej w obrębie Chartowa-Malty waz z miejscami postojowymi dla odwiedzających Maltę autem


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Poprawa komunikacji pieszo-rowerowej w obrębie Chartowa-Malty waz z miejscami postojowymi dla odwiedzających Maltę autem
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest uzupełnienie brakującej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Abp Dymka w obrębie nowo wybudowanych bloków - nr 186-200. Aktualnie istniejąca droga rowerowa kończy się na wysokości istniejącej stacji benzynowej BP. Ostatni brakujący 250 metrowy odcinek jest tu kluczowy aby dostać sie do licznie odwiedzanej w każdej porze roku Malty. Na tym odcinku jednokierunkowej drogi dojazdowej do nowo-powstałych budynków mieszkalnych brakuje również chodnika dla pieszych co jest uciążliwe dla samych mieszkańców pobliskich bloków jak i mieszkańców głębiej położonych Ratajskich osiedli. Ważnym elementem dla zagospodarowania tej ulicy jest również postawienie około 250mb ekranu akustycznego typu "zielona ściana" oddzielającego wspomnianą ulice dojazdową od sąsiedniej ruchliwej i głośnej arterii jaką jest ul. Baraniaka/Dymka. Zaraz za ekranami proponuje utworzyć pas z miejscami postojowymi dla zmotoryzowanych mieszkańców odwiedzających rejony Malty. Miejsca postojowe utwardzone płytami ażurowymi obsianymi trawą. Takie rozwiązanie pozwoli rozwiązać notoryczny problem z parkowaniem w tym miejscu podczas dużych imprez sportowo-kulturalnych nad Maltą, których jest sporo. W wolnych przestrzeniach proponuje wykonać nasadzenia drzew w liczbie około 10 sztuk

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Abp Dymka 186-200

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

stary ślad ul. Majakowskiego będący obecnie drogą dojazdową do nowo powstałych bloków
Potencjalni odbiorcy projektu
przede wszystkim mieszkańcy osiedli Zodiak jak i całego osiedla Rusa. W dalszej kolejności wszyscy mieszkańcy Rataj - osoby odwiedzające rejony jeziora Malta od strony Chartowa - zarówno piesi, cykliści jak i osoby próbujący pozostawić tu bezpiecznie auta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren o którym mowa w projekcie jest od dawna niechlujny i nieuregulowany. Ponadto inwestycje miejskie nie nadążają za intensywną rozbudową mieszkaniową jaka tu się dokonała w ostatnich latach. Nowi mieszkańcy powstałych bloków nie maja chodnika którym mogą bezpiecznie dojść do swoich mieszkań. Parkujące na dziko samochody osób odwiedzających Malte zmuszają pieszych i rowerzystów do poruszania się środkiem obecnej drogi. A droga ta służy dużej ilości osób zmierzających nad Maltę. Dodatkowo bardzo uciążliwy jest bardzo duży hałas generowany przez sąsiadującą z omawianą ulicą dojazdową arterie Dymka/Baraniaka. Powyższy projekt rozwiązuje kluczowe problemy z korzyścią dla wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
250mb x 2 meta szerokości - ścieżka pieszo-rowerowa 175000
200mb x 2 metry szerokości plyta azurowa pod miejsca postojowe dla aut 100000
250mb ekran akustyczny "zielona ściana" 150000
10 sztuk nasadzeń - drzewa 10000
SUMA: 435000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
obecny stan aktualny stan.png
omawiany obszar omawiany obszar.PNG
ogólny zarys og_lny zarys.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Szymon Kazorski

Adres email

kazor07@gmail.com

Telefon

506032538

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza kwotę przewidzianą w PBO. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 1 600 000 zł)
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 435000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1600000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.