Enklawa Zieleni na Katowickiej


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Enklawa Zieleni na Katowickiej
Opis projektu

Propozycja ta wynika z chęci pragmatycznego i twórczego zagospodarowania terenu po byłych ogródkach działkowych na ul.Katowickiej . Jej celem jest stworzenie pełnego zieleni miejsca , które służyłoby relaksowi i rekreacji mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto oraz klientów Centrum Handlowego Malta . Utworzenie takiego pasa zieleni pozwoliłby na ochronę unikalnego zadrzewienia tego obszaru a także stanowiłoby potrzebne w tym miejscu uzupełnienie wysoko zurbanizowanego terenu , oddzielając Centrum Handlowe Malta od osiedli domów jednorodzinnych i bloków . Wśród działań podjętych na rzecz stworzenia takiego miejsca najważniejszym jest dokładne uporządkowanie terenu oraz przygotowanie ławek dla odwiedzających . Jego integralną częścią mógłby również stać się ogród miejski , w którym mieszkańcy Poznania mogliby sadzić sezonowo uprawiane warzywa i owoce .

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Katowicka , Nowe Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren po byłych ogródkach działkowych
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto - klienci pobliskiego centrum handlowego i lokali usługowo - handlowych - mieszkańcy innych dzielnic Poznania i okolic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- ochrona unikalnie zadrzewionego terenu - ,, zielone płuca '' dla tego wysoce zurbanizowanego obszaru - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców - polepszenie estetyki miejsca
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
2800- ławki 10000 - uporządkowanie terenu 5000- zasadzenie trawy i przygotowanie sprzętu ( donice , grządki itp.) służącemu korzystającym z ogrodu miejskiego 17800
SUMA: 17800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Natalia Przychodzka

Adres email

nataliaprzychodzka@interia.pl

Telefon

505908154

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchmość znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie w sprawie zbycia terenu w przetargu na zasadach ogólnych.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Nieruchmość znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie w sprawie zbycia terenu w przetargu na zasadach ogólnych.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Nieruchmość znajduje się w zasobie Miasta Poznania niemniej Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie w sprawie zbycia terenu w przetargu na zasadach ogólnych.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.