Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza
Opis projektu

Centrum Amarant prowadzi w dawnym Domu Kultury Tramwajarza bardzo różnorodny program kulturalny skierowany do mieszkańców w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów zamieszkujących Jeżyce, Łazarz oraz inne dzielnice Poznania.

Działalność Centrum Amarant obejmuję szereg stref tematycznych takich jak MUZYKA, TANIEC, TEATR, FILM, STREFA SENIORA, STREFA WARSZTATOWA, w tym: 1. Warsztaty artystyczne, plastyczne, fotograficzne, dźwiękowe, filmowe, literackie 2. Działania na rzecz oraz we współpracy z seniorami, także w ramach europejskiego programu ERASMUS+ w tym dancingi, zespół taneczny, zajęcia komputerowe. Grupy i wydarzenia senioralne: Stowarzyszenie Klub Seniora Niezapominajka przy CK Amarant, Stowarzyszenie Jeżyczanie, Zakręcone Babki, Wiedźmy w Amarancie, Pilates dla Seniorów, Czikong dla seniorów 3. Pracownie dla dzieci i młodzieży 4. Koncerty , przedstawienia i kino realizowane w sali Amarantowej 5. Zajęcia ruchowe, warsztaty z technik tańca współczesnego: Akademia Kontakt Improwizacji, Fundacja Pro – Spin, zajęci z Jogi 6. Wystawy malarstwa i fotografii 7. Inicjatywy teatralne: Międzypokoleniowa sąsiedzka grupa teatralna „LUDZIE STĄD“, Grupa Teatralna Nastawia - grupa teatru fizycznego, Teatr MplusM, Teatr Newbeez, Teatr AlboAlbo, Teatr Agora, Grupa taneczno-teatralna „Kulav Dance Company" 8. Otwarte spotkania poświęcone sprawom dzielnicy i miasta. W przestrzeni Domu Tramwajarza spotykają się m.in. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Mamy Głos, Kids Around The World, Rada Osiedla Jeżyce, Fundacja Kultury Akademickiej Wśród partnerów Centrum Amarant znajdują się m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Kolektyw Kapielisko, Łazarz – Otwarta Strefa Kultury, Rada Osiedla Jeżyce, Polski Instytut Choreoterapii, Fundacja Ad Arte, Alice Cheng Foundation (Australia), Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD KROWA, Kolektyw 1a, Stowarzyszenie Lepszy Swiat, Fundacja Pogranicze, Stowarzyszenie Jeden Świat, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM, Fundacja UAM, Centrum Informacji Senioralnej, Kolektyw Edukacyjny, Grupa Animacji Społecznej “Rezerwat”, Klub Seniora “Niezapominajka”, Jeżycka Fundacja Senioralna, Stowarzyszenie Seniorów Niezapominajka przy CK Amarant, Stowarzyszenie Kobiet “Konsola”, Grupa Stonewall, Stowarzyszenie “Otwarte Klatki”, Austriackie Forum Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA, Pro Helvetia, Europejski Program Erasmus+.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Słowackiego, dawny Dom Kultury Tramwajarza oraz pomieszczenia po wcześniej działającym tam przedszkolu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obok delegatury Urzędu Miasta Poznania, 5 minut od Rynku Jeżyckiego i tramwaju, 10 minut pieszo od ulicy Matejki, w bliskim sąsiedztwie szeregu szkół i przedszkoli
Potencjalni odbiorcy projektu
Centrum Amarant adresuje swoją działalność do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów. Znajduje się na styku gęsto zaludnionej części starych Jeżyc oraz Łazarza, dzielnic z rosnącymi potrzebami społecznymi, z ludnością o różnym przekroju wiekowym i społecznym, w tym z dużą społecznością senioralną, licznie wprowadzającymi się rodzinami z dziećmi - zarówno do starych kamienic, jak i do nowych plomb i kwartałów mieszkaniowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dom Kultury Tramwajarza prowadził od lat przedwojennych bogatą działalność kulturalną. Wartościowy niezwykle jest także sam budynek - o pięknych, zabytkowych wnętrzach i dużym potencjale kulturalnym. Zamknięciu domu kultury od drugiej połowy lat '90-tych towarzyszyły kilkuletnie zabiegi działaczy lokalnych oraz radnych na rzecz jego reaktywacji. Zaowocowały one decyzją Rady Miasta by budynek odświeżyć i doposażyć oraz ponownie udostępnić na rzecz kultury. Wyłonione w konkursie Centrum Amarant, będące fundacją, prowadzi w nim od półtora roku bardzo bogatą działalność, na najwyższym poziomie artystycznym, której towarzyszy jednak niedostatek środków na finansowanie prowadzonych często siłami społecznymi wydarzeń i zajęć. Korzystający z zajęć i wydarzeń w Centrum mieszkańcy oczekują, by odbywały się one przez cały dzień i na przestrzeni całego tygodnia.Potrzebne są ponadto środki na wymianę całej bardzo przestarzałej instalacji elektrycznej oraz na doposażenie koncertów i pozostałych wielorakich zajęć. Środki wnioskowane zabezpieczą te potrzeby, znacząco uatrakcyjniając ofertę Centrum.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana przestarzałych instalacji 130000
doposażenie prowadzonych przez Centrum Amarant zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji i spektakli na rzecz różnych grup wiekowych - sprzęt, materiały do prowadzenia zajęć - w Sali Amarantowej oraz pozostałych 11 salach zajęć 150000
dofinansowanie kosztów osobowych, związanych z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji, spektakli, spotkań, imprez okolicznościowych, konsultacji, etc., - w celu poszerzenia oferty i zapewnienia pożądanych przez mieszkańców długich godzin działania obiektu, oraz w celu dofinansowania obsługi placówki, jej dozoru, sprzątania. 220000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Kretkowska

Adres email

kasiakret@o2.pl

Telefon

602272083

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dy. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara WOźniak, Michalina Rachelska, Joanna Bielawska-Pałczyńska (MKZ)
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie. Dom Tramwajarza jest wyjątkowym miejscem w skali całego osiedla, pełni funkcję otwartego domu kultury oraz szczególnie wymaga doinwestowania. Rada Osiedla Jeżyce rekomenduje połączenie dwóch projektów: "Dom Kultury Tramwajarza - Centrum Amarant - całoroczne, całodniowe wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza" oraz "Modernizacja Domu Tramwajarza (Centrum Amarant) na ul. Słowackiego - nowoczesny dom kultury" w jeden projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Św.Łazarz proponowała połączenie dwóch projektów: "Dom Kultury Tramwajarza - Centrum Amarant - całoroczne, całodniowe wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza" oraz "Modernizacja Domu Tramwajarza (Centrum Amarant) na ul. Słowackiego - nowoczesny dom kultury" w jeden projekt. Projekty zostały połączone w związku z powyższym RO Św.Łazarz rekomenduje projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 21.10.2016r. .
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.