Szachty grunwaldzkie – rewitalizacja doliny Strumienia Junikowskiego oraz otoczenia stawów pocegielnianych na Junikowie


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Szachty grunwaldzkie – rewitalizacja doliny Strumienia Junikowskiego oraz otoczenia stawów pocegielnianych na Junikowie
Opis projektu

Celem stworzenia parku „Szachty grunwaldzkie” jest wykorzystanie istniejących w dolinie Strumienia Junikowskiego urokliwych stawków po zlikwidowanych cegielniach dla stworzenia najpiękniejszego parku na Grunwaldzie. Rewitalizacja doliny Strumienia Junikowskiego powstrzyma stopniową degenerację tych cennych przyrodniczo obszarów i pozwoli zachować je dla mieszkańców Poznania oraz Plewisk. W przyszłości połączenie ciągów pieszo-rowerowych Szachtów Widelckich, Szachtów Grunwaldzkich Junikowa i Lubonia stworzy dogodną trasę spacerowo-turystyczną doliną Strumienia Junikowskiego od Ławicy przez okolice Cmentarza Junikowskiego i Szachty aż do Lubonia i brzegów Warty.

Założenie parku „Szachty grunwaldzkie” obejmować będzie 1) zabezpieczenie Strumienia Junikowskiego budową nadbrzeża na grobli oddzielającej Strumień Junikowski od Stawu Baczkowskiego - po wschodniej stronie Strumienia, 2) budowę promenady z możliwością dojścia do linii brzegowej pomiędzy ulicą Legnicką a ulicą Rudnicze nad wschodnim brzegiem Stawu Stara Baba, 3) budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół Stawu Baczkowskiego wraz z punktami widokowymi na Osiedle Kopernika oraz na południowe Szachty 4) uporządkowanie i zabezpieczenie płotem terenów po nieczynnej cegielni przy ul. Ceglanej. Wykończenie prac nad założeniem parku „Szachty grunwaldzkie” obejmować będzie: 1) instalację oświetlenia na promenadzie, 2) instalację koszy na śmieci wzdłuż promenady, Strumienia Junikowskiego oraz ścieżki pieszo-rowerowej 3) założenie ławeczek na promenadzie, na punkcie widokowym oraz w wybranych miejscach ścieżki pieszo-rowerowej 4) wykonanie nasadzeń drzew nad brzegami Strumienia Junikowskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Legnicka, Rudnicze, Ceglana, Wykopy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Staw Stara Baba, Staw Baczkowski, Strumień Junikowski
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania - mieszkańcy Junikowa, Fabianowa, os. Kwiatowego, os. Kopernika, mieszkańcy Plewisk i Górczyna, Ławicy, Dębca, rowerzyści, biegacze, rolkarze, wędkarze, miłośnicy spacerów, spacerów z dziećmi, nordic-walkingu oraz osoby odwiedzające cmentarz Junikowo,
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Szachty grunwaldzkie" pozwoli złożyć w Poznaniu nowy park przy wykorzystaniu istniejących, korzystnych warunków przyrodniczych bezpośrednio przylegający do obszarów gęstej zabudowy. Park "Szachty grunwaldzkie wpisze się w budowę ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż doliny Strumienia Junikowskiego pomiędzy Cmentarzem Junikowskim przez Szachty nad Wartę w Luboniu. Park "Szachty grunwaldzkie" poprzez połączenie wykorzystania wody Strumienia Junikowskiego oraz stawów pocegialnianych z lasem i cennymi przyrodniczo torfowiskami zabezpieczy obszar doliny Strumienia Junikowskiego przed degeneracją i stworzy piękną "perełkę południowo-zachodniego Poznania".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1) zabezpieczenie Strumienia Junikowskiego budową nadbrzeża na grobli oddzielającej Strumień Junikowski od Stawu Baczkowskiego - po wschodniej stronie Strumienia 80000
2) budowę promenady z możliwością dojścia do linii brzegowej pomiędzy ulicą Legnicką a ulicą Rudnicze nad wschodnim brzegiem Stawu Stara Baba 105000
3) budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół Stawu Baczkowskiego wraz z punktami widokowymi na Osiedle Kopernika oraz na południowe Szachty 225000
uporządkowanie i zabezpieczenie płotem terenów po nieczynnej cegielni przy ul. Ceglanej 15000
instalacja oświetlenia na promenadzie wzdluż stawu Stara Baba i punktach widokowych nad Stawek Baczkowskim 18000
instalacja koszy na śmieci wzdłuż promenady, Strumienia Junikowskiego oraz ścieżki pieszo-rowerowej, założenie ławeczek na promenadzie, na punkcie widokowym oraz w wybranych miejscach ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie nasadzeń drzew nad brzegami Strumienia Junikowskiego 10000
SUMA: 453000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 12000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Norbert Strzelecki

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Staw Baczkowski i Staw Stara Baba stanowią własność prywatną - nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazane tereny nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazane tereny nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.