Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej.
Opis projektu

Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej, z możliwością otwierania ścian w okresie letnim, ogrzewanej zima, o wysokim współczynniku izolacji cieplnej. Celem jest zakrycie boisk do amatorskiego uprawiania sportu (futsal, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis ziemny itp). i wydłużenie ich eksploatacji o miesiące jesienno-zimowe. Projekt zakłada również wyposażenie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w nisko energetyczne ledowe źródła światła oraz wyposażenie nowego obiektu w szatnie i węzeł sanitarny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Winogrady 11 (ulice Armii Poznań, Mieszka I i Słowiańska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt zlokalizowany jest w centrum Poznania w doskonałym punkcie komunikacyjnym. Obok terenu usytuowany jest przystanek PST. Istnieje również możliwość dojazdu, i co ważne zaparkowania zarówno rowerem jak i samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci w wieku przedszkolnym - dzieci i młodzież szkolna - studenci - osoby dorosłe w wieku emerytalnym - osoby niepełnosprawne - kluby sportowe - amatorskie zespoły sportowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Umożliwienie całorocznej aktywności fizycznej mieszkańcom Miasta Poznania, poprzez udostępnienie obiektu i stworzenie warunków do realizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych bez względu na warunki atmosferyczne. Od wielu lat otrzymujemy sygnał z wielu środowisk o potrzebie obiektu sportowego, który umożliwiałby całoroczne uprawianie sportu i rekreacji oraz organizacji festynów, a którego brak w okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa hali z zapleczem sanitarnym 1200000
Budowa szatni i węzła sanitarnego 200000
Montaż energooszczędnego oświetlenia 100000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.2
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.2
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Negatywna ocena wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Negatywna ocena wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne. Nie do przyjęcia koszty utrzymywania – rocznie 90.000 zł. Projekt w trakcie opinowania!!!
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne. Nie do przyjęcia koszty utrzymywania – rocznie 90.000 zł. Projekt w trakcie opinowania!!!
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.