Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!
Opis projektu

Atrakcyjne, bezpiecznie, całkowicie darmowe zajęcia animacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i aktywizacji fizycznej dla seniorów mogą odbywać się w Poznaniu w 2017 roku dzięki Tobie! Wystarczy zagłosować na nasz projekt aby kilka tysięcy dzieciaków i około półtora tysiąca seniorów, mogła przez cały rok bezpłatnie korzystać z opieki instruktora, trenera, animatora. Dla najmłodszych mieszkańców miasta, czekać będzie 30 boisk oraz sal gimnastycznych, na których królować będzie aktywność fizyczna wolna od używek i głupich pomysłów. Wyjścia do ZOO, parku linowego, bowling, lodowisko, na miejskie kąpielisko, wyprawa rowerowa, podchody ale przede wszystkim zajęcia na boisku osiedlowym z dużą dawką ruchu, będą doskonałą ofertą dla coraz mniej aktywnych dzieciaków. Dla osób po 55 roku życia zorganizowane zajęcia między innymi: na otwartych siłowniach, zajęcia z tańca, nordic walking, zdrowy kręgosłup, aqua fitness, aerobik, czy zajęcia gimnastyczne. Latem dla najbardziej aktywnych na zajęciach – obozy sportowo- szkoleniowe. Wszystko to zupełnie za darmo w oparciu o miejską bazę sportowo- rekreacyjną. Naszym głównym założeniem jest pokazanie jak łatwo można dbać o swój organizm. Jak można wykorzystać czas czerpiąc przy tym jak najwięcej korzyści. Z jednej strony pokazanie młodym poznaniakom, że można żyć bez smartphonów i gier wzmagających agresję, że nie trzeba pić piwa i palić papierosów na klatce aby dobrze się bawić, że sport i aktywność fizyczna jest czymś wspaniałym i niezbędnym do rozwoju. Z drugiej strony chęć zadbania o seniorów aby dłużej mogli cieszyć się zdrowiem i aktywnością a nie siedzieli przed telewizorem z rozpiską seriali. Mamy w Poznaniu już dużo infrastruktury sportowej, czas zacząć z niej mądrze korzystać! Pomóżcie nam w tym oddając na nas swój cenny głos!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

30 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego Poznania, kilkanaście lokalizacji zajęć zorganizowanych dla seniorów w różnych punktach miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Na naszych działaniach skorzystają głównie dzieci i młodzież oraz osoby, które chcą żyć aktywnie bez względu na wiek. Zajęcia będą jednak otwarte dla wszystkich. Pierwszeństwo w animacji czasu wolnego będą miały osoby niepełnosprawne. Nie zapominajmy również o żakach studiujących w Poznaniu, którzy na czas działań znajdą zatrudnienie w swoim zawodzie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu znajduje się przeszło 200 boisk ze sztuczną nawierzchnią, kilkanaście otwartych siłowni oraz wiele innych obiektów sportowych. W chwili obecnej problemem nie stała się dostępność do obiektów ale to co tak naprawdę się na nich dzieje. W końcu nic tak nie straszy jak puste boisko na osiedlu pełnym dzieciaków. Niezbędne są osoby, które za darmo pokażą na boisku ciekawe gry i zabawy, poinstruują jak prawidłowo wykonać ćwiczenie czy doradzą względem diety. Dzieciaki to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego miasta. Jeśli nie chcemy mieć za kilka lat dzieci schorowanych, zdegenerowanych czy otyłych działajmy już dziś. Recepta od tysięcy lat jest jedna- aktywność fizyczna. Budując nowoczesne miasto nie można zapominać o seniorach. Ich zdrowie i sprawność warunkować będzie możliwość wychowania nowych pokoleń, inicjatywy społeczne, wreszcie codzienny uśmiech na twarzy w tramwaju. Chcemy stworzyć działanie, które poprawi jakość życia nas wszystkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 650000
Wynajęcie obiektów i sprzętu, bilety wstępu. 220000
Koszt organizacji turniejów, zawodów, spartakiady sportowej, obozów kursów oraz wyjazdowego szkolenia dla trenerów osiedlowych (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, atrakcje, opieka, ubezpieczenie, nagrody, puchary, medale). 250000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu. 120000
Sprzęt sportowy oraz ubiór trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 45000
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie grafika, strona internetowa, aplikacja mobilna). 85000
SUMA: 1370000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

fundacja@awf.poznan.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie gdyż zwiększa ofertę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Poznania
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1370000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1370000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Zespół Obradował w składzie: Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.