Well-being, helthiness-fakty i mity! Czyli zdrowie i sprawność w 7 punktach. Teoria i praktyka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Well-being, helthiness-fakty i mity! Czyli zdrowie i sprawność w 7 punktach. Teoria i praktyka
Opis projektu

Projekt zakłada prozdrowotną edukację społeczeństwa w średnim i starszym wieku mającą na celu podniesienie jakości życia i efektywności w kategoriach realizacji ról społecznych dla osób z grupy wiekowej 50 +. Projekt składa się z części wykładowej oraz warsztatowej. dotyczy przeprowadzenia cyklu zajęć: 5 spotkań po 3-5h dla 50 grup po 10 osób każda (razem 250 dni zajęć w roku).

Wykłady dotyczą: 1. Biologiczne podstawy aktywności fizycznej: •Sprawność poszczególnych układów •Sprawność umysłowa •Ból •Wskazania dotyczące dźwigania, prac domowo-ogródkowych •Najlepsze formy: trening marszowy, siłowania pod chmurką, basen, jazda na rowerze 2. Sposób odżywiania- rozsądna, zdrowa dieta: różnorodność, czas, porcje\ 3. Dobry sen 4. Oddychanie 5. Temperatura otoczenia 6. Sprawność jako efekt wysokiego poziomu aktywności życiowej -psychologia zdrowego starzenia się. 7.Ergonomia np.: w czasie jazda samochodem, siedzenie przy biurku, przerwy w pracy siedzącej.

Warsztaty dotyczą: 1. Trening marszowy 2. Nordic Walking 3. Trening oporowy w warunkach siłowni 4. Innowacyjny trening EMS wykorzystujący elektrostymulacje czyli trening w warunkach odciążenia z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa dla osób z grupy ryzyka wystąpienia powikłań treningowych, urazów i dysfunkcji na poziomie układów szczególnie układu krążenia.

Zdrowa przekąska: zestaw soków i posiłków, których bilans kaloryczny oraz różnorodność składników pokarmowych jest rozpatrywany jako prozdrowotny ( zgodny z aktualnymi zaleceniami European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Tylne Chwaliszewo 25, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centrum Poznania, nowoczesny obiekt, innowacyjne urządzenia treningowe
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczeństwo z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia oraz dotkniętych chorobą wypalenia zawodowego, depresją, obniżonym poziomem aktywności fizycznej w wieku 50+.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z szeregiem chorób cywilizacyjnych, których podłożem jest niewłaściwy styl życia. To styl życia w sposób zdecydowany odpowiada za jakość życia oraz przydatność społeczną poszczególnych jednostek. Na rynku literatury o randze światowej nie brakuje dniesień naukowych potwierdzających poprawę funkcjonowania organizmu człowieka, w różnym wieku, w sytuacji zastosowania prozdrowotnego trybu życia. Projekt ma na celu przedstawienie kompleksowego modelu zdrowej diety oraz programu aktywności fizycznej w teorii i praktyce celem edukacji społeczeństwa mającej na celu zachętę do zdrowego stylu życia i wytworzenie nawyku zdrowej diety oraz aktywnego tryu życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt przeprowadzenia jednego dnia zajęć ok 3-5h x 250dni dla ok 500 osób: -Instruktor -Wynajem pomieszczenia typu fitness i rehabilitacyjnego - Catering prozdrowotny - Koszty administracyjne (korespondencja, telefon, koszty przejazdów, artykuły promocyjne) 1125000
Wydanie aoutorskiej książki dotyczącej zdrowego stylu życia u osób w grupie wiekowej 50+. Przygotowanie książki, wydanie w nakładzie 500 sztuk dla uczsetników szkolenia. 95000
Wynajme busa celem transportu uczestników szkolenia ze szczególnych uwzględnieniem osób niepełnosprawnych typu: mercedes benz sprinter 3- przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, system pasów, oraz szyny. 215000
Urządzenia: 60 sztuk monitorów aktywności fizycznej typu Polar A 360 50000
SUMA: 1485000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
program ramowy program ramowy 09.2016.docx
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Według opinii WGN - realizacja projektu jest przewidywana na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność spółki handlowej. Miasto Poznań nie posiada udziałów we własności gruntu ani budynku (dz.77, ark. 16, obr.Śródka). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Według opinii WGN - realizacja projektu jest przewidywana na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność spółki handlowej. Miasto Poznań nie posiada udziałów we własności gruntu ani budynku (dz.77, ark. 16, obr.Śródka). Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.