Strzeszyniada


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Strzeszyniada
Opis projektu

Budowa pieszojezdni o szerokości 1,5 metra z kostki brukowej po południowej stronie kolejowej obwodnicy Poznania od przejazdu kolejowego pomiędzy ulicami T. Mateckiego a ul. Obornicką (pod wiaduktem im. G. Narutowicza)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

od przejazdu kolejowego pomiędzy ulicami T. Mateckiego i Morasko do wiaduktu im. Gabriela Narutowicza i ul. Obornickiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek po południowej stronie obwodnicy kolejowej Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedli Piątkowskich (ok 50 tys. osób)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Północno zachodnie dzielnice Poznania (Piątkowo, Podolany, Strzeszyn, Kiekrz) nie posiadają bezpośredniego połączenia z sobą. Ich układy komunikacyjne nakierowane są na centrum. Od lat dwutysięcznych szybko postępuje rozbudowa tych okolic (Podolan, Strzeszyna zachodnich krańców Piątkowa). W związku z powyższym rośnie ruch pieszy i rowerowy pomiędzy dzielnicami Piątkowo i Podolany. Ruch ten napotyka na przeszkodę w postaci zakorkowanej ulicy Obornickiej. Z tej przyczyny odbywa się istniejąca drogą polną wzdłuż południowego nasypu obwodnicy kolejowej Poznania. Stan tej drogi z względu na zwiększony ruch w obu kierunkach jest coraz gorszy i odbiega od standardów nowoczesnych miast (glina szybko nasiąka wodą tworząc trudne do przebycia błoto). Wysokie uprzemysłowienie północnych Podolan (Terravita, Pekabex, Kreisler i inne) sprawia, że wielu mieszkańców Piątkowa znajduje pracę na Podolanach do których mają najbliżej tj 10 minut piechotą wspomnianą drogą polną. Utwardzenie tej drogi ułatwiłoby dotarcie do zakładów pracy na Podolanach niwelując całkowicie problem bezpieczeństwa ruchu i przepustowości na ul. Obornickiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nawierzchnia z kostki brukowej 30 złotych/mb + robocizna 30 złotych m/b + wykończenie i krawężniki 20 złotych/mb. Łącznie 80 złotych/mb 800 metrów x 1,5 metra x 80 złotych = 96 000 złotych. 96000
SUMA: 96000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Przemysław Czechanowski

Adres email

czechanowski@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.