Budowa placu zabaw na terenie osiedla Marlewo


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Budowa placu zabaw na terenie osiedla Marlewo
Opis projektu

Propozycja ta zakłada wybudowanie na terenie osiedla Marlewo, placu zabaw, wyposażonego w: - zestaw statek Piracki (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, mostek piracki), podwójną huśtawkę z dwoma siedziskami, huśtawkę typu "bocianie gniazdo", huśtawkę wagową, bujak sprężynowy, tablicę do rysowania oraz tablicę "kółko i krzyżyk" (także z myślą o dzieciach niepełnosprawnych), piaskownicę o wym.3x3m, ławki (4 szt.). Powierzchnię placu stanowi podłoże z piasku o frakcji 0-2 mm, a cały teren zostanie ogrodzony. (Wyposażenie placu zależne od powierzchni.)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

róg ul.Staszowska - Klimontowska lub róg ul.Staszowska - Wadowicka (obok boiska sportowego)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokalizacja stanowi tylko propozycję gdyż nie jest znana własność wskazanych gruntów
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są przede wszystkim dzieci z terenu osiedla Marlewo, ale także z okolicznych osiedli jak Starołęka czy Minikowo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ten jest niezwykle istotny i potrzebny na terenie osiedla. Przede wszystkim dlatego, że w najbliższej okolicy nie ma miejsca do wspólnych zabaw najmłodszych. Na terenie osiedla Marlewo jak i okolic przybywa rodzin,a tym samym jest coraz więcej dzieci. Codziennie można spotkać wiele spacerujących mam, które nie mają gdzie wybrać się ze swoimi pociechami, by te mogły wybiegać się i poznać wzajemnie.Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści: stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi, zachęca dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu, podnosi atrakcyjność osiedla Marlewo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zestaw statek piracki 11.900,00 zł huśtawka podwójna z dwoma siedziskami 3.000,00 zł huśtawka "bocianie gniazdo" 5.800,00 zł huśtawka wagowa 1.500,00 zł bujak sprężynowy 1.300,00 zł tablica do rysowania 900,00 zł tablica "kółko i krzyżyk" 1.500,00 zł piaskownica 3x3m wraz z zasypaniem piaskiem 2.500 zł ławki z oparciem (4szt.) 2.800,00 zł nawierzchnia dla placu z piasku o frakcji 0-2 mm (przy powierzchni placu np.400m2) - 4.000,00 zł ogrodzenie (panele ogrodzeniowe +słupki+robocizna przy powierzchni placu np.400m2) 4.800,00 zł 40000
SUMA: 40000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15000
Dodatkowe załączniki
teren przy rogu ulic Staszowska- Klimontowska (widok od ul.Klimontowskiej) Staszowska-Klimontowska.jpg
teren przy rogu ulic Staszowska- Wadowicka (przy boisku sportowym) Staszowska-Wadowicka.jpg
teren przy rogu ulic Staszowska- Wadowicka (przy boisku sportowym) widok 2 Staszowska-Wadowicka2.jpg
teren przy rogu ulic Staszowska-Klimontowska (widok od ul.Staszowskiej) Staszowska-Klimontowska2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Michalczyk-Fedder

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w zawiązku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu. Ponadto działka objęta jest postępowaniem zwrotowym toczącym się przed Organem I Instancji.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu. Ponadto działka objęta jest postępowaniem zwrotowym toczącym się przed Organem I Instancji.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu. Ponadto działka objęta jest postępowaniem zwrotowym toczącym się przed Organem I Instancji.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Tadeusz Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Marek Moryson, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Ireneusz Ratajczak, Piotr Skarżyski, Krzysztof Stobieniecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: podjęliśmy decyzję, że nie będziemy rekomendować do realizacji wniosków obarczonych negatywną opinią jednostek miejskich - szczególnie w kwestii własności gruntów.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy rekomendować do realizacji wniosków obarczonych negatywną opinią jednostek miejskich - szczególnie w kwestii własności gruntów.
  Zespół Obradował w składzie: Eugeniusz Gruszczyński – Przewodniczący RO, Andrzej Sugiera –Przewodniczący ZO, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski , Adam Chodun – członkowie ZO
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Podtrzymujemy negatywną opinię WGN
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Podtrzymujemy negatywną opinię WGN
  Zespół Obradował w składzie: Ciesielski Maciej Piotr, Filipiak Krzysztof, Karolczak Michał Krzysztof, Kawa Zdzisław Kazimierz, Kruszona Iwona, Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Podgórski Rafał, Przybyła Mariusz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.