Centrum eko-mamy


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum eko-mamy
Opis projektu

Mamom po porodzie często jest ciężko. Ustaje praca zawodowa, źródło codziennej rutyny; trzeba się nauczyć wykonywać nowe, trudne obowiązki. Dziecko jest wymagające; trudno poradzić sobie z rzeczami, które wcześniej nie sprawiały problemów. Część kobiet przechodzi depresję poporodową. Mamy potrzebują wsparcia, którego często nie może dostarczyć ojciec dziecka, również obarczony dodatkowymi obowiązkami. Proponujemy utworzyć miejsce wsparcia dla mam: psychicznego i fizycznego. Z zatrudnionym psychologiem i opiekunką do dziecka. Miejsce gdzie kobiety będą mogły przyjść, zostawić dziecko na chwilę pod wykwalifikowaną opieką, wypić kawę, spotkać inne matki, wymienić doświadczenia, otrzymać poradę, wsparcie, pomoc psychologiczną. Miejsce aktywnie propagujące nowoczesne macierzyństwo poprzez organizowanie kursów przed- i po-porodowych, akcje edukacyjne, (również wychodzące "na miasto" w postaci, np. wystaw na planszach w miejscach publicznych), wykłady zaproszonych gości. Jednym ze stałych elementów byłoby promowanie dopiero rozwijającego sie w Polsce tzw. "chustonoszenia" - noszenia dziecka w specjalnej chuście, przywiązanego na plecach lub brzuchu, dzięki czemu jego mama może zachować kontakt z dzieckiem, nie przerywając "normalnej" działalności. Tak bliski kontakt ma udowodniony wybitnie pozytywny wpływ na dziecko, zarówno fizyczny jak i psychiczny, oraz na jego więź z rodzicem. Drugim stałym elementem byłoby promowanie ekologicznych, wielorazowych pieluszek (w ciągu 1-go roku niemowlę zużywa ok. 2 tys. pieluszek, to ogromne obciążenie dla środowiska). Proponowane Centrum użyczałoby nieodpłatnie sali na inicjatywy związane z jego działalnością programową, jak również przeznaczało część funduszy na wynagrodzenia dla osób wynajmowanych by takie inicjatywy przeprowadzić.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

centrum

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

powinno to być miejsce w miarę dostępne ze wszystkich rejonów miasta. Mogłoby być wynajmowane bądź zaadoptowane
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodziny z małymi dziećmi, zwłaszcza biedniejsze i/lub słabiej wykształcone, których nie stać na np. psychologa
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt odpowiada na niezaspokojone potrzeby, które były, są lub będą w prawie każdej rodzinie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Czynsz 150000
Pracownicy (psycholog, opiekunka do dzieci, realizator inicjatyw) 150000
Dostosowanie pomieszczeń (pomieszczenie "towarzyskie" połączone lub nie z pomieszczeniem dla dzieci, pomieszczenie do ćwiczeń i prowadzenia inicjatyw, gabinet psychologa) 50000
Fundusz na prowadzenie inicjatyw: opłaty dla zaproszonych gości, prowadzących zajęcia, akcje promocyjno-reklamowe itp. 100000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

maciejbak@yahoo.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji. Zweryfikowano koszty utrzymania projektu i oszacowano na poziomie 135000 w ciągu 5 lat.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 450000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 200000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 450000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 135000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.