Mini park przy ul.J.Burszty


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Mini park przy ul.J.Burszty
Opis projektu

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności( przez objety projektem teren przebiega droga do szkoły nr 79 i gimnazjum nr 44 oraz do przystanek autobusowy lini 49, 79, 614, 701).Działania są skoncentrowane na oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu oraz zbudowaniu alejek dla spacerowiczów oraz wybudowaniu oświetlenia. Celem projektu jest stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców os. Świerczewo.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Burszty, Rejewskiego, Brzozowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przez w/w teren przepływa rzeczka Górczynka
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy os.Świerczewo i części Dębca
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty szacunkowe obejmują działkę 3/48 o powierzchni ok. 2,94 ha - oczyszczenie terenu (koszenie trawy i chwastów z wywozem, usunięcie samosiewów, prace porządkowe)- ok. 40-50 tys. zł - projekt zagospodarowania terenu (układ drogowy, oświetlenie, rozmieszczenie infrastruktury parkowej, i inne) - ok. 40 tys. zł - układ drogowy (przyjęłam 700 mb alejek o szerokości 1,5 m - projektant może zaprojektować inaczej- cena za m2 -200 zł) - 210 tys. zł - oświetlenie terenu (przyłącze energetyczne +36 lamp po 5000 zł)- 2 tys. zł+ 180 tys. zł - ławki 15 szt. x 600 zł - ok. 9 tys. zł - kosze 10 szt. x 300 zł - ok. 3 tys. zł 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo–część B” (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.). Zgodnie ze Studium 92% powierzchni działki oznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym, projekt opiniujemy negatywnie, do czasu uchwalenia miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo–część B” (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.). Zgodnie ze Studium 92% powierzchni działki oznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym, projekt opiniujemy negatywnie, do czasu uchwalenia miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo–część B” (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1081/V/2010 z dnia 31.08.2010 r.). Zgodnie ze Studium 92% powierzchni działki oznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym, projekt opiniujemy negatywnie, do czasu uchwalenia miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt nie zawiera żadnej koncepcji, która mogłaby przybliżyć dokładny przebieg i lokalizację małej architektury. Projekt zlokalizowany jest blisko cieku Górczynka, który dotychczas nie został wystarczająco zabezpieczony, co może wiązać się z niekontrolowanym niszczeniem małej architektury podczas wysokich stanów wody. Ze względu na niejasne stosunki własnościowe w obrębie działek obejmujące swym zakresem propozycje zawarte w projekcie, sugerujemy w pierwszej kolejności uregulować stosunki uwarunkowania formalno-prawne. Przy zastosowaniu się do niniejszego, proponujemy ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie zawiera żadnej koncepcji, która mogłaby przybliżyć dokładny przebieg i lokalizację małej architektury. Projekt zlokalizowany jest blisko cieku Górczynka, który dotychczas nie został wystarczająco zabezpieczony, co może wiązać się z niekontrolowanym niszczeniem małej architektury podczas wysokich stanów wody. Ze względu na niejasne stosunki własnościowe w obrębie działek obejmujące swym zakresem propozycje zawarte w projekcie, sugerujemy w pierwszej kolejności uregulować stosunki uwarunkowania formalno-prawne. Przy zastosowaniu się do niniejszego, proponujemy ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji.
  Zespół Obradował w składzie: Dawid Abramowicz, Anna Bartoszewicz-Sarna, Marian Dyczkowski, Hanka Gadzińska, Roman Koszuta, Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak, Anna Matusewicz-Potocka, Maria Pajtasz, Katarzyna Pampuch, Jan Sulanowski, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.