Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw
Opis projektu

Przy Malcie od strony ulicy Warszawskiej jest Park Tysiąclecia. Park jest zadbany, a rodzice z dziećmi lubią tu spacerować. Niestety, istniejący w Parku plac zabaw jest mały, zniszczony i stary. Chciałabym, żeby w tym miejscu powstał nowy i duży plac zabaw - miejsce intensywnej zabawy oraz ćwiczeń. Na nowym placu będzie mnóstwo ciekawych urządzeń. Będą podwójne huśtawki, bocianie gniazdo, ważki, bujaki na sprężynie, zjeżdżalnia i karuzela. Ale to nie wszystko. Dla maluszków powstanie labirynt. Przedszkolaki będą szaleć na ogromnym zestawie zabawowym z trzema różnymi zjeżdżalniami. Poza tym będą urządzenia do wspinaczki, drabinki i ściana wspinaczkowa. Starsze dzieci i młodzież będą mogły poćwiczyć na prawdziwym torze przeszkód. Na pewno każde dziecko podejmie wyzwanie, by go pokonać. Do tego drabinki, równoważnie, ścianki wspinaczkowe z linami, tunele, które trzeba przejść. A co zimą? Przy placu zabaw jest „górka” gdzie dzieci zjeżdżają na sankach. „Górkę” chciałabym powiększyć, żeby wszyscy mogli z niej zjeżdżać i nie było dużej kolejki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Tysiąclecia pomiędzy ul. Warszawską, a Jeziorem Maltańskim.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W miejscu istniejącego placu zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Na placu będą mogły bawić się i ćwiczyć wszystkie dzieci: te małe, które jeszcze nie chodzą do przedszkola, przedszkolaki oraz dzieci starsze, które chodzą już do szkoły. Z uwagi na to, że jest to teren ogólnodostępny, w bezpośrednim sąsiedztwie Malty, korzystać będą nie tylko mieszkańcy naszego rejonu, ale wszyscy poznaniacy i odwiedzający Maltę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasz Park kończy w tym roku 50 lat. Nowy plac zabaw to najlepszy prezent na pięćdziesiąte urodziny. W poprzednich latach powstała w Parku siłownia dla seniorów oraz odtworzono „miasteczko rowerowe”. Duży kompleks zabawowo-sportowy dopełni inwestycję i sprawi, że będzie to przestrzeń przyjazna mieszkańcom we wszystkich grupach wiekowych. Park, w którym promujemy aktywność ruchową odpowiednią do wieku i sprawności fizycznej doskonale komponuje się z klimatem sportowej Malty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Plac zabaw wg załączonego projektu z uwzględnieniem minimum następujących urządzeń: huśtawka ważka (2 szt.); bocianie gniazdo; podwójna huśtawka (z dwoma siedziskami dla starszych dzieci); zjeżdżalnia maxi; odmalowana karuzela; bujak podwójny (min. 2 szt.); domek zabawowy labirynt maxi; zestaw zabawowy (dwa zacienione domki zabawowe i trzy różne zjeżdżalnie: otwarta rura, klasyczna i tunel z zakrętami, urządzenia do wspinaczki, balansowania i wszelkich możliwych ćwiczeń poprawiających sprawność dzieci: przeplotnie, drabinki, ściana wspinaczkowa); zestaw wspinaczkowy kaskada (różnego typu przeplotnie, drabinki, rury strażackie i ścianki wspinaczkowe); zestaw sprawnościowy (drabinki, przeplotnie, równoważnie, ścianki wspinaczkowe z linami, tunele); ławki; kosze na śmieci; 460000
SUMA: 460000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja 1 wizualizacja 1.jpg
wizualizacja 2 wizualizacja 2.jpg
wizualizacja 3 wizualizacja 3.jpg
koncepcja modernizacji placu zabaw koncepcja modernozacji placu zabaw.pdf
plan zagospodarowania plan zagospodarowania.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Natalia Urbańska

Telefon

501557217

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 460000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 460000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.