Dzień z Elvisem Presleyem


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Dzień z Elvisem Presleyem
Opis projektu

16 sierpnia 2017 r. minie 40 rocznica śmierci Elvisa Aarona Presleya. Pragniemy to uczcić wieloma działaniami, które przybliżyłyby poznaniakom - i nie tylko - tego piosenkarza i aktora. W ramach całodniowych różnych spotkań możemy zrealizować takie punkty jak: Rejs z Elvisem i muzykami po Warcie, spektakl teatralny Ślub Elvisa i Priscilli, plastyczny konkurs dla dzieci (malowanie Presleya i gitary), Zjazd Sobowtórów, pokaz filmów, salonik poetycki, Msza Gospel, koncerty dla dzieci (ukulele) i koncerty dla dorosłych podsumowujący Dzień z Elvisem Presleyem. Te działania mogą być zrealizowane na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania i terenów pobliskich (Cafe Misja).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Kolegiacki, Urząd Miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Jak wspomniałem wszyscy poznaniacy lubiący piosenki jakie wykonywał Elvis Aaron Presley. Na pewno wytworzy się integracja międzypokoleniowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tym przygotowywanym Dniu z Elvisem Presleyem wesprą nas liczne organizacje pozarządowe NGO oraz Miejska Rada Seniorów i przedstawiciele Klubów Seniora.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Honoraria artystyczne 50000
Scena i nagłośnienie 10000
Koszty przejazdów i hotele 9000
Wydawnictwa i reklama 7000
Rejs po Warcie z muzykami 3000
Realizatorzy (kierownicy produkcji, reżyserzy) 10000
SUMA: 89000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1000
Dodatkowe załączniki
Opinia Andrzeja Wilowskiego Opinia Andrzeja Wilowskiego.pdf
Rejs z Elvisem Rejs z Elvisem.JPG
Wokaliści o rocznicy Króla Rock'n'Rolla Wokali_ci o rocznicy Kr_la Rock'n'Rolla.JPG
Fotorelacje Fotorelacje.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie, warunkując wysokość dofinansowania wg zakładanego kosztorysu dodatkowymi informacjami na temat liczby uczestników oraz szczegółowymi danymi na temat zaproszonych artystów (celem oszacowania adekwatności honorariów). Zdaniem Wydziału, realizacja wszystkich punktów programu jednego dnia może nastręczać trudności organizacyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury, Marcin Kostaszuk Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 89000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 90000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekoendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.