Ścieżka na kampus Morasko - poszerzenie chodnika oraz nowa trasa pieszo-rowerowa


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Ścieżka na kampus Morasko - poszerzenie chodnika oraz nowa trasa pieszo-rowerowa
Opis projektu

Projekt zakłada poszerzenie chodnika prowadzącego na kampus Morasko UAM oraz wybudowanie nowej trasy pieszo-rowerowej w miejscu obecnie wydeptanego skrótu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Umultowska 89a - skrzyżowanie Stróżyńskiego/Szeligowskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM do Strumienia Różanego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci mający zajęcia na kampusie Morasko, mieszkańcy pobliskich osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie chodnik na kampus Morasko na prawie całym odcinku jest zbyt wąski, by się na nim swobodnie minąć. Równolegle poprowadzona ścieżka rowerowa jest szersza, przez co piesi często idą drogą rowerową. Ponadto przy ścieżce został wydeptany skrót, który podczas deszczu zamienia się w błoto. W 2014 r. temat ścieżki na kampus Morasko podjęła telewizja WTK oraz serwis epoznan.pl [1,2]. Dominika Narożna, rzecznik UAM, stwierdziła, że władze UAM są przychylne poszerzeniu chodnika, o ile będzie taka wola ze strony mieszkańców, a środki będą pochodzić z funduszy miasta. Projekt zakłada poszerzenie istniejącego chodnika i wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscu obecnego skrótu. [1] "Zbyt wąski chodnik prowadzi na kampus Morasko - UAM nie widzi problemu", Telewizja WTK, 03.10.2014, http://wtkplay.pl/video-id-13602-zbyt_waski_chodnik_prowadzi_na_kampus_morasko_uam_nie_widzi_problemu [2] "Zbyt wąski chodnik na kampusie Morasko, mieszkańcy się skarżą", epoznan.pl, 5.10.2014, http://epoznan.pl/news-news-52576-Zbyt_waski_chodnik_na_kampusie_Morasko,_mieszkancy_sie_skarza
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poszerzenie chodnika 133125
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa 136500
SUMA: 269625
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Długość chodnika, który wymaga poszerzenia (pomiar Google Maps) r2-dlugosc-chodnika.png
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa (pomiar Google Maps) r3-nowa-sciezka.png
Szerokość chodnika na ścieżce na kampus Morasko (pomiar Google Maps) r1-szerokosc-chodnika.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Wójtowicz

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem nie stanowią własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Katarzyna Przybysz, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna. Wskazana lokalizacja nie stanowi własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Regulamin PBO17 rozdz. 1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna. Wskazana lokalizacja nie stanowi własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Podstawa: Regulamin PBO17 rozdz. 1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem nie stanowią własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nieruchomości objęte projektem nie stanowią własności Miasta Poznania i Skarbu Państwa
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.