Trocinobetonowe budki lęgowe dla jerzyków


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Trocinobetonowe budki lęgowe dla jerzyków
Opis projektu

W ramach projektu proponujemy zakup 500 budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus) wykonanych z trocinobetonu wraz z zamontowaniem ich na wysokości stropodachu wentylowanego na blokach piątkowskich osiedli mieszkaniowych. Jerzyki są pięknymi ptakami podobnymi do jaskółek gnieżdżącymi się w Polsce prawie wyłącznie w otworach w budynkach (takich jak otwory do stropodachu, szczeliny za rynnami, pod parapetami, w szczelinach dylatacyjnych). Jerzyki przebywają w Poznaniu od ostatnich dni kwietnia do połowy sierpnia krążąc wtedy nieustannie pomiędzy budynkami. Każdy jerzyk w okresie karmienia piskląt potrafi złowić dziennie nawet kilka tysięcy owadów (komary, muchy, meszki i inne), przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ich uciążliwości dla mieszkańców. Latające nad blokami jerzyki wydają charakterystyczne głosy wpływając pozytywnie na mieszkańców i stanowiąc kawałek dzikiej przyrody w zabudowanym krajobrazie miejskim. Budki dla jerzyków zasiedlane są także przez inne owadożerne ptaki np. wróbla (Passer domesticus) lub mazurka (Passer montanus). Budki z trocinobetonu są bardzo trwałe. W porównaniu z nimi budki drewniane są mało odporne na warunki atmosferyczne i mogą się odkształcić i rozpaść pod wpływem deszczu, temperatury lub wiatru już po dwu latach. Budki dla jerzyka należy zawiesić min. 6 m ponad powierzchnią terenu na północnej, lub wschodniej ścianie budynku. Budki mogą być mocowane do ściany nośnej po kilka w grupie na przykład po 5 sztuk za pomocą kotew metalowych wklejonych w otwory w ścianie. Kotwy powinny być na tyle długie by wystawały poza warstwę termoizolacyjną. Do kotew należy przymocować stalowy płaskownik, a dopiero do płaskownika śrubami budkę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Bolesława Chrobrego (lub inne osiedla: B. Śmiałego, W. Łokietka i in.)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na północnych lub wschodnich lub północnowschodnich ścianach bloków
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa na terenie Os. B. Chrobrego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ciągu ostatnich 20-30 lat liczba jerzyków w Poznaniu drastycznie spadła (prawdopodobnie o ponad 90%) ze względu na przeprowadzane na dużą skalę prace termomodernizacyjne bloków zbudowanych z "wielkiej płyty". W trakcie tych przedsięwzięć zatykano otwory wentylacyjne do stropodachów, jak i wszelkie inne szczeliny, w których ptaki te się gnieździły. Często niszczenie siedlisk ptaków następowało bez uzyskania wymaganych prawem zezwoleń. Projekt ma na celu przywrócenie przynajmniej części bezprawnie zniszczonych siedlisk lęgowych chronionych gatunków ptaków. Proponuje się by zakup budek nastąpił ze środków Budżetu Obywatelskiego, a ich montaż ze środków Spółdzielni Mieszkaniowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt pojedynczej budki z trocinobetonu dla jerzyka to 40 zł netto (czyli 50 zł brutto). Dla 500 sztuk budek jest to 24 600 zł brutto. Budki najlepiej zamawiać u polskiego producenta: http://budkilegowe.com/produkty/budka-apk-1/ 24600
Koszt montażu przy założeniu montażu po 5 sztuk na płaskowniku, wraz kotwami mocującymi oraz pracami alpinistycznymi to około 40 zł za budkę. Jeśli montaż miałby być sfinansowany przez Budżet Obywatelski a nie przez Spółdzielnię to koszt wzrósłby o około kolejne 24 000 zł. Jest to koszt czysto szacunkowy. Po szczegóły odnośnie cen można skontaktować się z działem technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, gdyż z powodzeniem wieszają budki od kilku lat na blokach. 24000
W kolejnych latach należy raz do roku, najlepiej w lutym (po zimie, a przed okresem lęgowym ptaków) dokonywać przeglądu budek z dołu przy pomocy lornetki czy budki nie obluzowały się na mocowaniach. W razie konieczności należy dokonać stosownych prac konserwacyjnych. Prace te powinny być wykonywane przez pracowników technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej. 0
SUMA: 48600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Stanowisko Senatu RP STANOWISKO SENATU W SPR_JERZYK_W-5-3-2013.pdf
Przykładowy widok 5 budek dla jerzyka zamocowanych na płaskowniku i kotwach 5 budek jerzyk.jpg
Najkatualniejszy zbiór wiedzy i wytycznych odnośnie ptaków i nietoperzy w budynkach Zyskowski Zielinska 2014 Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptak_w i nietoperzy zwiazanych z budynkami2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

klubprzyrodnikow.poznan@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Nieruchomości będące własności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie znajdują się w zasobie nieruchomości komunalnych.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.