Zdjęcia do dowodu osobistego za złotówkę


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Zdjęcia do dowodu osobistego za złotówkę
Opis projektu

Projekt zakłada roczne wydzierżawienie przez miasto fotokabiny - urządzenia samoobsługowego FotoExpress firmy FunFotos sp. z o.o. do robienia zdjęć do dowodu osobistego lub prawa jazdy i umieszczenie jej w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miejskiego przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu. Pozwoliłoby to mieszkańcom na zrobienie profesjonalnego zdjęcia za symboliczną złotówkę, bez konieczności opuszczania budynku Urzędu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Interesanci korzystający z pomocy Urzędu w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Libelta 16/20
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Poznania, którzy wymieniają lub wyrabiają dokumenty takie jak dowód osobisty lub prawo jazdy, wraz w wnioskiem muszą dostarczyć biometryczne zdjęcie w formie papierowej. Zrobienie takiego zdjęcia u fotografa jest stosunkowo drogie - ok. 25 zł. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest umożliwienie wykonania profesjonalnego zdjęcia w Urzędzie Miejskim praktycznie za darmo. Realizacja projektu umożliwi sprawniejszą obsługę petentów w Urzędzie Miejskim.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Transport, montaż i demontaż fotokabiny 3690
Dzierżawa fotokabiny 11070
Serwis fotokabiny 4428
SUMA: 19188
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2400
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

fotokabina.poznan2017@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna . Wykonywanie zdjęć do dowodów nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Z uwagi na fakt bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących zdjęcia zachodzi niebezpieczeństwo, że fotografie wykonane przez automat bez obsługi nie będą spełniać wymogów formalnych wskazanych powyżej. W związku z tym klienci będą wykonywać fotografie wielokrotnie co związane bedzie z niezadowoleniem i konfliktami z klientami. Z doświadczenia wiemy, że nawet fotografie wykonane przez profesjonalnego fotografa nie zawsze spełniają wskazane wymogi i w procesie produkcji dokumentów są odrzucane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA. Ponadto jeśli będzie to kabina jednoosobowa powstaje problem z fotografiami dla dzieci zwłaszcza niemowlaków.. Od początku roku przyjęto ok. 52000 wniosków o wydanie dowodów osobistych i ok. 10000 wniosków prawa jazdy - tak duża liczba wniosków generuje koszty ekspolaotacyjne nie uwzględnione w projekcie. Należy liczyć się też z tym, że zdjęcia będą robione nie tylko z przeznaczeniem na dowód osobisty czy praw jazdy ale nawet jako zwykłe zdjęcia jakie robi się w tego typu kabinach. Darmowe zdjęcia do dowodów mogą też spowodować wzrost liczby klientów z gmin sąsiednich. Niedopuszczalne jest wskazanie konkretnej firmy której automat miałby być ustawiony w budynku UMP ponieważ powinno zostać poprzedzone odpowiednim postępowaniem przetargowym.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna . Wykonywanie zdjęć do dowodów nie należy do kompetencji gminy i nie mieści się w zakresie zadań realizowanych przez tutejszą jednostkę. Z uwagi na fakt bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących zdjęcia zachodzi niebezpieczeństwo, że fotografie wykonane przez automat bez obsługi nie będą spełniać wymogów formalnych wskazanych powyżej. W związku z tym klienci będą wykonywać fotografie wielokrotnie co związane bedzie z niezadowoleniem i konfliktami z klientami. Z doświadczenia wiemy, że nawet fotografie wykonane przez profesjonalnego fotografa nie zawsze spełniają wskazane wymogi i w procesie produkcji dokumentów są odrzucane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA. Ponadto jeśli będzie to kabina jednoosobowa powstaje problem z fotografiami dla dzieci zwłaszcza niemowlaków.. Od początku roku przyjęto ok. 52000 wniosków o wydanie dowodów osobistych i ok. 10000 wniosków prawa jazdy - tak duża liczba wniosków generuje koszty ekspolaotacyjne nie uwzględnione w projekcie. Należy liczyć się też z tym, że zdjęcia będą robione nie tylko z przeznaczeniem na dowód osobisty czy praw jazdy ale nawet jako zwykłe zdjęcia jakie robi się w tego typu kabinach. Darmowe zdjęcia do dowodów mogą też spowodować wzrost liczby klientów z gmin sąsiednich. Niedopuszczalne jest wskazanie konkretnej firmy której automat miałby być ustawiony w budynku UMP ponieważ powinno zostać poprzedzone odpowiednim postępowaniem przetargowym.
  Zespół Obradował w składzie: Uzasadnienie rekomendacji wydane przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, z-ca dyr. Łukasz Prymas
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie dotyczy
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 19188 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2400 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.