Ratujmy Stare Bimby – odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ratujmy Stare Bimby – odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”
Opis projektu

Wagon doczepny P1D o numerze 388, został wyprodukowany we własnych warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ulicy Gajowej. Produkcja wagonu związana była z przewidywanym wzrostem przewozów podczas odbywającej się w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej. Łącznie wyprodukowano 20 sztuk wagonów doczepnych, które otrzymały numery od 189 do 208. Wagon posiadał nadwozie o drewnianym szkielecie, z jednym wejściem pośrodku z każdej strony. W wejściach zamontowano czteroczęściowe rozsuwane na boki drzwi, gdzie jedna część chowała się za drugą. Wagon pozbawiony był stopni wejściowych, podłoga w przedsionkach obniżona była do wysokości 42 cm nad główką szyny, co znacznie przyspieszało wymianę pasażerów na przystankach. Dwa stopnie pokonać trzeba było dopiero przechodząc z przedsionka do przedziałów pasażerskich umieszczonych po jego bokach. Taka konstrukcja przyczepy stała się przyczyną jego obiegowej nazwy „dwa pokoje z kuchnią”. Za ich konstrukcję, na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki, odbywającej się na terenie MTP, Poznańska Kolej Elektryczna otrzymała nagrodę Grand Prix. Wagon został wycofany z eksploatacji w 1972 roku, skąd trafił do Krakowa, gdzie miało powstać ogólnopolskie Muzeum Komunikacji. Wagon silnikowy KSW o numerze taborowym 158, został wyprodukowany w fabryce Waggonfabrik Fuchs w Heidelbergu. Skrót KSW oznacza „Kriegs-Straßenbahn-Wagen”, czyli „Wojenny Wagon Tramwajowy” – charakteryzujący się prostą konstrukcją, dużymi drzwiami (ułatwiającymi sprawną ewakuację w przypadku nalotów lombardowych) i wysoką pojemnością pasażerską. Wagon trafił do Poznania w 1944r., jednak z powodu braku części wyposażenia elektrycznego skierowany został do ruchu dopiero w roku 1950. Około roku 1965 tramwaj przeszedł remont połączony z przebudową na jednokierunkowy (likwidacja jednego stanowiska sterowania oraz drzwi z lewej strony, zmiana wykroju i zmniejszenie liczby okien bocznych etc.). W takim stanie wagon kursował do roku 1972, kiedy to został wycofany z ruchu liniowego i przekształcony w wagon gospodarczy o numerze taborowym 2033. Na początku lat 90’ XX wieku całkowicie zakończono jego eksploatację. Wagon oczekuje remontu w hali zajezdni przy ulicy Madalińskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Odbudowane wagony tramwajowe stacjonować będą w zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego (przyszłe Muzeum Komunikacji). Dostępne będą na przejazdach okolicznościowych na obszarze całego miasta oraz prezentowane odwiedzającym zajezdnię Madalińskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejski teren zajezdni Madalińskiego znajduje się pod opieką Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele muzealne. Wagony stanowić będą eksponaty powstającego muzeum. Właścicielem odbudowanych wagonów zostanie MPK Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wyremontowane tramwaje stanowić będą eksponaty, dostępne dla ogółu mieszkańców podczas zwiedzania zajezdni przy ulicy Madalińskiego oraz podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Jednocześnie tramwaje byłyby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przeprowadzenie odbudowy tramwajów pozwoli na przywrócenie do ruchu jedynego zachowanego (zbudowanego w warsztatach przy ulicy Gajowej) popularnego poznańskiego wagonu „dwa pokoje z kuchnią” oraz wojennego wagonu „Heidelberg”. Wagon P1D ze względu na swoją konstrukcję, ułatwi dostęp do linii turystycznych osobom niepełnosprawnym – wejście do wagonu odbywa się bez stopni. Wagony stanowić będą „żywe eksponaty muzealne” przypominające historię poznańskich tramwajów. Na pokładzie wyremontowanego tramwaju obsługę pełnić będą konduktorzy w historycznych mundurach – członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Stowarzyszenie od szeregu lat organizuje liczne imprezy komunikacyjne przyciągające mieszkańców Poznania, a także pasjonatów historii komunikacji miejskiej z innych miast Polski i Europy. Letnie turystyczne oraz imprezy takie jak: „Katarzynka" (święto patronki tramwajarzy Św. Katarzyny), czy "Świąteczna Bimba", na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odbudowa wagonu doczepnego P1D 700000
Odbudowa wagonu silnikowego KSW 800000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Dokumentacja zdjęciowa Zdj_cia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Błażej Brzycki

Adres email

zarzad@kmps.org.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Zajezdnia Madalińskiego stanowi własność Miasta Poznania, Teren jest administruje MPK w Poznaniu. Z uwagi na prowadzony na tym terenie projekt miejski "Plaża miejska na Madalinie" konieczne jest skonsultowanie wniosku z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 100000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.