Kwiatowe Aktywne i Zdrowe - siłownia pod chmurką


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Kwiatowe Aktywne i Zdrowe - siłownia pod chmurką
Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej, darmowej siłowni na wolnym powietrzu, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Ruch towarzyszący nam przez całe życie jest niezbędnym elementem naszej egzystencji. Dobrodziejstwa płynące z regularnej aktywności fizycznej są nie do przecenienia. Obecnie jedyne miejsce aktywności dla rekreacji dorosłych i seniorów to ulice i nieliczne chodniki wewnątrz osiedla, a najbliższe miejsce typowo rekreacyjne oddalone jest o ok 6 km - Lasek Marceliński. Na osiedlu znajduje się już plac z przeznaczeniem na miejsce zabaw i sportów. N w/w placu jest już infrastruktura dla dzieci (piaskownica, huśtawki, bujaki), młodzieży ( boisko do piłki nożnej) jednak brak urządzeń na aktywność dla osób dorosłych jak i wspólnej integracji wielopokoleniowej. Dlatego wnioskujemy o zagospodarowanie wolnej części placu z przeznaczeniem posadowienie "Siłowni pod chmurką".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieruchomość położona pomiędzy ulicami Krokusowa, Irysowa, a Stokrotkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren PLACU pomiedzy ulicami Krokusowa, Irysowa, Stokrotkowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Grunwaldu, mieszkańcy os. Kwiatowego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, seniorów i osób dorosłych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Sport to zdrowie, nie tylko warto, lecz także należny uprawiać sport w każdym wieku. Wiek nie jest przeszkodą w zachowaniu i budowaniu kondycji. Również seniorzy coraz częściej prowadzą aktywny tryb życia, dbają o zdrowie i sprawność fizyczną, należny wzbogacać ofertę osiedla o urządzenia opracowane w taki sposób by mogli z nich korzystać zarówno młodzi ludzie jak i seniorzy. "Siłownia pod chmurką"m to oferta, która pozwoli mieszkańcom tanio i przyjemnie uprawniać gimnastykę. Mieszkańcy osiedla Kwiatowego chcą żyć AKTYWNIE I ZDROWO.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
8 urządzeń do siłowni zewnętrznej: Podwójne kołowrotki Tai-Chi, Podwójny Twister, Podwójna prasa nożna, Orbitek, Biegacz, Masażer pleców, Jokey, Surfer. (wartość szacunkowa urządzeń wraz z montażem) 45000
Przygotowanie nawierzchni ok 50 m kwadratowych 5000
SUMA: 50000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1000
Dodatkowe załączniki
Foto Placu Krokusowa/Irysowa/Stokrotkowa fotoPlacu.doc
Uchwała Rady Miasta Poznaniu- przeznaczenie placu uchwa_aRadyMiastawPrzeznaczenie Placu.pdf
Pismo popierające powstanie Siłowni pod chmurką- seniorzy Seniorzy_opinia-si_ownia-1.pdf
Pismo popierające powstanie Siłowni- mieszkańcy KDamulis_opinia_si_ownia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Monika J. Gryska-Łączniak

Adres email

gryskam@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Poznania - została przekazana Radzie Osiedla Kwiatowe do korzystania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – realizacja wniosku rozszerzy bazę sportowo – rekreacyjną na osiedlu, co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców i zaspokojenia ich potrzeb w zakresie dostępu do rekreacji. Jednakże zwracamy uwagę, że wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe Wydziału, pojawia się ryzyko niewykonania zadania w terminie. Biorąc to pod uwagę proponuje się zmianę realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej, który dotychczas wykonywał inwestycje na przedmiotowym terenie. ZZM zajmuje się również utrzymaniem obiektu, co daje mu najlepszą możliwość skoordynowania realizacji zadania z wykonywanymi czynnościami utrzymaniowymi. W ocenie tut. Wydziału koszt realizacji projektu jest prawidłowo oszacowany.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 50000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 50000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.