Pływające Bulwary nad Wartą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pływające Bulwary nad Wartą
Opis projektu

BULWARY MODUŁOWE

Projekt zakłada stworzenie pilotażowego - 100-, 200- lub 300-metrowego (w zależności od ostatecznego kosztorysu) odcinka modułowych bulwarów pływających na rzece Warcie w najbardziej atrakcyjnym odcinku - wokół mostu Św. Rocha po stronie Starego miasta.

Pływające bulwary nadwarciańskie nie wymagają twardych inwestycji ani długofalowej strategii rewitalizacji dla nabrzeża, zarazem realizują w stosunkowo tani i przyjazny sposób potrzebę bulwaru nadrzecznego w postaci ciągu spacerowego, zieleni i oświetlenia.

ELASTYCZNOŚĆ - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY LUB OGRANICZENIA Modułowa konstrukcja bulwarów pływających, w przypadku sprawdzenia się w działaniu, daje możliwość rozbudowy systemu ścieżek nadwarciańskich w przyszłych latach jak i demontażu jeśli pojawią się "twarde" inwestycje w nabrzeże. Tymczasowość jest najtrwalsza - w tym sensie stworzenie "tymczasowych" bulwarów pływających może dać mieszkańcom Poznania znacznie lepszy kontakt z rzeką i poczucie jakości przestrzeni aż do czasu powstania bardziej trwałego rozwiązania dla nabrzeża rzeki. Polepszenie jakości przestrzeni nadrzecznej nie wymaga "rewolucyjnego skoku w miliardowe inwestycje" a może polegać na mobilnej odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców.

ZALETA ROZWIĄZANIA MODUŁOWEGO Na modułach bulwarów pływających - wstępnie rozwiązanych koncepcyjnie - ustawione zostaną ławki oraz donice z zielenią, małymi drzewkami, przestrzenią dla spotkań oraz przyłączami oświetlenia. Moduły posiadać będą gniazda pozwalające na dołączanie kolejnych fragmentów.

KOSZTY - elastyczność Uszczegółowienie długości i zakresu musi nastąpić po wykonaniu projektu szczegółowego i kosztorysu modułów, jednak pewne jest, że modułowa budowa pozwoli na wykorzystanie przeznaczonego budżetu, lub - w razie wzrostu ceny - z pewnością go nie przekroczy, gdyż możliwe będzie skrócenie wdrażanego odcinka bulwarów do długości mieszczącej się w kwocie Budżetu Obywatelskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nabrzeże Warty, okolice Mostu Rocha oraz Starego Koryta rzeki Warty. Działki: 14/3 Ark.33,obr.51 || 14/6 Ark.33,obr.51 || 14/7 Ark.33,obr.51 || 22/5 Ark.32,obr.51 || 20/6 Ark.32,obr.51 || 93/1 Ark.16,obr.Śródka || 1/9 Ark.08,obr.61 || 22/2 Ark.08,obr.61

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren leży w gestii Miasta. Projekt zakłada elastyczność lokalizacji (wyboru działki) tj. możliwe jest wykonanie wg modułowej konstrukcji na działkach najbardziej odpowiadających pod inwestycję.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani spacerami i spędzaniem czasu nad rzeką Wartą. W szczególności - studenci kampusu Piotrowo oraz mieszkańcy Starego Miasta i Śródki. Osoby odwiedzające Poznań w celach turystycznych, goście z innych miast Polski oraz z zagranicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
SYTUACJA OBECNA. Poznaniakom brakuje dobrych warunków do spacerowania nad rzeką zarówno w dzień jak i szczególnie po zmroku. Tysiące młodych osób spędzają czas dosłownie siedząc na trawie i betonie nabrzeża rzeki. TRUDNE ZADANIA STRATEGICZNE Przywrócenie kontaktu rzeki z miastem jest zadaniem na dziesięciolecia, wymaga setek milionów złotych inwestycji i długofalowego spojrzenia. Tworzenie trwałej infrastruktury nadrzecznej musi się wpisywać w całościową strategię rewitalizacji koryta Warty, która powinna mieć daleki horyzont czasowy i finansowy. Jednak Poznań potrzebuje bulwarów nadrzecznych już dziś, bez możliwości budowania trwałych nabrzeży. ROZWIĄZANIE OSZCZĘDNE ALE FUNKCJONALNE Realnie patrząc na "twarde" koszty, tak zadłużone miasto jak Poznań nie może sobie pozwolić na bulwary w ciągu najbliższych 10 lat. Tymczasowe zagospodarowanie demontowalnymi modułowymi bulwarami pływającymi już dziś może odpowiedzieć na potrzeby ożywienia nabrzeża. Projekt w zakresie Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter "pilotażowy", w przypadku sukcesu - może zostać rozbudowany o kolejne fragmenty nabrzeża, również w ramach "zwykłego" budżetu miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt koncepcyjny bulwarów (rozwiązania modułów, gabaryty, wyporność, etc.) 15000
Projekt wykonawczy bulwarów pływających 60000
Wykonanie 100 metrowego odcinka bulwarów o szerokości średniej 6 m (600 m2) 900000
Wyposażenie 100 metrowego odcinka bulwarów w donice i ławki 30000
Wykonanie 50 metrowego odcinka bulwarów o szerokości średniej 6 m 450000
SUMA: 1455000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40000
Dodatkowe załączniki
Bulwary pływające koncepcja architektoniczna P_ywaj_ce Bulwary nad Wart_ - KONCEPCJA WIZUALIZACJE - PBO 2017 OK.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jakub Gwizdała

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Grunty pod wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa, w zarządzie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - niezgodność z zasadami PBO17, tj. rozdziałem I, punkt 12.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Szymon Błażek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Grunty pod wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa, w zarządzie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podstawa: Zasady PBO17, rozdz. 1, pkt 12.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, Projekt "Pływających Bulwarów nad Wartą" przed złożeniem był konsultowany z wydziałem opiniującym negatywnie niniejszy projekt, tj. z WGN, w sprawie zakresu działek, na których może być realizowany przez Miasto. Przed złożeniem wniosku działki leżące w gestii Miasta zostały telefonicznie uzgodnione a wniosek pozytywnie wstępnie zaopiniowany, stąd działki podane we wniosku to działki wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Trudne do zrozumienia jest zatem wydanie przez Wydział negatywnej opinii w sprawie formalnego zarządzania działkami, które Wydział sam wskazał autorowi projektu. Jako autor jestem otwarty na uzgodnienie innego, bardziej odpowiedniego/dogodnego miejsca do realizacji projektu, potrzebna jest rozmowa wyjaśniająca. Oczekuję również rozmowy m.in. o takich wątpliwościach jak np.zagrożenie powodziowe lub kra na rzece. Jeśli brak merytorycznych zarzutów pod adresem koncepcji, a problemem są aspekty formalne, Miastu powinno zależeć na przeprowadzeniu z sukcesem takiego projektu w miejscach, gdzie jest to możliwe - taka decyzja lub jej nie podjęcie wymaga jednak rozmowy z autorem pomysłu. Z wyrazami szacunku Jakub Gwizdała
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Grunty pod wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa, w zarządzie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podstawa: Zasady PBO17, rozdz. 1, pkt 12.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.