Żółwi dom


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Żółwi dom
Opis projektu

Żółwi dom to projekt, który wchodziłby w skład rewitalizacji Starego Zoo. Zakłada on budowę lub przekształcenie istniejących już, nieużytkowych budynków na terenie Starego Zoo na pawilon, w którym zamieszkały by żółwie, które są w posiadaniu Poznańskiego Starego Zoo. Zwiedzający mieli by okazję zobaczyć te zwierzęta w wycinku ich naturalnego środowiska, gdzie mogłyby mieszkać - co najważniejsze - przez cały rok. Miejsce nie byłoby zwykłym pawilonem wystawowym lecz wycinkiem naturalnych środowisk danych gatunków, przeniesionym do Starego Zoo, gdzie zwiedzający mieli by okazję zanurzyć się w gęstwinie amazońskiego buszu by spotkać Chelonoidis carbonaria lub wyjść na piaszczystą pustynie by znaleźć Geochelone sulcata, szukającego pożywienia. Takiego miejsca nie ma w Poznaniu, a nawet może i w całej Polsce, a widok metrowego żółwia żerującego przy powierzchni wody zaciekawi nawet dorosłego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Zwierzyniecka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stare zoo
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania i okolic, turyści z Polski i zagranicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na przełomie ostatnich dziesięcioleci Stare Zoo zmieniło się nie do poznania. Nie tylko zniknęli z niego mieszkańcy ale i turyści. Dzisiaj spotkać zagranicznego turystę odwiedzającego Stare zoo to prawdziwy przypadek, do jakiego dochodzi bardzo rzadko. Z własnej autopsji wiem, iż większość ludzi nie mieszkających w Poznaniu na stałe, np studenci nie wiedzą o tym, że w Poznaniu istnieją dwa zoo, mało kto dzisiaj pamięta o tym jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce. Mój projekt ma na celu rewitalizację Starego Ogrodu Zoologicznego oraz stworzenie całorocznego domu i odpowiednich warunków dla żółwi, które w nim mieszkają.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
rewitalizacja i rozbudowa istniejących budynków ok. 950000 zł przy 250 m2 powierzchni, zagospodarowanie i przystosowanie ok 300000 1250000
SUMA: 1250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Telefon

570578872

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Poznania. Inwestycja znajduje się na terenie Ogrodu Zoologicznego - nadzór merytoryczny nad jednostką budżetową pełni Wydział Gospodarki Komunalnej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał akceptację dyrekcji Jednostki prowadzącej Stare Zoo i wpisuje się w kierunki rozwoju i rewitalizaji tego obszaru.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Rapior, Ewa Rawicka, Monika Nowotna, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1250000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1250000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 250000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Opinia Rady Osiedla Jeżyce: w maju 2016r. Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę, w sprawie wystąpienia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wnioskami dotyczącymi kierunku rozwoju Starego Zoo. W uchwale wnioskuje się m.in. o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego. Wniosek o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego tego miejsca, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego jest motywowany, po pierwsze, tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. Po drugie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Proponujemy zatem, aby: zwiększyć liczbę trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią; założyć na fragmencie ogrodu ogród społeczny; utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci; częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opinia Rady Osiedla Jeżyce: w maju 2016r. Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę, w sprawie wystąpienia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wnioskami dotyczącymi kierunku rozwoju Starego Zoo. W uchwale wnioskuje się m.in. o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego. Wniosek o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego tego miejsca, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego jest motywowany, po pierwsze, tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. Po drugie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Proponujemy zatem, aby: zwiększyć liczbę trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią; założyć na fragmencie ogrodu ogród społeczny; utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci; częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.