Podążaj za kolorowymi liniami w mieście


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Podążaj za kolorowymi liniami w mieście
Opis projektu

Jest to komplementarny projekt do zaimplementowanego już w Poznaniu projektu 7 tras turystycznych (wycieczkowych) http://www.poznan.pl/mim/turystyka/trasy-wycieczkowe,p,661.html bądź określenia nowych innych tras. Projekt ten dotyczy poziomego oznaczenia na chodnikach - wymalowania 7 linii farbą drogową, które ułatwią zwiedzającym odnaleźć na trasie zabytki/obiekty tematyczne. Każda trasa ma swój przypisany kolor linii Integralną częścią projektu jest opracowanie map poglądowych (ulotek oraz na PDF do pobierania na stronę internetową miasta) dla zwiedzających turystów, na których ww. trasy byłyby wrysowane.

Projekt taki jest wdrożony w mieście Kadyks w Hiszpanii, który się sprawdza w życiu. Projekt prosty i trafiający do odbiorcy, w tym przypadku do każdego turysty poruszającego się pieszo jak i na rowerze, który chce zwiedzić miasto i dotrzeć do ciekawych miejsc na trasach turystycznych (wycieczkowych).

Alternatywny projekt bądź rozwinięcie tego projektu może dotyczyć opracowania interaktywnych map do zaczytania na smartfonach z geolokalizacją gps. Ale to odrębny temat do opracowania i oszacowania, który nie jest składowym tego projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Rynek i okolice, Plac Wolności, Fredry, Rondo Kaponiera, Św. Marcin, 27 grudnia, Pówiejska, Słowackiego, Kochanowskiego, Roosevelta,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Okrąglak, Stary Browar, Ogód Botaniczny, Pamiarnia, Stare i Nowe Zoo, Malta, Katedra, Opera, Zamek, fortyfikacje miejskie (Forty), Okrąglak, Cytadela, Park Sołącki
Potencjalni odbiorcy projektu
turyści, mieszkańcy Poznania, studenci, osoby pracujące w Poznaniu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu jest dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia a projekt jest prosty i stosunkowo tani w realizacji i utrzymaniu, komplementarny do już funkcjonujących 7 tras turystycznych (wycieczkowych) i do opracowanych audioprzewodników. Co istotne projekt ułatwi lokalizację zwiedzających na poszczególnej trasie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zaprojektowanie mapki poglądowej z trasami 500
wydruk mapek/ulotek (ok. 40 tys.szt.) 1500
zakup farb (7 kolorów) w ilości pozwalającej na wymalowanie tras na chodnikach zgodnych z trasami na mapkach 20000
malowanie linii na chodnikach (robocizna) 10000
SUMA: 32000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8000
Dodatkowe załączniki
linie poziome na chodniku line_cadiz.jpg
mapa poglądowa tras turystycznych 4walkl.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt wstępnie opiniowany pozytywnie. Należy pamiętać, aby linie nie ingerowały w grunty prywatne. Wymienione lokalizacje są zarządzane głównie przez Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Estrada Poznańska nie rekomenduje projektu z uwagi o efekt wizualny takiego oznakowania. Ponadto Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta zwraca uwagę, iż ze względu na przepisy w przestrzeni miasta stosuje się wiele rozwiązań kolorystycznych (czerwone ścieżki rowerowe, intensywnie żółte oznakowania dla niedowidzących, niebieskie koperty dla samochodów osób niepełnosprawnych). Dlatego tak ważna jest kolorystyczna powściągliwość choćby w zakresie miejskiej infrastruktury. W efekcie dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni. Ogłoszony też został w ostatnim czasie przetarg na nowy System Informacji Miejskiej, który obejmie informację turystyczną i historyczną. Trudno byłoby więc w tym momencie w narzucać projektantom formułę myślenia o jego fragmencie w postulowanej wersji. W świetle powyższych opinii rekomendacja Wydziału Kultury jest negatywna dla projektu. Rekomendacja Miejskiego Konserwatora Zabytków negatywna: projekt zdecydowanie niekorzystnie wpłynie na chronione wartości zabytkowe przedmiotowych zespołów i założeń architektoniczno-urbanistycznych, wprowadzając chaos wizualny.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Estrada Poznańska nie rekomenduje projektu z uwagi o efekt wizualny takiego oznakowania. Ponadto Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta zwraca uwagę, iż ze względu na przepisy w przestrzeni miasta stosuje się wiele rozwiązań kolorystycznych (czerwone ścieżki rowerowe, intensywnie żółte oznakowania dla niedowidzących, niebieskie koperty dla samochodów osób niepełnosprawnych). Dlatego tak ważna jest kolorystyczna powściągliwość choćby w zakresie miejskiej infrastruktury. W efekcie dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni. Ogłoszony też został w ostatnim czasie przetarg na nowy System Informacji Miejskiej, który obejmie informację turystyczną i historyczną. Trudno byłoby więc w tym momencie w narzucać projektantom formułę myślenia o jego fragmencie w postulowanej wersji. W świetle powyższych opinii rekomendacja Wydziału Kultury jest negatywna dla projektu. Rekomendacja Miejskiego Konserwatora Zabytków negatywna: projekt zdecydowanie niekorzystnie wpłynie na chronione wartości zabytkowe przedmiotowych zespołów i założeń architektoniczno-urbanistycznych, wprowadzając chaos wizualny.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr Patryk Pawełczak, Dyr Justyna Makowska, Z-ca Dyr Marcin Kostaszuk, Karolina Kubis, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada osiedla Ogrody stoi na stanowisku, że przedstawiony projekt ułatwi i będzie wspierał poruszanie się turystów po terenie miasta. Ułatwi dotarcie do miejsc atrakcyjnych turystycznie.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 14 0 1
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wprowadzenie chaosu kolorystycznego. Psucie estetyki najbardziej uczęszczanych miejsc Poznania. Zmniejszenie czytelności oznaczeń najważniejszych - służących bezpiecznemu poruszaniu się po mieście.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wprowadzenie chaosu kolorystycznego. Psucie estetyki najbardziej uczęszczanych miejsc Poznania. Zmniejszenie czytelności oznaczeń najważniejszych - służących bezpiecznemu poruszaniu się po mieście.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 1; przeciw 9; wstrzymali się 0;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Kolorowe linie będą ingerowały w formę zabytkowych obiektów i zespołów. Wprowadzą chaos wobec istniejących już oznaczeniach dot. np. zwężeń chodników na rzecz dróg rowerowych i innych planowanych oznakowani, np. dla niewidomych, słabowidzących oraz niepełnosprawnych. Warto nadmienić, że w dzisiejszej dobie mamy GPS oraz najróżniejsze aplikacje na komórki w tym i trasy turystyczne.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Kolorowe linie będą ingerowały w formę zabytkowych obiektów i zespołów. Wprowadzą chaos wobec istniejących już oznaczeniach dot. np. zwężeń chodników na rzecz dróg rowerowych i innych planowanych oznakowani, np. dla niewidomych, słabowidzących oraz niepełnosprawnych. Warto nadmienić, że w dzisiejszej dobie mamy GPS oraz najróżniejsze aplikacje na komórki w tym i trasy turystyczne.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt niedopracowany i niefunkcjonalny. Nie wpisuje się w estetykę miasta w efekcie jego realizacji dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt niedopracowany i niefunkcjonalny. Nie wpisuje się w estetykę miasta w efekcie jego realizacji dodatkowe linie kolorystyczne na chodnikach wzmagałyby poczucie kolorystycznego chaosu w przestrzeni.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd RO Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.