Regulacja ruchu pieszego w ciągu ulicy Łęgi Dębińskie, budowa bezpiecznego przejścia na ulicy Dolna Wilda


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Regulacja ruchu pieszego w ciągu ulicy Łęgi Dębińskie, budowa bezpiecznego przejścia na ulicy Dolna Wilda
Opis projektu

Proponowany projekt powinien doprowadzić do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się mieszkańców Wildy. Szczególne znaczenie ma dla kilku tysięcy Wildzian z okolicy ulic: Saperskiej, Rolnej, Czwartaków(...). Działania, które powinny zostać podjęte podcza realizacji tego projektu zawierać będą: budowę chodnika po jednej stronie ulicy Łęgi Dębińskie oraz budowę przejścia dla pieszych przez ulicę Dolna Wilda tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Łęgi Dębińskie. Aktualnie w tym miejscu wszyscy piesi zmuszeni są do poruszania się jezdnią, której szerokość na tę chwilę ledwo pozwala na minięcie się dwóch samochodów. Dodatkowo wszyscy korzystający z terenów zielonych po drugiej stronie ulicy Dolna Wilda ryzykują przejście przez bardzo ruchliwą drogę w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Łęgi Dębińskie oraz skrzyżowanie z ulicą Dolna Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ulica Łęgi Dębińskie oraz skrzyżowanie z ulicą Dolna Wilda
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest kilka tysięcy mieszkańców Wildy. Są to zarówno nowi lokatorzy z powstających właśnie osiedli w rejonie ulic Saperska, Rolna, jak i wieloletni a nawet wielopokoleniowi Wildzianie, którzy od lat poruszają się ulicą Łęgi Dębińskie choćby w celu odwiedzenia nadwarciańskich terenów zielonych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponowany projekt ma przynajmniej dwie zalety. Są to zarówno poprawa komfortu ale też, co najważniejsze, bezpieczeństwa w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców Wildy. Rodziny z dziećmi, rowerzyści, właściciele psów, osoby starsze... wszyscy, którzy wyruszają rano do pracy, pobiegać, wyprowadzić psa przechodzą tą właśnie ulicą w kierunku rzeki, pracy, przystanku autobusowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Łęgi Dębińskie. Około 130m szerokości 1m. (Na fotografiach poglądowych oznaczone zielonym kolorem) 26000
"Przesunięcie" jezdni poprzez dobudowanie około metra jezdni po drodze przeciwnej od planowanego chodnika. (Na fotografiach poglądowych oznaczone czerwonym kolorem) 32500
Przy okazji porządkowania tego terenu proponuję ewentualną budowę miejsc parkingowych (FOTO_6) w ilości 14szt. Pomoże to w codziennym funkcjowaniu mieszkańcom osiedla Pod Platanami, którzy ze względu na nieuczciwe praktyki dewelopera nie mają gdzie pozostawiać swoich pojazdów. Będzie to także wygodne dla posiadaczy ogródków działkowych mieszczących się przy ulicy Łęgi Dębińskie. 40000
Budowa kilku metrów chodnika po obu stronach ulicy Dolna Wildy spinające przejście dla pieszych 1600
Łagodne przesunięcie pieszo-jezdni wzdłuż ulicy Dolna Wilda. Stworzenie dwóch łuków pozwalających na bezpieczne i wygodne ominięcie pojazdu dołączającego się do ruchu. 5000
Malowanie pasów. 1000
SUMA: 106100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Fotografia_6 FOTO_6.jpg
Fotografia_1 FOTO_1.jpg
Fotografia_2 FOTO_2.jpg
Fotografia_3 FOTO_3.jpg
Fotografia_4/5 FOTO_4_5.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Bigus

Adres email

bigus.p@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 106100 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.