Ratujmy łazarski odcinek Głogowskiej: remont frontowej elewacji kamienicy przy dawnej kawiarni Hortex – Głogowska 29


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Ratujmy łazarski odcinek Głogowskiej: remont frontowej elewacji kamienicy przy dawnej kawiarni Hortex – Głogowska 29
Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu elewacji od strony strony ulicy kamienicy pod adresem Głogowska 29. Kamienica ta należy do miasta Poznań (działka obr/ark 39/10 nr 28/1). Jest to budynek przylegający do dawnej kawiarni Hortex, pomiędzy Parkiem Wilsona a Dworcem Zachodnim. Podobny remont przeszła już sąsiednia kamienica pod adresem Głogowska 27.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Głogowska 29

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy kamienicy oraz całego Łazarza, a także inni poznaniacy przemierzający śródmiejski odcinek ulicy Głogowskiej. Remont poprawi także wizerunek ulicy w oczach turystów i wszystkich, którzy korzystają z pobliskiego dworca kolejowego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przy łazarskim odcinku ul. Głogowskiej znajduje się wiele pięknych kamienic. Niestety część z nich bardzo długo czeka już na remont elewacji. Gdyby udało się odnowić je wszystkie, to mielibyśmy na Łazarzu piękną ulicę o śródmiejskim charakterze, podobną do arterii Wiednia czy Berlina. Krokiem w dobrą stronę byłoby wyremontowanie należącej do miasta kamienicy pod adresem Głogowska 29. Znajduje się ona blisko Dworca Zachodniego, tuż za Parkiem Wilsona i skrzyżowaniem z ul. Gąsiorowskich. Niegdyś rejon ten można było zaliczyć do centrum miasta. Spacerowało tu mnóstwo pieszych, a renomy okolicy dodawała znana kawiarnia Hortex. Niestety od kilku lat ten odcinek ulicy podupada i wymiera, a jego śródmiejski charakter stał się tylko wspomnieniem. Remont tej zabytkowej kamienicy z pewnością odwróciłby ten przykry proces. Inicjatywa ta doskonale wpisałaby się w plan rewitalizacji Łazarza i uczynienia z niego dzielnicy kultury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania projektu elewacji 25000
Przeprowadzenie prac remontowych 475000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny kamienicy DSC04776.JPG
Stan obecny kamienicy DSC04777.JPG
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej jednak Wydział Gospodarki Nieruchomościami ze względu na istniejące ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym negatywnie opiniuje projekt.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu. Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej jednak Wydział Gospodarki Nieruchomościami ze względu na istniejące ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym negatywnie opiniuje projekt.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, postępowanie zwrotowe nie powinno być w tym przypadku powodem do zaniechania działań rewitalizacyjnych. Nawet jeśli kamienica za jakiś czas zmieni właściciela i trafi w prywatne ręce (WGN nie określił, w jaki sposób oszacował ryzyko takiego wyniku postępowania), to nie zmieni swojego położenia czy lokalizacji. Nadal będzie elementem łazarskiego krajobrazu ulicy Glogowskiej. Jeśli więc ma zostać zwrócona innemu właścicielowi, to niech trafi do niego w dobrym stanie, by nie trzeba było czekać, aż nowy posiadacz nieruchomości sfinansuje remont z własnych środków. W tym wypadku efekt rewitalizacji powinien być ważniejszy niż rachunek ekonomiczny. Nie wiadomo zresztą, czy i za ile lat dojdzie do niekorzystnego dla miasta rozstrzygnięcia w sprawie tej kamienicy. Warto też zwrócić uwagę na to, że na początku WGN pozytywnie zaopiniował projekt, by dopiero potem znaleźć pretekst do jego odrzucenia.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu. Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej jednak Wydział Gospodarki Nieruchomościami ze względu na istniejące ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym negatywnie opiniuje projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, A.Stasica (ZKZL), Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Remont frontowej elewacji kamienicy nie zmieni wizerunku tej części Łazarza, potrzebny jest kompleksowy projekt rewitalizacji tej części osiedla. Projekt niedoszacowany i bardzo ogólnikowy.Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, istnieje ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym .
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Remont frontowej elewacji kamienicy nie zmieni wizerunku tej części Łazarza, potrzebny jest kompleksowy projekt rewitalizacji tej części osiedla. Projekt niedoszacowany i bardzo ogólnikowy.Wskazana lokalizacja aktualnie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, istnieje ryzyko utraty nieruchomości w postępowaniu zwrotowym .
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.