Dostępna kultura w Galerii Jak


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Dostępna kultura w Galerii Jak
Opis projektu

Projekt zakłada dostosowanie wejścia do lokalu Galerii Jak, która od października będzie funkcjonowała pod adresem Święty Marcin 37 do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Program galerii składa się zarówno z wydarzeń o charakterze artystycznym wzbogacających życie kulturalne centrum Poznania (wystawy), jak i powiązanych z nim działań warsztatowych o charakterze edukacyjnym skierowanych do zróżnicowanego odbiorcy. Zaplanowane wydarzenia wpłyną na poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz integrację społeczności lokalnej (ścieżki edukacyjne).

Chcielibyśmy, żeby w naszych warsztatach i wystawach mogły uczestniczyć również osoby niepełnosprawne. W tym celu należy dostosować wejście do galerii - wymienić wąskie drzwi wejściowe (90 cm) na szersze (min. 150 cm), a co za tym idzie wymienić zewnętrzne kraty, np. na rolety zewnętrzne o odpowiednich wymiarach, tak by mogły się przez nie swobodnie przedostać osoby poruszające się na wózku. Lokal Galerii Jak jest lokalem należącym do Miasta (wynajmowanym od ZKZL), a dostosowanie go służyłoby mieszkańcom Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Święty Marcin 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal wynajmowany od Miasta Poznań (ZKZL)
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność lokalna (mieszkańcy ulicy Święty Marcin, dzielnicy Stare Miasto oraz inni odwiedzający ulicę Święty Marcin) Osoby zainteresowane sztuką, wystawami, twórczością profesjonalnych artystów, w tym osoby niepełnosprawne ruchowo bądź intelektualnie Osoby zainteresowane ofertą warsztatów twórczych, integracyjnych, międzypokoleniowych i edukacyjnych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem Galerii Jak jest upowszechnianie dostępu do sztuki poprzez edukację kulturalną, ale również poprzez pokonywanie realnych barier dostępu, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Promujemy artystów i zapraszamy ich do integracji z lokalną społecznością oraz realizowania wspólnych projektów. Prezentujemy dopracowane warsztatowo formy sztuki, autorstwa przede wszystkim uzdolnionych młodych artystek i artystów. Kolejną gałęzią działania Galerii są warsztaty twórcze prowadzone przez artystów i pedagogów z wykorzystaniem profesjonalnych technik artystycznych i materiałów. Na warsztaty tworzenia ceramiki, które zaplanowaliśmy na koniec września, zebraliśmy grupę i musieliśmy zamknąć nabór w ciągu pół dnia od ogłoszenia. Chcielibyśmy, żeby w organizowanych przez Nas wydarzeniach mogły brać udział osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale w tym celu trzeba dostosować nasz lokal do ich przyjęcia. Mamy nadzieję, że Poznaniacy nam w tym pomogą!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opłaty eksploatacyjne z tytułu użytkowania budynku Galerii Jak w okresie realizacji zadania publicznego (przez 12 miesięcy) 1500
Przystosowanie stolarki drzwiowej w lokalu wynajmowanym na Galerię Jak do potrzeb osób niepełnosprawnych wymiana okna i drzwi, poszerzenie drzwi (wykucie muru), usunięcie krat, wstawienie nowych krat lub żaluzji antywłamaniowych 15000
SUMA: 16500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3600
Dodatkowe załączniki
Obecnie witryna wygląda tak, wejście jest wąskie, ale parterowe, co stwarza możliwość dostosowania PA120043.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Śmiałowicz

Adres email

k.smialowicz@onet.eu

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje pozytywnie pod warunkiem, że nakłady poniesione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną poniesione tylko i wyłącznie w lokalu wynajmowanym od ZKZL sp. z o. o.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, A.Stasica, Szymon Błażek, Adrian Kaczmarek, Maciej Wojtkowiak, Karolina Kubis
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.