Aplikacja mobilna pokazująca pozycje autobusów i tramwajów na mapie, jako uzupełnienie systemu PEKA (wirtualny monitor)


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Aplikacja mobilna pokazująca pozycje autobusów i tramwajów na mapie, jako uzupełnienie systemu PEKA (wirtualny monitor)
Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS, która miałaby uzupełnić wirtualny monitor, będący elementem sytemu PEKA. Aplikacja miałaby pozwalać obserwować na mapie Poznania i ewentualnie stowarzyszonych gmin pozycje wszystkich autobusów i tramwajów będących w danej chwili w trasie. Pozycja ta byłaby pokazywana na mapie jako kształt z numerem linii danego tramwaju lub autobusu przesuwający się po jego trasie. Podobny pomysł był niejednokrotnie podnoszony przez mieszkańców w trakcie ewaluacji systemu PEKA.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Całe miasto
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania i sąsiednich gmin oraz turyści i przyjezdni studenci. Innymi słowy - wszyscy użytkownicy komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie działający wirtualny monitor oraz aplikacja "Kiedy pojadę" to bardzo przydatne narzędzia. Pozwalają one ocenić rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na przystanek, gdy nie jest on zgodny z rozkładem jazdy. Problem polega jednak na tym, że wspomniane narzędzia podają czas do przyjazdu w minutach, co jest bardzo nieprecyzyjne. Gdy bowiem autobus stoi w korku i przesuwa się bardzo wolno, aplikacja cały czas pokazuje ten sam czas do przyjazdu, gdyż pojazd niemal nie zmienia swojej pozycji. Możliwość obserwowania jego pozycji na mapie niweluje ten mankament i uwalnia pasażerów oczekujących na przystanku od irytacji. Istotną cechą projektu jest zlecenie opracowania aplikacji na oba najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych, gdyż dostępna obecnie aplikacja "Kiedy pojadę" dostępna jest jedynie dla użytkowników systemu Android.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie stworzenia aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android 300000
Uzupełnienie potrzebnych urządzeń telemetrycznych w pojazdach MPK (koszt opcjonalny - jest wysoce prawdopodobne, że obecne wyposażenie pojazdów jest wystarczające) 500000
SUMA: 800000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 800000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 850000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 250000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.